Familjen Kamprads stiftelse

The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity

Till nytta för de många människorna

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Läs mer om stiftelsen

Tillsammans gör vi varandra bättre

Idag publiceras rapporten Tillsammans gör vi varandra bättre - en studie om företagsklimatet i Markaryds kommun. En rapport för kunskap om och inspiration till vad man kan göra för att förbättra företagsklimatet i den egna kommunen.

Läs mer

Stiftelsen fortsätter sin satsning på utbildning i demensvård - certifiering av äldreboenden/hemtjänst i Markaryds kommun, Ljungby kommun och Älmhults kommun

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har fattat beslut om 3, 5 miljoner kronor i bidrag för fortsatt satsning på ökad kunskap om demensvård.

Läs mer

Utveckling av företagsverksamhet i Norrland

Stiftelsen har inledningsvis valt att arbeta med fyra initiativ som fokuserar på norra Sverige.

Läs mer

Ansök om medel

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Familjen Kamprads stiftelse 10 år

Det är tio år sedan Ingvar Kamprad undertecknade stiftelsens stadgar i sitt hem på Bölsö i Småland och arbetet inleddes med att stödja forskning, utbildning och hjälpverksamhet på ett sätt som kommer de många människorna till del. Sedan dess har över 1 miljard kronor delats ut. Här kan du ta del av fakta om hur stiftelsens tillgångar har förvaltats och fördelats under stiftelsens första tio år.

Läs om projekt som vi stödjer

70 är det nya 50 – om åldersdiskriminering

Läs mer

Kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd

Läs mer

Att optimera demensresan

Läs mer