Digital Stewardship: Infrastructuring Waste Management Through Digital Platforms, 2020 - 2023

Chiara Rossitto, Stockholms universitet, 6 000 000 kronor, ref. nr. 20200087.

I samverkan med KTH, Södertörns Högskola och RISE