Ansök

På stiftelsens hemsida publiceras öppna utlysningar då det är möjligt att ansöka om finansiering.. Stiftelsen behandlar inga ansökningar som skickas in löpande under året. För närvarande finns inga öppna utlysningar.


SOCIAL HJÄLPVERKSAMHET BLAND BEHÖVANDE ÄLDRE:

Beviljade projekt 2018


FORSKNING/UTBILDNING: utlysningen öppnar vecka 35 och stänger vecka 43

Familjen Kamprads stiftelse kan lämna anslag till universitet, högskolor, landsting/regioner och forskningsinstitut. Stiftelsen ser gärna projekt som genomförs i samverkan mellan universitet och offentlig sektor/näringsliv. Särskilt fokus riktas på genomförandet så att resultat kommer de många människorna till del. Resultat ska vara av hög vetenskaplig kvalitet. Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet.

Styrelsen har fattat beslut att under den kommande utlysningsperioden endast ta emot ansökningar inom området medicin/hälsa.

Beviljade projekt 2018