Patient- och samhällsnytta av internetbaserad kognitiv beteendeterapi för patienter med icke-kardiell bröstsmärta

Ghassan Mourad, Linköpings universitet, 2 700 000 kronor, ref. nr. 20180168 .