Familjen Kamprads stiftelse

The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity

Till nytta för de många människorna

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Läs mer om stiftelsen

Beslutade bidrag inom ändamålet Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2024

Familjen Kamprads stiftelse stödjer 139 projekt som på olika sätt gör livet bättre för äldre.

Läs mer

SmålandsNavet - utveckling av företagsverksamhet i Småland

Familjen Kamprads stiftelse satsar 25 mkr under 5 år till ett SmålandsNav.

Läs mer

Ansök om forskningsanslag i stiftelsens öppna utlysning i medicin

Utlysningen (steg 1) är öppen 2 april till 25 april. Öppen för svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och regioner.

Läs mer

Ansök om medel

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Vårt bidrag till kunskapsuppbyggnad

Se vår film om stiftelsens arbete med att stödja kunskap som är till nytta för samhället och såklart ”de många människorna”. Här delar vi med oss av det som kännetecknar de bidrag vi delar ut.

Läs om projekt som vi stödjer

70 är det nya 50 – om åldersdiskriminering

Läs mer

Kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd

Läs mer

Att optimera demensresan

Läs mer