Företagsverksamhet i Norrland med anledning av testamente

Ingvar Kamprads testamente lämnades in till Växjö tingsrätt den 13 mars 2018. Enligt testamentet ska hälften av tillgångarna tillfalla Familjen Kamprads stiftelse.

Vi känner stor tacksamhet över att vår grundare tänkte på stiftelsen i sitt testamente. Den inriktning som anges – ”utveckling av företagsverksamhet i Norrland” – ligger väl inom ramen för stiftelsens övergripande mål. Ta del av stiftelsens stadgar

Det är först när arvskiftet har ägt rum som vi kan lämna besked om hur stiftelsen kommer att arbeta med stöd till företagsverksamhet i Norrland inom ändamålet forskning och utbildning.

Vi hoppas kunna ge ett sådant besked under våren 2019. Tack för att ni visar förståelse för att processen tar tid.