Ansök

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja forskning/utbildning. Stiftelsen stödjer också social hjälpverksamhet bland behövande äldre.

På vår hemsida skriver vi om våra öppna utlysningar då det är möjligt att ansöka om bidrag. Vi har tyvärr ingen möjlighet att löpande hantera ansökningar. Stiftelsen lämnar inga bidrag till privatpersoner.

FORSKNING/UTBILDNING

Familjen Kamprads stiftelse kan lämna anslag till universitet, högskolor och forskningsinstitut. Stiftelsen ser gärna projekt som genomförs i samverkan mellan universitet och offentlig sektor/näringsliv. Särskilt fokus riktas på genomförandet så att resultat kommer de många människorna till del. Resultat ska vara av hög vetenskaplig kvalitet. Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet.

Beviljade projekt: http://familjenkampradsstiftelse.se/beviljadeanslag/2017/

2018 års utlysning öppnar i september 2018 och stänger i november 2018. 2018 tar vi emot ansökningar inom det medicinska området och inom entreprenörskapsområdet. Ansökningsdatum, villkor och inriktningar i medicin och entreprenörskap publiceras på webben i juni 2018.


SOCIAL HJÄLPVERKSAMHET BLAND BEHÖVANDE ÄLDRE
Inga utlysningar under 2017

Stiftelsen kan lämna anslag till ideella föreningar, kommuner och organisationer. Projektansökningar ska ha anknytning till Småland.

Ansökningar kan inte skickas in löpande  utan enbart i samband med stiftelsens s.k. öppna utlysningar. 2017 arbetar vi med styrelsens egna initiativ för en förbättrad livskvalitet för behövande äldre. Håll utkik på vår hemsida i början av 2018 då vi återkommer med datum när det är möjligt att ansöka!

Beviljade projekt: http://familjenkampradsstiftelse.se/beviljadeanslag/2016/