Ansök

SOCIAL HJÄLPVERKSAMHET BLAND BEHÖVANDE ÄLDRE:

utlysningen är stängd

Välkommen att söka bidrag inom ändamålet ”social hjälpverksamhet för behövande äldre”. Ideella föreningar och offentliga organisationer med verksamhet för äldre kan härmed ansöka om projektbidrag hos Familjen Kamprads stiftelse. Projektet ska ha anknytning till Småland.

Stiftelsen ser gärna projekt där föreningen eller organisationen bidrar med egen finansiering. Stiftelsen lämnar inte bidrag till privatpersoner och endast i undantagsfall till stiftelser och aktiebolag.

Ansökan ska vara inskickad via stiftelsens elektroniska ansökningssystem senast 8 mars 2018 kl. 16.00

Utlysningen inom ändamålet ”Social hjälpverksamhet bland behövande äldre” har stängt.

Beslutsbrev skickas per post i början av juni 2018.


FORSKNING/UTBILDNING: september 2018 – november 2018

Familjen Kamprads stiftelse kan lämna anslag till universitet, högskolor, landsting/regioner och forskningsinstitut. Stiftelsen ser gärna projekt som genomförs i samverkan mellan universitet och offentlig sektor/näringsliv. Särskilt fokus riktas på genomförandet så att resultat kommer de många människorna till del. Resultat ska vara av hög vetenskaplig kvalitet. Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet.

Nästa utlysning öppnar i början av september 2018 och stänger i början av november 2018. Under den kommande utlysningsperioden tar vi endast emot ansökningar inom medicin/hälsa och entreprenörskap.

Ansökningsdatum och inriktningar publiceras på webben i juni 2018.

Beviljade projekt 2018


På stiftelsens hemsida publiceras öppna utlysningar. Stiftelsen har ingen möjlighet att behandla ansökningar som skickas in löpande under året.