Pressmeddelande 2016-04-01

Pressmeddelande 2016-04-01

2016-04-01 | Pressmeddelande

Surfplattor till äldreboenden i Småland – ett projekt i samarbete med föreningen SeniorNet

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att, inom ramen för ändamålet hjälpverksamhet bland behövande äldre, skänka totalt 500 stycken surfplattor med tillbehör, till samtliga kommuner i Småland.

Det är stiftelsens förhoppning att surfplattorna ska bidra till förbättrad livskvalitet för äldre genom ny teknik. Teknik som kan innebära att den äldre i större utsträckning bland annat kan behålla sitt sociala nätverk, underhålla personliga intressen och skapa bättre förutsättningar för ett livslångt lärande.

Projektet genomförs i samarbete med föreningen SeniorNet vars mål är att främja äldres användning av ny teknik för delaktighet i samhället.

Med anledning av initiativet bjuder stiftelsen in till pressträff.

Pressträffen är förlagd till äldreboendet Attendo Sörgården. Attendo Sörgården har deltagit i ett pilotprojekt där användandet av surfplattor, finansierade av stiftelsen, har prövats med gott resultat. I pilotprojektet har föreningen SeniorNet deltagit med handfasta råd och stöd för att underlätta användandet av ny teknik.

Tid:
fredagen den 1 april 2016 kl. 11.00

Plats:
Äldreboendet Attendo Sörgården, Löpanäsvägen 5 i Rottne, stora samlingssalen

Medverkande:
Suzanne Örkenrud, verksamhetschef på Attendo Sörgården
Thomas Thörn och Janerik Sundh, SeniorNet Växjö
Lena Fritzén, stiftelsens verkställande ledamot och Hans-Göran Stennert, styrelseledamot

Presskontakt:
Anna Carlström, mobil: 072 – 54 34 700 eller anna.carlstrom@familjenkampradsstiftelse.se