Om ansökan

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja forskning/utbildning och hjälpverksamhet bland behövande äldre.

På stiftelsens hemsida publiceras öppna utlysningar då det är möjligt att ansöka om finansiering. Stiftelsen har ingen möjlighet att behandla ansökningar som skickas in löpande under året.

För närvarande har stiftelsen inga öppna utlysningar.

Beviljade projektansökningar Hjälpverksamhet bland behövande äldre har skriftligen meddelats i december 2016.

Beviljade projektansökningar Forskning och Utbildning inom medicin- och entreprenörskapsområdet kommer skriftligen att meddelas i april 2017.