Beviljade anslag

Beviljade anslag

Välj kategori eller årtal

Beviljade anslag inom Forskning

2023

Att smälta polariseringen – megaspel för nya narrativ om en hållbar framtid

Björn Johansson, Linköpings universitet, 10 000 000 kronor, ref. nr. 20230145

I samverkan med Naturskyddsföreningen, Plockhugget, Lokal utveckling Sverige, Coompanion, Agtech2030, Hultabygdens kretslopps­förening, kooperativet Macken samt Bygde­gårdarnas riksförbund

Läs mer om projektet

Forskning, 2023

Den hållbara omställningen i norra Sverige: En studie av de mindre företagens roll i framväxande industriella ecosystem

Anna Brattström, Lunds universitet, 5 400 000 kronor, ref. nr. 20230063
Forskning, 2023

Developing scalable interventions to improve waste sorting outcomes in public settings

Philip Pärnamets, Karolinska institutet, 2 500 000 kronor, ref. nr. 20230166
Forskning, 2023

Digital tillit och hållbar design av cirkulära tjänster (DiTrust)

Åsa Ericson, Luleå tekniska universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20230008
Forskning, 2023

Effektstyrning: Ett stöd för entreprenörer med miljöambitioner

Karl Bonnedahl, Umeå universitet, 4 500 000 kronor, ref. nr. 20230027

I samverkan med Coompanion Västerbotten

Forskning, 2023

Enabling change towards sustainability - finding common ground to accelerate food system innovation and transformation

Elin Röös, Sveriges lantbruksuniversitet, 3 200 000 kronor, ref. nr. 20230060

I samverkan med Wageningen University and Research i Nederländerna och University of Oxford i Storbritannien

Forskning, 2023

Enhancing the competence in entrepreneurial ecosystems in rural regions to support circular ventures (ENHANCE)

Wisdom Kanda, Linköpings universitet, 4 400 000 kronor, ref. nr. 20230010

I samverkan med Blekinge Business Incubator, Dalarna Science Park och Startup Norge

Forskning, 2023

Ethos of sustainable entrepreneurship education

Jonas Gabrielsson, Högskolan i Halmstad, 3 700 000 kronor, ref. nr. 20230143
Forskning, 2023

Exploring future markets for sustainable fertilizers to support safe and profitable food production in Sweden

Roozbeh Feiz, Linköpings universitet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20230077

I samverkan med Orkla Foods Sverige AB, Arla Foods AB, Hus­hållnings­sällskapet och Avfall Sverige

Forskning, 2023

Fiskodling i Norr; en livsmedelsproduktion med miljöpotential

Anders Kiessling, Sveriges lantbruksuniversitet, 23 000 000 kronor, ref. nr. 20230075
Forskning, 2023

Forskningsassistent från Ukraina för anställning i projektet ”Vilka hälsofrämjande kvaliteter i fysisk utemiljö bör prioriteras för äldre personer på särskilt boende”

Göteborgs universitet, 900 000 kronor, ref. nr. 20232001
Forskning, 2023

Företagsutveckling - nya starka företag i Norrland 2023 - 2025

Nyföretagarcentrum Nord, 3 200 000 kronor, ref. nr. 20232002

NyföretagarCentrum Nord har beviljats finansiering för att stödja och främja entreprenörskap och nyföretagsamhet i Norrbotten.

Vi är glada över att kunna stödja angelägna utbildningsinsatser för nystartade företag i Norrbotten. Genom såväl fysiska möten som digitala forum kommer Nyföretagarcentrum att nå flera hundra nya företagare under tre år. Det ska stärka företagens konkurrenskraft, säger Lena Fritzén, verkställande ledamot i Familjen Kamprads Stiftelse. 

NyföretagarCentrum Nord är en ideell förening som arbetar på uppdrag av kommunen för att stötta blivande och nya företagare inför start och utveckling under de tre första verksamhetsåren. I samverkan med kommun, lokalt näringsliv och regionala näringslivsfrämjare erbjuds kostnadsfri rådgivning, utbildning och mentorprogram. Organisationen växer och finns nu i åtta av regionens kommuner. Under 2023 beräknas NyföretagarCentrum Nord att vara delaktig i 400 företagsstarter i Norrbotten.

För mer information kontakta: Anna Engström, anna.engstrom@nyforetagarcentrum.se

Forskning, 2023

Fungal self healing concrete for sustainable infrastructure and construction maintenance

Hanbang Zou, Lunds universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20230084
Forskning, 2023

Följeforskning i programmet Navigator Scaleup

Linköpings universitet, 2 800 000 kronor, ref. nr. 20232005
Forskning, 2023

Green transformation in northern Sweden: How and when are entrepreneurs recognized as "eco"?

