Familjen Kamprads stiftelse

The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity

Till nytta för de många människorna

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Läs mer om stiftelsen

Familjen Kamprads stiftelse gör sin enskilt största satsning och stödjer miljö­forskning med 150 miljoner kronor

Tolv universitet, högskolor och statliga forskningsinstitut står som mottagare för årets bidragsbeslut till miljöforskning.

Läs mer

Stiftelsen lämnar bidrag till Pensionärernas Hus i Växjö kommun

Bidraget avser inredning av Pensionärernas Hus nya lokal

Läs mer

Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2023

Utlysningen är öppen under perioden 1 februari till 15 mars 2023. Öppen för ideella föreningar och organisationer med verksamhet i Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län samt kommuner i dessa län.

Läs mer

Ansök om medel

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Familjen Kamprads stiftelse 10 år

Det är tio år sedan Ingvar Kamprad undertecknade stiftelsens stadgar i sitt hem på Bölsö i Småland och arbetet inleddes med att stödja forskning, utbildning och hjälpverksamhet på ett sätt som kommer de många människorna till del. Sedan dess har över 1 miljard kronor delats ut. Här kan du ta del av fakta om hur stiftelsens tillgångar har förvaltats och fördelats under stiftelsens första tio år.

Läs om projekt som vi stödjer

70 är det nya 50 – om åldersdiskriminering

Läs mer

Kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd

Läs mer

Att optimera demensresan

Läs mer