Familjen Kamprads stiftelse

The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity

Till nytta för de många människorna

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Läs mer om stiftelsen

Familjen Kamprads stiftelse 10 år

Det är tio år sedan Ingvar Kamprad undertecknade stiftelsens stadgar i sitt hem på Bölsö i Småland och arbetet inleddes med att stödja forskning, utbildning och hjälpverksamhet på ett sätt som kommer de många människorna till del. Sedan dess har över 1 miljard kronor delats ut. Här kan du ta del av fakta om hur stiftelsens tillgångar har förvaltats och fördelats under stiftelsens första tio år.

Elva projekt har valts ut till forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden

Elva projekt har valts för finansiering inom forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden. Familjen Kamprads stiftelse finansierar projekt om demografi och demokrati - friskt åldrande i en digital värld

Läs mer

Framtida utmaningar i Norden

Familjen Kamprads stiftelse går in som finansiär i stort nordiskt forskningsprogram. Ett program för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär stora utmaningar, både socialt och kulturellt.

Läs mer

Familjen Kamprads stiftelse firar tio år

Familjen Kamprads stiftelse bildades 2011 på initiativ av familjen Kamprad och genom donationer från Ingvar Kamprad, Inter IKEA Group och Ikano. I år firar stiftelsen tio år. Vi uppmärksammar detta med en kunskapsdag den 9 november på Växjö Konserthus.

Läs mer

Läs om projekt som vi stödjer

70 är det nya 50 – om åldersdiskriminering

Läs mer

Kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd

Läs mer

Att optimera demensresan

Läs mer

Ansök om medel

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.