Norbert Steigenberger, Umeå universitet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20230039

I samverkan med Skellefteå kommun och Almi Nord

Forskning, 2023

Hållbar näringslivsutveckling av små och medelstora företag med framtidens entreprenörer i centrum

Susanne Arvidsson, Lunds universitet, 18 000 000 kronor, ref. nr. 20230161
Forskning, 2023

Hållbara fotbollsplaner 2050

Emma Lindkvist, Linköpings universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20230101

I samverkan med Svenska fotbollsförbundet, Tekniska verken i Linköping AB

Forskning, 2023

Ledarskap för ett minskat klimatavtryck i hälso- och sjukvården

Linda Sturesson Stabel, Karolinska institutet, 4 900 000 kronor, ref. nr. 20230088

I samverkan med Södertälje sjukhus

Forskning, 2023

Local synergies for sustainable and diversified CO₂ utilization

Marcus Gustafsson, Linköpings universitet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20230043

I samverkan med Tekniska verken i Linköping, Gasum, Scandinavian Biogas, ST1 Biogas, Wärtsilä Biogas Solutions, Linde Gas, Perstorp, LRF Trädgård, WA3RM

Forskning, 2023

Med bättre kontroll över mejeriets livsmedelsförluster kan mjölkens klimatavtryck minskas

Åse Lundh, Sveriges lantbruksuniversitet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20230013

I samverkan med Norrmejerier, Grådö mejeri, Falköpings mejeri och Skånemejerier

Forskning, 2023

New solutions for meal development - the Iron Module for healthy climate adapted school lunches

Agneta Sjöberg, Göteborgs universitet, 1 900 000 kronor, ref. nr. 20230041
Forskning, 2023

Policies for a Sustainable Society

Thomas Sterner, Göteborgs universitet, 15 000 000 kronor, ref. nr. 20230142

I samverkan med Chalmers tekniska högskola

Läs mer

Forskning, 2023

Possibilities and Tools to Enhance Circularity in Multi-Storey Wood-Frame Building Construction

Ambrose Dodoo, Linnéuniversitetet, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20230099

I samverkan med Högskolan Dalarna

Forskning, 2023

Regulating Environmental Sustainability: Encountering the Law in Designing for Waste Management

Chiara Rossitto, Stockholms universitet, 6 200 000 kronor, ref. nr. 20230106
Forskning, 2023

STIGMA: overcoming behavioral barriers towards consumer product remanufacturing

Jelena Kurilova-Palisaitiene, Linköpings universitet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20230051

I samverkan med Telia, Dustin och Heap

Forskning, 2023

Strategier för ökad cirkularitet hos träförädlande industri (CirkuTrä)

Mirka Kans, Chalmers tekniska högskola, 16 000 000 kronor, ref. nr. 20230011

I samverkan med Linnéuniversitetet, Linköpings universitet och tekniska högskolan i Jönköping. Balzar Beskow AB, EFG European Furniture Group AB, Soeco Kontorsmöbler AB, Gemla Möbler AB, Gärsnäs AB och Recycling Partner RP i Linköping AB

Läs mer

Forskning, 2023

Sustainable composite floor system for circular construction business

Wit Derkowski, Linnéuniversitetet, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20230133

I samverkan med MiTek Industries AB, Torps Byggelement AB

Forskning, 2023

TwinWins: Measuring business model environmental performance

Thomas Zobel, Luleå tekniska universitet, 4 700 000 kronor, ref. nr. 20230103

I samverkan med Chalmers tekniska högskola

Forskning, 2023

Urine Diversion 3.0

Prithvi Simha, Sveriges lantbruksuniversitet, 2 900 000 kronor, ref. nr. 20230107

I samverkan med University of Cape Town 

Forskning, 2023

Value from waste – Fly ash for resource recovery and secondary use

Jenny Rissler, Lunds universitet, 5 100 000 kronor, ref. nr. 20230045

I samverkan med Oulu Universitet, Chalmers och forskare vid MAX IV, NOAH A/S och Fortum Waste Solutions AB

Forskning, 2023

Vetenskapsfestivalen – vi tar forskning till folket

Göteborg & Co, 500 000 kronor, ref. nr. 20232004
Forskning, 2023

Waste recovery in the forest industry – a Microalgal solution

Elin Lindehoff, Linnéuniversitetet, 2 900 000 kronor, ref. nr. 20230120

I samverkan med Södra Cells massabruk i Mönsterås, KalmarEnergi, Mercatus and Lackeby Product AB, Vattenmyndigheten för Södra Östersjön

Forskning, 2023

Ökad biogasproduktion genom tillvaratagande av koldioxid

Linda Kanders, IVL Svenska Miljöinstitutet, 1 700 000 kronor, ref. nr. 20230092

I samverkan med Gasum AB i Sverige och Finland

Forskning, 2023

2022

Biopsykosocial digital behandling i primärvård för patienter med migrän

Sandra Weineland, Västra Götalandsregionen, 3 900 000 kronor, ref. nr. 20223182

I samverkan med Primärvården i Västra Götalandsregionen och Huvudvärksförbundet

Forskning, 2022

Bättre liv för patienter med opioider vid långvarig smärta i primärvården – en ny personcentrerad teambehandling för optimerad läkemedelsbehandling

Sofia Kälvemark Sporrong, Uppsala universitet, 4 900 000 kronor, ref. nr. 20223259

I samverkan med Kliniker från Nära vård och hälsa (primärvården), Region Uppsala, Smärtcentrum Akademiska sjukhuset, Fibromyalgi­föreningen i Uppland, Reumatikerdistriktet Uppsala län samt Endometrios­föreningen, Sverige

