Familjen Kamprads stiftelse

The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity

Till nytta för de många människorna

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Läs mer om stiftelsen

Utlysning för hjälpverksamhet för behövande äldre

Ansök senast den 25 mars kl. 16.00

Vi tar emot ansökningar från kommuner, ideella föreningar och organisationer med allmännyttigt ändamål. Projektet ska ha anknytning till Småland.

Läs mer

Läs om några projekt som fått vårt stöd

Alger och musslor – naturens eget reningsverk

Läs mer om projektet

Från "foder till ost" i norrländsk mjölkproduktion

Läs mer om projektet

Att göra det ofattbara fattbart – metaforer i palliativ cancervård

Läs mer om projektet

Ansök om medel

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Senaste nyheterna

Utlysning för hjälpverksamhet för behövande äldre

2020-02-14

Sök bidrag som gör skillnad för äldres livskvalitet. Projektet ska ha anknytning till Småland.

Läs mer

Stiftelsen stödjer initiativ om unga i glesbygd och med fokus på Norrlands inland

2020-01-29

Familjen Kamprads stiftelse och Hugo Stenbeck stiftelse i samarbete för att stärka ungas inflytande och delaktighet i Norrlands inland

Läs mer

Fortsatt stöd med 7,5 miljoner kronor per år 2019-2023 till Ung Företagsamhet

2019-09-04

Yrkesprogram, landsbygdskommuner och Norrland prioriteras i stiftelsens femåriga satsning

Läs mer

Följ oss på Instagram