Pressmeddelande 2021-12-13

Pressmeddelande 2021-12-13

2021-12-13 | Pressmeddelande

Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället. Elva projekt har valts för finansiering inom forskningsprogrammet. Projekten representerar allt från digital hälsa och juridik till klimatforskning och kulturforskning. Det totala finansieringsbeloppet är cirka 10,5 miljoner euro.

Framtida utmaningar i Norden är ett sjuårigt forskningsprogram som finansierar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Norden. Programmet inriktar sig på det 21:a århundradets stora samhällsutmaningar och på hur de förstås och hanteras av våra nordiska samhällen. Programmet fick under våren in 449 ansökningar och nu har elva projekt valts ut för finansiering. Målet med Framtida utmaningar i Norden är, utöver forskning av högsta vetenskapliga kvalitet, att bidra till konkret samhällsnytta.

Familjen Kamprads stiftelse finansierar projektet Demography and Democracy – Healthy Ageing in a Digital World (Demografi och demokrati – friskt åldrande i en digital värld) studerar hur personer över 75 år har tillgång till digitala hälsovårdstjänster i syfte att motverka att digitaliseringen leder till skillnader i hälsa och digitala klyftor inom den äldre befolkningen i Norden. Projektet är placerat vid Lunds universitet och involverar forskare inom bland annat kommunikation, digital hälsa, hälsosociologi, socialt arbete och gerontologi i Sverige, Danmark och Finland. Projektledare är Helena Sandberg, docent i medie- och kommunikationsvetenskap. Projektet har beviljats 990 000 euro för fyra år.

Klicka här för att läsa hela nyheten