Ansök

Familjen Kamprads stiftelse utlyser härmed anslag till forskning och utbildning.

Enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården

Familjen Kamprads stiftelse kan lämna anslag till universitet, högskolor, forskningsinstitut och landsting/regioner (forskningsverksamma kliniker). Stiftelsen efterfrågar projekt mellan företrädare för hälso- och sjukvårdens olika huvudmän, patientintressen och akademi. Särskilt fokus riktas på genomförandet så att resultat kommer de många människorna till del. Resultat ska vara av hög vetenskaplig kvalitet.

Sista ansökningsdag är den 24 oktober 2018 kl. 15.00

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningssystem (FundPro). Se villkor och ansök här

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet och inom alla ämnesdiscipliner.
Beviljade projekt 2018