ANSÖK

 

UTBILDNING OCH FORSKNING
I september 2014 öppnar stiftelsens utlysning för bidrag till utbildnings- och forskningsprojekt inom området cancervård.

Projekten ska leda till förbättrad vårdkvalitet för patienter med cancer, från vägen till diagnos och genom hela vårdförloppet. Projekten kan inbegripa ett brett spektra av discipliner och omfatta allt från multiprofessionella interventionsstudier till utveckling av omvårdnadsmetoder. Stiftelsen lägger särskild vikt vid den enskilda människans behov av vård, delaktighet och medinflytande samt anhörigas behov av stöd före, under och efter olika vård­perioder. Förbättringsprojekt som leder till kortare väntetider kan även finansieras. Det ska av ansökan framgå hur uppkomna resultat kommer de många människorna till del och hur resultat kan påverka nationell praxis.

Se villkor för bidrag
Sista ansökningsdag är den 10 november 2014 kl. 17.00.

HJÄLPVERKSAMHET BLAND BEHÖVANDE ÄLDRE
I september 2014 öppnar stiftelsens utlysning för bidrag till hjälpverksamhet bland behövande äldre.

Bidrag kan ges till organisationer som bedriver verksamhet för äldre, exempelvis ideella föreningar och enheter inom offentlig verksamhet. Bidrag ges till projekt som på ett direkt sätt främjar äldres livskvalitet. Projekt ska ha anknytning till Småland.

Se villkor för bidrag
Sista ansökningsdag är den 10 november 2014 kl. 17.00.


 

 

 

 

 

 

Comments are closed.