Forskning, 2022

Canok at school: empowering and training school nurses to identify and support children as next of kin with mental illness: a training intervention for professionals

Elizabeth Hanson, Linnéuniversitetet, 4 600 000 kronor, ref. nr. 20223276

I samverkan med Nationellt kompetens­centrum anhöriga, Social­styrelsen, Region Kalmar län

Forskning, 2022

Digitalisering och effektivisering av vidareutbildning i psykologisk behandling för att motverka psykisk ohälsa hos barn, unga och vuxna

Tobias Lundgren, Karolinska institutet, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20223097

I samverkan med Region Stockholm, Region Västernorrland, 6 BUP mottagningar och Region Gotland

Forskning, 2022

Ett ekonomiskt perspektiv på multimodal smärtrehabilitering i primärvården - inverkan på vårdkonsumtion och sjukskrivning

Gunilla Stenberg, Umeå universitet, 1 700 000 kronor, ref. nr. 20223065
Forskning, 2022

En placebo-kontrollerad behandlingsstudie för paradigmskifte i hur primärvården handlägger sjuka med psykisk ohälsa och kronisk smärta till följd av para-viral sjukdom, även kallat myalgisk encefalomyelit (förkortat ME/CFS), kroniskt trötthetssyndrom

Jonas Axelsson, Uppsala universitet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20222006
Forskning, 2022

Girls are not small boys

Anna Melin, Linnéuniversitetet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20223199

I samverkan med RF-SISU Småland och RF-SISU Skåne

Läs mer om projektet

Forskning, 2022

Hand in hand we stand - exploring the potential of inter-professional collaboration in school mental health promotion

Evelina Landstedt, Karlstads universitet, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20223134

I samverkan med Barn- och ungdoms­förvaltningen Karlstads kommun

Forskning, 2022

Identifiering av våld i nära relationer: en interventions-studie inom hälso-och sjukvården

Mia Barimani, Stockholms läns landsting, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20223080

I samverkan med Region Stockholm

Läs mer om projektet

Forskning, 2022

Individualized online cognitive behavioral therapy for children with functional abdominal pain disorders

Maria Lalouni, Karolinska institutet, 3 600 000 kronor, ref. nr. 20223238

I samverkan med Karolinska Universitets­sjukhuset och BUP Internetbehandling vid Barn- och Ungdoms­psykiatrin i Stockholm

Forskning, 2022

Insomni - underskattat, underdiagnostiserat och felbehandlat? En kartläggning av sömnbesvär, behandlingar och önskemål i vården

Kerstin Blom, Karolinska institutet, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20223163
Forskning, 2022

Kan en digital KBT-baserad egenvårdsbehandling förbättra sömn, minska smärta och depression och öka livskvalitet hos äldre med restless legs syndrom?

Anders Broström, Hälsohögskolan, Jönköping University, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20223144

I samverkan med RLS-Förbundet, Svensk Förening för Sömn­forskning och Sömnmedicin, nätverket Sömn och Hälsa samt Region Jönköping, Region Östergötland, Region Kalmar och Region Stockholm

Läs mer om projektet

Forskning, 2022

Långvarig smärta hos kvinnor utsatta för våld i nära relationer: kartläggning och behandlingsmöjligheter

Hanna Li Kusterer, Högskolan i Gävle, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20223226

I samverkan med Nationellt centrum för kvinnofrid

Forskning, 2022

Neurobiologiska markörer och symptom för utvärdering av multimodal personcentrerad behandling av IBS

Susanna Walter, Linköpings universitet, 4 800 000 kronor, ref. nr. 20223028
Forskning, 2022

Promoting positive mental health during pregnancy with a digital tool (HealthyMoms4MentalHealth-app): Effectiveness and implementation in maternity health care

Marie Löf, Karolinska institutet, 4 900 000 kronor, ref. nr. 20223194

I samverkan med Region Östergötland

Forskning, 2022

Psykisk hälsa bland Maria-mottagningarnas ungdomar: långsiktiga utvecklingsbanor och personalens kompetensbehov

Mats Anderberg, Linnéuniversitetet, 3 100 000 kronor, ref. nr. 20223213

I samverkan med Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Forskning, 2022

Rehabilitering av barn och ungdomar med långvarig smärta

Marcelo Rivano Fischer, Region Skåne, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20223177

I samverkan med Lunds universitet, Nationell kunskapsstyrning och Svensk barnsmärtförening (SBSF)

Forskning, 2022

School-based intervention to improve mental health, cognitive function, academic performance and decrease health inequalities in adolescents

Gisela Nyberg, Gymnastik- och idrottshögskolan, 4 700 000 kronor, ref. nr. 20223126

I samverkan med Skolor, idrotts- och utbildningsförvaltningen i Stockholm och Småland

Läs mer om projektet

Forskning, 2022

Stärkt föräldraskapsstöd för blivande föräldrar – utveckling, genomförbarhet och utfall på psykisk hälsa

Gunilla Lönnberg, Uppsala universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20223263

I samverkan med Ideella organisationen mamma till mamma

Forskning, 2022

The differential impact of occupations on mental health: A population wide study

Anna Sandberg, Stockholms universitet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20223206

