Familjen Kamprads stiftelse

The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity

Till nytta för de många människorna

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Läs mer om stiftelsen

Beslut om årets forskningsanslag

164 miljoner kronor till förbättrad livskvalitet för äldre

164 miljoner kronor till projekt som ska förbättra äldres livskvalitet.

Läs mer

Nordisk forskarskola i innovation och entreprenörskap

5 miljoner kronor till svensk nod i nordisk forskarskola

5 miljoner kronor för att möjliggöra ett svenskt deltagande i den nordiska forskarskolan i innovation och entreprenörskap.

Läs mer

Läs om några projekt som fått vårt stöd

Alger och musslor – naturens eget reningsverk

Läs mer om projektet

Från "foder till ost" i norrländsk mjölkproduktion

Läs mer om projektet

Att göra det ofattbara fattbart – metaforer i palliativ cancervård

Läs mer om projektet

Ansök om medel

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Senaste nyheterna

Beslut om årets forskningsanslag

2021-02-16

164 miljoner kronor till projekt som ska förbättra äldres livskvalitet.

Läs mer

Nordisk forskarskola i innovation och entreprenörskap

2021-02-16

5 miljoner kronor för att möjliggöra ett svenskt deltagande i den nordiska forskarskolan i innovation och entreprenörskap.

Läs mer

Nyfiken på entreprenörskap?

2020-12-03

15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap. Redaktör är Karl Wennberg.

Läs mer