Familjen Kamprads stiftelse

The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity

Till nytta för de många människorna

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Läs mer om stiftelsen

Ansök i vårens utlysningar

Våren 2024 öppnar stiftelsen två utlysningar. Välkommen att ansöka hos oss!

Läs mer

Youth Up North: Fem nya kommuner utvalda till storsatsning på ungas inflytande i norra Sverige

Satsningen Youth Up North förlängs och inleder ett långsiktigt samarbete med fem nya kommuner i Norrbotten och Västerbotten.

Läs mer

100 miljoner till forskning som förbättrar äldres livskvalitet

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har fattat beslut om årets anslag till äldreforskning. 100 miljoner kronor fördelas till 24 projekt.

Läs mer

Ansök om medel

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Vårt bidrag till kunskapsuppbyggnad

Se vår film om stiftelsens arbete med att stödja kunskap som är till nytta för samhället och såklart ”de många människorna”. Här delar vi med oss av det som kännetecknar de bidrag vi delar ut.

Läs om projekt som vi stödjer

70 är det nya 50 – om åldersdiskriminering

Läs mer

Kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd

Läs mer

Att optimera demensresan

Läs mer