I samverkan med Göteborgs universitet och Lunds universitet

Forskning, 2022

To identify and treat alcohol problems within psychiatry – studies of the implementation of the 15-method within adult psychiatric

Anders Hammarberg, Karolinska institutet, 4 200 000 kronor, ref. nr. 20223048

I samverkan med Region Stockholm

Forskning, 2022

Tät uppföljning och intervention vid nydebuterad reumatoid artrit, ledgångsreumatism

Meliha Kapetanovic, Lunds universitet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20223129
Forskning, 2022

Utbildning i psykisk ohälsa för landsbygds- och glesbygdspoliser

Mats Holmberg, Linnéuniversitetet, 5 800 000 kronor, ref. nr. 20223081

I samverkan med Polismyndigheten, Länsstyrelsen Kronoberg, Räddningstjänsten Värend, SOS Alarm, Region Kronoberg och Region Sörmland

Forskning, 2022

Översättning och validering av instrument för bedömning av beroendeutveckling samt prevalensmätning av sidomissbruk i en svensk population av patienter med långvarig smärta, som behandlas med opioider

Rolf Karlsten, Uppsala universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20223151

I samverkan med Akademiska sjukhuset Uppsala och Primärvården Region Uppsala 

Forskning, 2022

Gästforskare från Ukraina

Malmö universitet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20222005
Forskning, 2022

SAIN - ett interdisciplinärt nätverk för forskning om äldre och åldrande 2023 - 2025

Charlotta Nilsen, Hälsohögskolan i Jönköping AB, 2 500 000 kronor, ref. nr. 20222003

Nätverket riktar sig till nuvarande och framtida alumner från den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH.

Forskarskolan är ett samarbete mellan 12 lärosäten i Sverige: Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Karolinska Institutet, Örebro universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Jönköping, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Blekinge tekniska universitet och Högskolan Kristianstad.

Läs mer här

Forskning, 2022

Innovativt kulturentreprenörskap i samverkansforskning 2022-2026

Linnéuniversitetet, 25 000 000 kronor, ref. nr. 20222002
Forskning, 2022

Omställning till god och nära vård 2022-2023

Ljungby kommun, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20222001
Forskning, 2022

Entreprenöriell resiliens i små och medelstora företag i Skaraborg under pandemin

Börje Boers, Högskolan i Skövde, 2 400 000 kronor, ref. nr. 20220044
Forskning, 2022

Co-Working miljöer för entreprenörskap och innovation på landsbygdens villkor

Lena-Maria Öberg, Mittuniversitetet, 3 900 000 kronor, ref. nr. 20220032

I samverkan med Nordhallen Observations AB

Läs mer om forskaren

Forskning, 2022

Företagsutveckling genom regionala entreprenörskapsprogram för jobb- och utveckling på landsbygden i samarbete med akademin (FREJA)

Dzamila Bienkowska, Linköpings universitet, 6 300 000 kronor, ref. nr. 20220106
Forskning, 2022

Näringsbatterier för hållbart vattenbruk

Magdalena Svanström, Chalmers tekniska högskola, 6 300 000 kronor, ref. nr. 20220105

I samverkan med Chalmers tekniska högskola, Sveriges lantbruksuniversitet och Pond Fish and Greens anläggning i Flod

Läs mer om forskaren

Forskning, 2022

New business models for digestate value extraction and nutrient circulation

Karin Tonderski, Linköpings universitet, 3 600 000 kronor, ref. nr. 20220100
Forskning, 2022

Evidensbaserad e-hälsa och entreprenörskap i glesbygd

Eva Samuelsson, Umeå universitet, 1 500 000 kronor, ref. nr. 20220099

I samverkan med Nikola-nätverk för tarm- och blåsfunktion, Uroterapiföreningen, Prostatacancerförbundet (Jämtgubben), Umeå universitet, Region Jämtland Härjedalen och Uminova Innovation Inkubator

Läs mer om forskaren

Forskning, 2022

Outdoor recreation, hospitality, and rural development: From Covid-19 to sustainable futures

Thomas Beery, Högskolan Kristianstad, 4 500 000 kronor, ref. nr. 20220098
Forskning, 2022

Svenska runstenar för allmänheten

Sofia Pereswetoff-Morath, Stockholms universitet, 1 200 000 kronor, ref. nr. 20220094

I samverkan med Företaget Hi-story, Företaget Sweden History Tours, Upplandsmuseet och Riksantikvarieämbetet

Forskning, 2022

Sámi Trail of Tears Walking Trail

Richard Ek, Karlstads universitet, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20220093
Forskning, 2022

Tur och retur till skogen

Päivi Juuso, Luleå tekniska universitet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20220084
Forskning, 2022

Enhancing local entrepreneurship through development a hydrogen-based GHG-free energy system for communities

Jakob Rehme, Linköpings universitet, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20220081

I samverkan med Mariestads kommun och Ekoväx i Norden AB

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2022

Utveckla och förbättra tillsammans: nya former för att gemensamt leda, bygga och stärka förbättrings- och innovationsförmåga hos entreprenörer på landsbygden

