ANSÖK

Stiftelsen utlyser härmed bidrag till:

  • Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Organisationer som bedriver verksamhet för äldre, exempelvis ideella föreningar och enheter inom offentlig verksamhet, kan ansöka om bidrag. Bidrag kan ges till projekt som leder till att öka behövande äldres livskvalitet. Projektet ska ha anknytning till Småland.

Sista ansökningsdag är den 27 februari 2015  kl. 17.00. Ansökan görs via Stiftelsens elektroniska ansökningssystem (FundPro).

Ansök och se villkor för bidrag


Bidragsbeslut gällande stiftelsens utlysning hösten 2014 skickas per post till samtliga som har ansökt. Bidragsbeslut skickas i mars (hjälpverksamhet behövande äldre) och i maj/juni (utbildning och forskning inom cancervård).

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.