Familjen Kamprads stiftelse

The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity

Till nytta för de många människorna

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Läs mer om stiftelsen

Läs om några projekt som fått vårt stöd

Alger och musslor – naturens eget reningsverk

Läs mer om projektet

Från "foder till ost" i norrländsk mjölkproduktion

Läs mer om projektet

Att göra det ofattbara fattbart – metaforer i palliativ cancervård

Läs mer om projektet

Ansök om medel

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Senaste nyheterna

Öppen utlysning

2021-05-04

Ansökningsprocessen är indelad i två steg och steg 1 är öppet från 30 augusti till 30 september 2021.

Läs mer

Beslut om årets forskningsanslag

2021-02-16

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse delar ut 164 miljoner kronor till förbättrad livskvalitet för äldre.

Läs mer

Nyfiken på entreprenörskap?

2020-12-03

15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap. Redaktör är Karl Wennberg.

Läs mer