Johan Lilja, Mittuniversitetet, 3 900 000 kronor, ref. nr. 20220080

I samverkan med Eldrimner och Destination Funäsfjällen

Läs mer om forskaren

Forskning, 2022

Revitalizing entrepreneurship in rural areas: the role of business ownership

Karin Hellerstedt, Högskolan i Jönköping, 8 000 000 kronor, ref. nr. 20220075

I samverkan med  Jönköpings Län och Norrbottens Län

Läs mer om projektet

Forskning, 2022

Kompetensförsörjning för innovation och entreprenörskap på landsbygden

Lina Bjerke, Högskolan i Jönköping, 5 300 000 kronor, ref. nr. 20220071

I samverkan med Campus Västervik

Läs mer om projektet

Forskning, 2022

Senior entrepreneurs – the role of social capital for supporting inclusive silver economy in the Swedish countryside

Marcin Rataj, Umeå universitet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20220070
Forskning, 2022

Datorn är det nya munspelet! – Musikproduktion på landet

Martin Knust, Linnéuniversitetet, 6 800 000 kronor, ref. nr. 20220067

I samverkan med nätverket Make Music Matter!, Mittuniversitetet och Högskolan Dalarna

Läs mer om forskaren

Forskning, 2022

Interactive Bank Customer Dialogue Tool for Sustainable Rural Entrepreneurship (BankSustainaRE)

Anna Öhrwall Rönnbäck, Luleå tekniska universitet, 2 300 000 kronor, ref. nr. 20220065
Forskning, 2022

Entreprenörskap för ett hållbart energisystem inom lantbruket

Ulrika Welander, Linnéuniversitetet, 4 700 000 kronor, ref. nr. 20220055

I samverkan med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Vätgas Sverige, MMG konsult AB, Metacon AB och H2O Agro

Läs mer om forskaren

Forskning, 2022

Tillväxt och lokala institutioner: vad kan politiken göra?

Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning, 5 900 000 kronor, ref. nr. 20220048
Forskning, 2022

Innovation as a competitive advantage for rural entrepreneurship in West Sweden: A study of small-scale farming and alcoholic beverage production

Ethan Gifford, Göteborgs universitet, 1 600 000 kronor, ref. nr. 20220045

I samverkan med Högskolan i Halmstad

Läs mer om forskaren

Forskning, 2022

Framtidens universitet och högskola – Hur navigera mellan frihet och samhällsansvar?

Anders Broström, Stiftelsen Entreprenörskapsforum, 4 200 000 kronor, ref. nr. 20220039

I samverkan med Blekinge tekniska högskola, Jönköping International Business School och KTH

Läs mer om forskaren

Forskning, 2022

Är en hållbar landsbygd hållbar?

Christina Öberg, Karlstads universitet, 1 600 000 kronor, ref. nr. 20220031
Forskning, 2022

Rural shop innovations in a post-Covid world: implications for community development in northern Sweden

Doris Carson, Umeå universitet, 5 600 000 kronor, ref. nr. 20220029
Forskning, 2022

Ett nytt platsoberoende entreprenörskap på landsbygden – en forskningsbaserad interventionsstudie

Peter Erlandson, Linnéuniversitetet, 3 900 000 kronor, ref. nr. 20220025

I samverkan med Säter kommun, Hultsfreds kommun, Hylte kommun och Mörbylånga kommun

Läs mer om forskaren

Forskning, 2022

Enhancing Entrepreneurship in Rural Areas through Local Food Systems

Wilhelm Skoglund, Mittuniversitetet, 6 800 000 kronor, ref. nr. 20220024
Forskning, 2022

Förutsättningar och villkor för entreprenörskap i stiftelseform: långsiktig och hållbar utveckling på landsbygden?

Kajsa Haag, Högskolan i Jönköping, 9 500 000 kronor, ref. nr. 20220023

I samverkan med Linköpings universitet och Lunds universitet

Läs mer om projektet

Forskning, 2022

Från att vilja till att våga och kunna - hur kan vi bättre stödja lantbrukets entreprenörer för att främja åkermarkens långsiktiga hållbarhet?

Jenny Höckert, Sveriges lantbruksuniversitet, 4 400 000 kronor, ref. nr. 20220022
Forskning, 2022

Byhotell – a model for cooperative place-based entrepreneurship

Jonathan Yachin, Högskolan Dalarna, 1 500 000 kronor, ref. nr. 20220012

I samverkan med Coompanion Dalarna

Läs mer om forskaren

Forskning, 2022

Framgångsfaktorer för etablering och uppskalning av lokala livsmedelskedjor (GREENER)

Per Hilletofth, Högskolan i Gävle, 4 800 000 kronor, ref. nr. 20220010

I samverkan med Högskolan i Jönköping

Läs mer om projektet

Forskning, 2022

Entreprenörskap på landsbygden - effekter på arbetsmarknadsetablering och livskvalitet

Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet, 5 600 000 kronor, ref. nr. 20220002

I samverkan med ALMI Företagspartner Kronoberg

Läs mer om projektet

Forskning, 2022

2021

Företagsklimatet i Markaryd - en kartläggning och analys om faktorer som skapar ett gott företagsklimat

Handelshögskolan i Stockholm, 1 000 000 kronor, ref. nr. 20212009
Forskning, 2021

Demografi och demokrati - hälsosamt åldrande i en digital värld

Helena Sandberg, Lunds universitet, 10 500 000 kronor, ref. nr. 20212004
Forskning, 2021

