Ansök

Årets forskningutlysning i miljö – ansök och se villkor

Stiftelsen välkomnar ansökningar från svenska universitet/högskolor och forskningsinstitut.

Aktuella datum

 • 12 augusti 2019 – 12 september 2019 kl. 16.00
  Steg 1, öppen utlysning: en projektidé (maximalt fyra sidor) och budget ska skickas in till stiftelsen via FundPro, stiftelsens elektroniska ansökningssystem
 • Vecka 44, 2019
  Beslut om ansökan går vidare eller beslut om avslag meddelas via e-post till huvudsökanden
 • Vecka 44 – 3 december 2019 kl. 16.00
  Steg 2, om projektet går vidare: möjlighet att lämna in en fullständig ansökan (maximalt åtta sidor) och CV till stiftelsen via FundPro, stiftelsens elektroniska ansökningssystem.
 • Februari 2020
  Stiftelsens styrelsebeslut meddelas. Förvaltande huvudman kan rekvirera anslag från och med 2020-04-01 i anslutning till projektstart.

Komplexa miljöproblem kräver nya lösningar

Det finns flera svåra miljöproblem att lösa som inbegriper olika vetenskapliga discipliner, många aktörer och flera sektorer i samhället och som kräver nya typer av lösningar. Familjen Kamprads stiftelse fokuserar särskilt på följande aspekter, varav flertalet ska vara uppfyllda:

Miljönytta: Projektet ska bidra till lösningar som leder till ökad resurs­effektivitet, förebygger miljöpåverkan eller ger annan miljönytta. Lösningarna ska kunna skalas upp eller reproduceras i nya sammanhang.

Systeminnovation: Projektet ska spänna över flera sektorer, miljöproblem och ämnesdiscipliner med syfte att stimulera nytänkande.

Samproduktion: Projektet ska bygga på samproduktion av ny kunskap mellan forskare och relevanta aktörer från företag, offentlig sektor och/eller civilsamhället.

Entreprenörskap: Projektet ska leda till hållbara lösningar som drar nytta av existerande företag eller nya företag som genom sina affärer på ett kostnads­effektivt sätt kan bidra till hållbara lösningar.

Av de projektanslag som stiftelsen delar ut kommer en del att beviljas till projekt där miljönyttan handlar om hållbar arkitektur, inredning och design.