Stiftelsens kommande forskningsutlysning öppnar för ansökningar om psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta

Stiftelsens nästa forskningsutlysning kommer att öppna för forskning och utbildning om psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta. Ansökan sker genom en tvåstegsprocess. Steg 1 öppnar den 4 april 2022.

Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa innefattar allt från lindriga besvär till svår sjukdom och funktionsavvikelse. Den psykiska ohälsan ökar i alla åldersgrupper i Sverige. Barns och ungdomars psykiska ohälsa har särskilt uppmärksammats samtidigt som psykisk ohälsa hos äldre och hos övriga grupper i samhället med svåra belastningsproblem kvarstår.

Långvarig smärta
Personer med långvarig smärta har stort behov av stödjande behandling och andra insatser som hjälper patienten att leva med sitt svåra tillstånd.


Stiftelsen kommer att stödja projekt som bidrar till ny kunskap om existerande behandlings­former, nya innovativa insatser och ökad tillgänglighet i vården för barn, unga vuxna och vuxna. Stiftelsen lägger särskild vikt vid projekt där samverkan sker mellan akademi och andra samhällsaktörer genom nya samarbetsformer.

Forskare vid svenska universitetet/högskolor, forskningsinstitut och regioner är välkomna att söka. Stiftelsen stödjer ett brett spektrum av vetenskapsområden som medicin/vårdvetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik/design och humaniora.

Projektansökningar kan inriktas mot både psykisk ohälsa och långvarig smärta eller mot ett av de angivna områdena.

Publicerat: 28 januari 2022