Lisa – vardagens närvarande äldreteknologi, 2021-2023

Nils-Krister Persson, Högskolan i Borås, 5 400 000 kronor, ref. nr. 20210257

I samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Levande berättelser: metod inom vård och omsorg för att skapa förutsättningar för personcentrerad vård, 2022-2024

Marie Sjölinder, RISE Research Institutes of Sweden, 5 400 000 kronor, ref. nr. 20210240

I samverkan med Betaniastiftelsen, Aging 2.0, Piteå kommun, Kalix Visningsrum samt Minnity

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Spatial strategies in times of corona in residental care. The staff perspective and older people’s everyday quality of life, 2021-2023

Catharina Nord, Blekinge tekniska högskola, 1 900 000 kronor, ref. nr. 20210033
Forskning, 2021

Säkra och tillgängliga leveranser för äldre, 2021-2022

Klas Hjort, Lunds universitet, 2 100 000 kronor, ref. nr. 20210262

I samverkan med Helsingborgs stad samt E-Drop

Läs mer om projektet

Forskning, 2021

Förbättrade samtal i äldreomsorgen: implementering av en forskningsbaserad metod för utredande samtal med äldre par, 2022-2024

Anna Olaison, Linköpings universitet, 2 600 000 kronor, ref. nr. 20210209

I samverkan med Centrum för demensforskning, Välfärdsgruppen vid Uppsala universitet, Socialvetenskapliga äldrenätverket samt European Social Work Association

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Hälso- och sjukvård för äldre: Den svenska apoteksmarknaden, 2021-2023

Matilda Orth, Institutet för Näringlivsforskning IFN, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20210199

I samverkan med Tand- och Läkemedelsförmånsverket, Sveriges Apoteksförening, E-hälsomyndigheten, Göteborgs universitet.

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Drugs for Better or Worse? Equity, Effectiveness, and Cost-Effectiveness of an Intervention in Inappropriate Prescribing in the Elderly, 2021-2023

Ulf-Göran Gerdtham, Lunds universitet, 3 700 000 kronor, ref. nr. 20210167

I samverkan med Region Skåne, Alzheimer Sverige samt Global Brain Health Institute

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Causes and Actions of Late-life Loneliness (CALL), 2021-2024

Lena Dahlberg, Högskolan Dalarna, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20210138

I samverkan med Karolinska institutet

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Ökad trygghet för personer med demens vid försvinnande – för effektivare efterforskningsinsatser före-under-efter ett försvinnande, 2021-2024

Maria Wolmesjö, Högskolan i Borås, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20210137

I samverkan med Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Polisen, Svenskt Demenscentrum samt kommunal äldreomsorg

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Intervening for Increased Quality of Life among Older People in Sweden - Comparing Different Forms of Physical Activity, 2021-2024

Johanna Gustavsson, Karlstads universitet, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20210102

I samverkan med Friskis & Svettis, Friskvården Värmland samt Region Värmland

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Tillgängliga naturmiljöer för att främja aktivt och hälsosamt åldrande, 2022-2024

Sandra Wall-Reinius, Mittuniversitetet, 4 600 000 kronor, ref. nr. 20210090

I samverkan med Östersunds kommun

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Digitalization of Pension Claiming in Sweden, 2022-2024

Johannes Hagen, Högskolan i Jönköping, 2 600 000 kronor, ref. nr. 20210086

I samverkan med MinPension

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

COVID-19 effects on life-quality of Sweden’s elderly and the importance of the place of residence, 2022-2023

Charlotta Mellander, Högskolan i Jönköping, 3 100 000 kronor, ref. nr. 20210062

I samverkan med SPF Seniorerna samt Sveriges kommuner och regioner

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

The Achilles’ Heel of Men: Prostate cancer and men’s physical and mental health in old age, 2022-2024

Jesper Andreasson, Linnéuniversitetet, 5 500 000 kronor, ref. nr. 20210010

I samverkan med Göteborgs universitet och Kirurgkliniken vid Växjö sjukhus

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Health promotion and disease prevention in the elderly, 2021-2024

Anna Nordström, Västerbottens läns landsting, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20210253
Forskning, 2021

En utbildningsintervention med simulering i äldredräkt för ökad insikt och förståelse om åldersrelaterade hälsoproblem, 2021-2024

Catharina Gillsjö, Högskolan i Skövde, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20210227

I samverkan med Västra Götalandsregionen samt del i EU-projektet BaltSe@nioR 2.0

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

eHealth to support motor-cognitive training in everyday life for Parkinson's disease, 2021-2024

Breiffni Leavy, Karolinska institutet, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20210201

I samverkan med Stockholms sjukhem och Exorlive

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Automatisk detektering, effektiv larmkedja och digitaliserad informationsdelning för en bättre fallskadeprocess, Autumn Leaves

Bengt Arne Sjöqvist, Chalmers tekniska högskola, 5 400 000 kronor, ref. nr. 20210195

I samverkan med Högskolan Borås, PICTA, Ambulansen Sahlgrenska sjukhuset, Sjukvårdens larmcentral i Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Knowledge for Sustainability in Care in Cognitive Disorders - KnowDem, 2021-2024

Agneta Malmgren Fänge, Lunds universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20210190

I samverkan med bland annat kommuner i Skåne.

