Familjen Kamprads stiftelse

The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity

Till nytta för de många människorna

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Läs mer om stiftelsen

God och nära vård

Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att stödja ett projektsamarbete mellan Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby för god och nära vård. Samarbetet beviljas 3,5 miljoner kronor.

Läs mer

25 miljoner kronor i bidrag till kulturentreprenörskap till nytta för kultur- och besöksnäringen i Småland

Familjen Kamprads stiftelse har vid sitt styrelsesammanträde beslutat att dela ut 25 miljoner kronor till nytta för kultur- och besöksnäringen i Småland.

Läs mer

Beslut om årets bidrag till entreprenörskapforskning för en levande landsbygd

Familjen Kamprads stiftelse delar ut 133 miljoner kronor till projekt som ska stärka entreprenörskap för en levande landsbygd.

Läs mer

Ansök om medel

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Familjen Kamprads stiftelse 10 år

Det är tio år sedan Ingvar Kamprad undertecknade stiftelsens stadgar i sitt hem på Bölsö i Småland och arbetet inleddes med att stödja forskning, utbildning och hjälpverksamhet på ett sätt som kommer de många människorna till del. Sedan dess har över 1 miljard kronor delats ut. Här kan du ta del av fakta om hur stiftelsens tillgångar har förvaltats och fördelats under stiftelsens första tio år.

Läs om projekt som vi stödjer

70 är det nya 50 – om åldersdiskriminering

Läs mer

Kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd

Läs mer

Att optimera demensresan

Läs mer