Ansök

På stiftelsens hemsida publiceras öppna utlysningar då det är möjligt att ansöka om finansiering.. Stiftelsen behandlar inga ansökningar som skickas in löpande under året. För närvarande finns inga öppna utlysningar.


SOCIAL HJÄLPVERKSAMHET BLAND BEHÖVANDE ÄLDRE:

Beviljade projekt 2018


FORSKNING/UTBILDNING: september 2018 – november 2018

Familjen Kamprads stiftelse kan lämna anslag till universitet, högskolor, landsting/regioner och forskningsinstitut. Stiftelsen ser gärna projekt som genomförs i samverkan mellan universitet och offentlig sektor/näringsliv. Särskilt fokus riktas på genomförandet så att resultat kommer de många människorna till del. Resultat ska vara av hög vetenskaplig kvalitet. Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet.

Nästa utlysning öppnar i början av september 2018 och stänger i början av november 2018. Styrelsen har fattat beslut att under den kommande utlysningsperioden endast ta emot ansökningar inom området medicin/hälsa.

Ansökningsdatum och inriktningar publiceras på webben i juni 2018.

Beviljade projekt 2018