Forskning, 2021

Kronobergsmodellen – samtal vid allvarlig sjukdom. Ett strukturerat arbetssätt för att stödja ett gott liv för patienter och familjer som lever med allvarlig sjukdom, 2021-2024

Anna Sandgren, Linnéuniversitetet, 8 000 000 kronor, ref. nr. 20210163

I samverkan med Region Kronoberg

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Det nya åldrandet - vad händer när 50-talisterna blir 70? 2022-2024

Ingmar Skoog, Göteborgs universitet, 10 000 000 kronor, ref. nr. 20210152

I samverkan med Västra Götalandsregionen, Karolinska institutet, Lunds universitet samt Databasnätverket NEAR

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Förbättrad behandling och livskvalitet för äldre med hjärtsjukdom- med skörhet som ett mått på biologisk ålder, 2021-2024

Joakim Alfredsson, Region Östergötland, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20210119

I samverkan med NU-sjukvården i Trollhättan, SWEDEHEART, Geriatriska kliniken i Linköping samt Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg

Forskning, 2021

Evidence-Based Promotion of Healthy Dietary and Physical Activity Habits in Aging Populations with Culturally Diverse Backgrounds, 2021-2024

Fawzi Kadi, Örebro universitet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20210070

I samverkan med Region Örebro län

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Development of a home-based self-care support programme for elderly patients with heart failure, 2021-2024

Naoko Perkiö Kato, Linköpings universitet, 3 900 000 kronor, ref. nr. 20210053

I samverkan med CESAR-nätverket, Högskolan i Jönköping och Karolinska institutet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Förbättrad livskvalitet hos patienter med svårläkta sår med hjälp av ett digitalt dialog- och kunskapsstöd, 2021-2024

Rut Öien, Landstinget Blekinge, 4 500 000 kronor, ref. nr. 20210052

I samverkan med RiksSår 

Forskning, 2021

Rehabiliteringsstöd för personer med nedsatt hörsel-hörselstöd med individuell aktiv kommunikation (internetbaserat), 2021-2024

Marie Öberg, Region Östergötland, 1 600 000 kronor, ref. nr. 20210017

I samverkan med Region Skåne

Forskning, 2021

Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar för patienter i ordinärt boende - utvärdering av utfall och kartläggning av ny målgrupp, 2021-2023

Sara Modig, Lunds universitet, 650 000 kronor, ref. nr. 20210001

I samverkan med Skånes universitetssjukhus och Region Skåne

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Welfare@home – Challenges with welfare technology for older social service recipients and their home care service staff, 2021-2023

Sofi Fristedt, Lunds universitet, 3 700 000 kronor, ref. nr. 20210242

I samverkan med Högskolan i Jönköping, PRO och SPF Seniorerna, Lunds kommun samt Nässjö kommun

Läs mer om projektet

Forskning, 2021

Att våga vara skör, sjuk och äldre – vårdens kompetens och empatiska bemötande ger ökad livskvalitet, 2022-2024

Maria Schelin, Lunds universitet, 4 900 000 kronor, ref. nr. 20210221

I samverkan med Region Skåne, Skånes Universitetssjukvård, Helsingborgs kommun, Svenska Palliativregistret, Region Kronoberg samt Stockholms Sjukhem

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Värmeböljor och individuella riskbedömningar för att främja hälsa och välbefinnande, 2022-2024

Christofer Åström, Umeå universitet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20210220
Forskning, 2021

Transdisciplinary research to optimize healthy ageing in and out of the home, 2021-2024

Steven Schmidt, Lunds universitet, 4 900 000 kronor, ref. nr. 20210160

I samverkan med Lunds universitet och Högskolan i Jönköping

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Optimizing and implementing physical exercise for older individuals, a HIT?, 2021-2024

Carl-Johan Boraxbekk, Umeå universitet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20210153

I samverkan med lokala träningsanläggningar, seniororganisationer samt seniorboenden

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Reagera - Demens. Att upptäcka och motverka övergrepp mot äldre personer med demenssjukdom, 2021-2024

Johanna Simmons, Region Östergötland, 3 800 000 kronor, ref. nr. 20210151

I samverkan med Högskolan i Jönköping, Sophiahemmets Högskola, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet samt Länssjukhuset Ryhov och Höglandssjukhuset i Eksjö

Läs mer om projektet

Forskning, 2021

Teach Back to enhance self-management of prescribed medication - a feasibility study, 2021-2023

Lena von Koch, Karolinska institutet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20210133

I samverkan med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse Oslo, Högskolan Dalarna samt Region Stockholm

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Anhörigstöd via 1177 vårdguiden till anhöriga som stödjer en person med hjärtsvikt (internetbaserat), 2022-2024

Anna Strömberg, Linköpings universitet, 7 000 000 kronor, ref. nr. 20210130

I samverkan med Linneuniversitetet, Högskolan i Jönköping, Region Östergötland, Region Kalmar, Region Jönköping och Region Sörmland, Nationellt kompetenscentrum anhöriga samt 1177 vårdguiden

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Vilka hälsofrämjande kvaliteter i fysisk utemiljö bör prioriteras för äldre personer på särskilt boende - från kartläggningar till arbetsmetod för design och planering, 2021-2024

Helle Wijk, Göteborgs universitet, 2 900 000 kronor, ref. nr. 20210117

I samverkan med Chalmers Tekniska Högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Läkande ljus - för bättre sömn och välmående, 2021-2022

Madeleine Selvander, Lunds universitet, 1 600 000 kronor, ref. nr. 20210112

I samverkan med Lunds tekniska högskola, Skånes universitetssjukhus och Brainlit AB.

