Ansök

Familjen Kamprads stiftelse har för närvarande inga öppna utlysningar

Årets beviljade forskningsanslag hittar du här


Stiftelsen har ingen möjlighet att behandla ansökningar som skickas till oss löpande under året. Vi utlyser projektfinansiering genom våra ”öppna utlysningar”. Nedan återfinns information om kommande utlysningsperioder.

FORSKNING/UTBILDNING: nästa öppna utlysning i augusti 2019. Information om inriktning meddelas under våren 2019. Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet (från universitet, högskolor och forskningsinstitut) och inom alla ämnesdiscipliner.

SOCIAL HJÄLPVERKSAMHET BLAND ÄLDRE: information om nästa öppna utlysning lämnas i början av 2020. Stiftelsen välkomnar ansökningar från ideella föreningar, organisationer och kommuner och projekt som har anknytning till Småland.

Stiftelsen lämnar inga bidrag till privatpersoner.