Pressmeddelande 2012-05-30

Pressmeddelande 2012-05-30

2012-05-30 | Pressmeddelande

Ikano donerar 900 miljoner till Familjen Kamprads stiftelse

Ikano har donerat 900 miljoner SEK till Familjen Kamprads stiftelse, som etablerades 2011 på initiativ av familjen Kamprad.

Stiftelsen som grundades av Ingvar Kamprad i december 2011 är en privat och självständig stiftelse med säte i Växjö. Dess ändamål är att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas.

Peter, Jonas och Mathias Kamprad, ägarna till Ikano, har önskat att donationen i huvudsak ska användas till miljöprojekt, med speciellt fokus på möjligheter att omsätta forskningsresultat i praktiken.

“Mina bröder och jag är tacksamma över att kunna bidra till detta initiativ”, säger Peter Kamprad, styrelseordförande för Ikano. ”Vi hoppas att donationen över tid omsätts i hållbara lösningar som gynnar den globala miljön.”

“Ikano är stolt över att stödja Familjen Kamprads stiftelse och ser fram emot att följa dess utveckling över åren”, säger Birger Lund, Ikano.

Stiftelsen ska särskilt stödja projekt som syftar till:

  • Förbättrad livskvalitet för äldre
  • Entreprenörskap – särskilt sådan som främjar en levande landsbygd
  • Bättre miljö
  • Utveckling, forskning och utbildning inom arkitektur, inredning och design
  • Forskning och utbildning inom medicin

Stiftelsen ska särskilt verka för praktisk nytta av uppnådda forskningsresultat, så att vetenskapliga landvinningar snabbt och kostnadseffektivt kan komma de många människorna till del.

 “Ikanos generösa gåva stärker påtagligt stiftelsens förmåga att göra skillnad för de många människorna”, säger professor Lena Fritzén, verkställande ledamot av Familjen Kamprads stiftelse. ”Donatorns tonvikt vid miljö och praktisk tillämpning av forskning svarar mot ett viktigt globalt behov och ligger i linje med stiftelsens syfte.”

Stiftelsen finansierades ursprungligen av donationer från Ingvar Kamprad och Inter IKEA Group. För närvarande har stiftelsen ett kapital på ungefär 1.85 miljarder SEK, inklusive donationen från Ikano. Dessutom har Inter IKEA Group beslutat att årligen donera ca 270 miljoner SEK (30 miljoner EUR) till stiftelsen, så länge resultaten i den egna verksamheten medger detta.

Styrelsen avser att fastställa riktlinjer för ansökningar vid ett möte i augusti 2012.

Presskontakter:

Familjen Kamprads stiftelse:       
Anna Carlström, +46 72 54 34 700 eller anna.carlstrom@familjenkampradsstiftelse.se

Ikano:  
Marie Gällstad, +35 269 148 8320 eller marie.gallstad@ikano.lu

Pressbilder