Ansök

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja forskning och utbildning. Stiftelsen stödjer också social hjälpverksamhet bland behövande äldre.

På stiftelsens hemsida publiceras öppna utlysningar då det är möjligt att ansöka om finansiering. Stiftelsen har för närvarande inga öppna utlysningar.

Stiftelsen behandlar inte ansökningar som skickas in löpande under året.

Stiftelsen lämnar inga bidrag till privatpersoner.


FORSKNING/UTBILDNING

Anslag kan lämnas till universitet, högskolor och forskningsinstitut. Stiftelsen ser gärna projekt som genomförs i samverkan mellan universitet och offentlig sektor/näringsliv. Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet. Särskilt fokus riktas på genomförandet så att resultat kommer de många människorna till del. Resultat ska vara av hög vetenskaplig kvalitet.

Kommande ansökningsperioder och utlysningsområden:
september 2017 – november 2017: Förbättrad livskvalitet för äldre respektive Miljö
september 2018 – november 2018: Entreprenörskap respektive Medicin

Inriktningen publiceras årligen i juni. Utlysningstexter och villkor publiceras i sin helhet när utlysningen öppnar.

Beviljade projekt inom 2016 års utlysning i Medicin och Entreprenörskap har skriftligen meddelats i april 2017.

Beviljade projekt 2016: http://familjenkampradsstiftelse.se/beviljadeanslag/2016/


HJÄLPVERKSAMHET BLAND BEHÖVANDE ÄLDRE

Stiftelsen planerar inga öppna utlysningar under 2017.
Beviljade projekt 2016: http://familjenkampradsstiftelse.se/beviljadeanslag/2016/