Ansök

Stiftelsen har för närvarande inga öppna utlysningar

Stiftelsen har ingen möjlighet att behandla ansökningar som skickas till oss löpande under året. Vi utlyser projektfinansiering genom våra ”öppna utlysningar”.

Aktuella datum under 2020

 • FEBRUARI 2020
  Beslut om beviljade forskningsprojekt inom miljöområdet
  Stiftelsens styrelsebeslut om årets forskningsanslag meddelas vecka 9.

  Beviljade anslag rekvireras av förvaltande huvudman i samband med projektstart.


 • FEBRUARI – MARS 2020
  Öppen utlysning ”Hjälpverksamhet bland behövande äldre”
  Information om fullständiga ansökningsvillkor och instruktioner finns på vår hemsida från den 14 februari 2020.


 • AUGUSTI 2020
  Öppen utlysning ”Forskning och utbildning”

  Hösten 2020 tar vi emot ansökningar som gäller området ”Entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd”. Ytterligare utlysningsområden kan tillkomma.

  Fullständiga ansökningsvillkor och instruktioner för ansökan publiceras i juni 2020.


 • UTVECKLING AV FÖRETAGSVERKSAMHET I NORRLAND
  Stiftelsen arbetar med formerna för hur medlen ska användas för att tillgodose Ingvar Kamprads vilja och stiftelsens stadgar.

  Stiftelsen tar inte emot ansökningar och kommer inte att lämna bidrag direkt till företag.