Bättre livskvalitet för äldre

Stiftelsen utlyser härmed bidrag inom ändamålet ”social hjälpverksamhet för behövande äldre”. Ideella föreningar och offentliga organisationer med verksamhet för äldre kan ansöka om projektbidrag hos Familjen Kamprads stiftelse. Projektet ska ha anknytning till Småland.

Stiftelsen ser gärna projekt där föreningen eller organisationen bidrar med egen finansiering. Stiftelsen lämnar inte bidrag till privatpersoner och endast i undantagsfall till stiftelser och aktiebolag.

Stiftelsen har ingen möjlighet att behandla ansökningar som skickas till oss med vanlig postgång. Ansökningar tas endast emot via stiftelsens elektroniska ansökningssystem.

Ansökan ska vara inskickad senast den 8 mars kl. 16.00

Ansök här – villkor och instruktioner