Beviljade forskningsanslag 2018

Familjen Kamprads stiftelse har under 2018 delat ut 140 miljoner kronor till miljöforskning och äldreforskning. Anslagen går till universitet, högskolor, forskningsinstitut och landsting som i samverkan med andra aktörer bidrar till kunskapsuppbyggnad i samhället.

Stiftelsen stödjer projekt som är av hög vetenskaplig kvalitet och som kännetecknas av att resultatet på ett tydligt sätt kommer ”de många människorna till del”.

Se beviljade forskningsanslag 2018

Publicerat: 4 april 2018
Uppdaterat: 21 december 2018