Pressmeddelande 2024-01-25

Pressmeddelande 2024-01-25

2024-01-25 | Pressmeddelande

Satsningen Youth Up North förlängs och inleder ett långsiktigt samarbete med fem nya kommuner i Norrbotten och Västerbotten. Youth Up North är ett initiativ från Stenbecks stiftelse och Familjen Kamprads stiftelse för att skapa mer livskraftiga landsbygder i norra Sveriges inland där unga vill leva, bo och verka. Hela 17 kommuner ansökte om att delta och av dessa valdes Haparanda, Jokkmokk, Sorsele, Vindeln och Åseles kommuner ut.

– Vi är väldigt glada att det finns ett så stort intresse för att satsa på ungas inflytande och delaktighet här i norra Sverige. Att involvera unga i samhällsbygget är avgörande för att skapa mer levande landsbygder och vi ser fram emot att sätta i gång arbetet i de nya kommunerna som är oerhört motiverade och engagerade, säger Linda Tjälldén, projektledare Youth Up North.

Youth Up North startade 2020 på initiativ av Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks Stiftelse och drivs av föreningen Youth 2030 Movement. Totalt stödjer stiftelserna initiativet med 19 miljoner kronor.

I den första omgången deltog Arjeplog, Boden och Doroteas kommuner och efter fina resultat förlängs initiativet och växer till att omfatta fem nya kommuner. Under de kommande tre åren ska kommunerna genomföra långsiktiga insatser för att öka ungas inflytande och delaktighet, exempelvis genom att anställa unga, anordna hackathons och stärka entreprenöriella färdigheter hos unga.

– Vi vet att många kommuner vill satsa på ungas inflytande och delaktighet men att det kan saknas både finansiering och kunskap om hur det genomförs på ett bra sätt. Genom Youth Up North får de medverkande kommunerna både finansiellt stöd och expertkompetens från projektorganisationen vilket är en unik möjlighet, säger Sara Damber, verksamhetschef Stenbecks Stiftelse.

Arbetet i Haparanda, Jokkmokk, Sorsele, Vindeln och Åsele startar i januari 2024 och pågår till 2026. Tillsammans med det lokala civilsamhället, näringslivet, unga och vuxna kommer nya metoder och insatser att utvecklas för att öka förtroendet för ungas kompetens, innovations- och drivkraft.

– Genom den fortsatta satsningen på Youth Up North drar vi nytta av lärdomar, bygger vidare och ger fler unga möjligheter att bidra. En satsning där unga och beslutsfattare arbetar tillsammans tror vi är helt avgörande för en långsiktig landsbygds­utveckling, säger Anna Carlström, kanslichef Familjen Kamprads stiftelse.

Läs mer om Youth Up North på vår hemsida.

För mer information eller frågor kontakta:
Linda Tjälldén, projektledare Youth Up North
Tel: 072-22 70 207, Mail: linda@youth2030.se

Familjen Kamprads stiftelse
Anna Carlström, kanslichef
Tel: 072-54 34 700, Mail: anna.carlstrom@familjenkampradsstiftelse.se