Familjen Kamprads stiftelse

The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity

Till nytta för de många människorna

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Läs mer om stiftelsen

Nyfiken på entreprenörskap?

15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap. Redaktör Karl Wennberg.

Läs mer

Mobila röntgenmaskiner i gåva till Småland

Stiftelsen överlämnar tre mobila röntgenmaskiner med tillhörande bil i gåva till landstingsregionerna i Småland.

Läs mer

Maskrosföretag - en studie av entreprenörskap i Norrlands inland

Om företag som trots stora utmaningar, startar, växer och blomstrar

Läs mer

Läs om några projekt som fått vårt stöd

Alger och musslor – naturens eget reningsverk

Läs mer om projektet

Från "foder till ost" i norrländsk mjölkproduktion

Läs mer om projektet

Att göra det ofattbara fattbart – metaforer i palliativ cancervård

Läs mer om projektet

Ansök om medel

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Senaste nyheterna

Nyfiken på entreprenörskap?

2020-12-03

Läs mer

Mobila röntgenmaskiner i gåva till Småland

2020-09-25

Läs mer

Maskrosföretag - en studie av entreprenörskap i Norrlands inland

2020-09-09

Läs mer