Forskning, 2021

Förebyggande av blindhet hos äldre - nytt arbetssätt för ökad tillgänglighet till vård, 2021-2024

Helen Setterud, Region Östergötland, 3 800 000 kronor, ref. nr. 20210104

I samverkan med Linköpings universitet, Karolinska institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus

Forskning, 2021

Exergaming to increase physical activity and quality of life in elderly patients with chronic heart disease, 2022-2024

Trijntje Jaarsma, Linköpings universitet, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20210074

I samverkan med Högskolan i Jönköping och Karolinska Institutet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Home-based oral hygiene support for improved quality of life, 2021-2024

Inger Wårdh, Karolinska Institutet, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20210055

I samverkan med Umeå universitet, Göteborgs universitet samt Folktandvården i Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Uppsala

Forskning, 2021

Utveckling och utvärdering av ny förebyggande kognitiv rehabilitering och psykologisk behandling av kognitiv svikt, 2021-2023

Urban Ekman, Karolinska institutet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20210020
Forskning, 2021

Kan användning av Uricap, en urindroppssamlare leda till bättre vård för kvinnor med urininkontinens?, 2021-2024

Yvonne Freund-Levi, Region Örebro län, 2 100 000 kronor, ref. nr. 20210034

I samverkan med bland annat TillaCare Ltd. 

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Choir Singing and Healthy Aging: Efficacy and Underlying Neural Mechanisms, 2021-2024

Harmat László, Linnéuniversitetet, 5 500 000 kronor, ref. nr. 20210125

I samverkan med Stockholms universitet och Karolinska institutet

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2021

Utbildningskonferens, tio år

1 500 000 kronor, ref. nr. 20212006
Forskning, Hjälpverksamhet bland behövande äldre, Utbildning, 2021

2020

Kommer covid-19 innebära ett uppsving för landsbygden? Entreprenörskap, digitalisering och ekonomisk omställning

Martin Andersson, Entreprenörskapsforum, 1 750 000 kronor, ref. nr. 20202015

I samverkan med Blekinge tekniska högskola och Internationella handelshögskolan i Jönköping

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Stipendieprogram för forskare på Villa San Michele, 2020 - 2021

Stiftelsen San Michele, 2 100 000 kronor, ref. nr. 20202011
Forskning, 2020

NorrlandsNavet - ett center för utveckling av företagsverksamhet i Norrland

Luleå tekniska universitet, 100 000 000 kronor, ref. nr. 20202010

Kontaktperson: Marita Holst, projektledare, telefon: 0920-492289

Forskning, 2020

Hållbar räddningstjänst i svensk landsbygd - det lokala engagemangets betydelse, 2020 - 2023

Bengt Nilsson, Linnéuniversitetet, 4 600 000 kronor, ref. nr. 20202001

I samverkan med bland annat Lunds tekniska högskola, Räddningstjänsten i Ljungby, Räddningstjänsten Västra Blekinge, samt Förbundet för Sveriges frivilliga brandkårer.

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Samordnade logistiklösningar för aktörer inom producerat livsmedel i den privata sektorn, 2020 - 2023

Chris Dominic, Högskolan i Gävle, 2 700 000 kronor, ref. nr. 20200184

I samverkan med Högskolan i Jönköping och Region Gävleborg

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Från brunmark till business: regionala effekter på brunmarksområden, 2020 - 2022

Oana Mihaescu, Handelns utredningsinstitut, 1 900 000 kronor, ref. nr. 20200026

I samverkan med SKR, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, och Naturvårdsverket

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Circular clothing dichotomies in global-local supply chain dispersion, 2020 - 2023

Rudrajeet Pal, Högskolan i Borås, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20200105

I samverkan med Linköpings universitet och Naturvårdsverket

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Design för cirkulär konsumtion, 2020 - 2023

Oskar Rexfelt, Chalmers tekniska högskola, 2 900 000 kronor, ref. nr. 20200190
Forskning, 2020

Utveckling av systemlösningar för resurseffektiva återvinningssystem för plastförpackningar, 2020 - 2023

Stefan Anderberg, Linköpings universitet, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20200187
Forskning, 2020

Climate and Cost Effective Packaging: A Decision-Support Tool, 2020 - 2022

Henrik Pålsson, Lunds universitet, 4 600 000 kronor, ref. nr. 20200175

I samverkan med Tetra Pak och WWF

Forskning, 2020

Enabling a trustworthy second-life market chain for electric vehicle batteries, 2020 - 2023

Patrik Johansson, Chalmers tekniska högskola, 2 400 000 kronor, ref. nr. 20200165

I samverkan med EVLedger

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Utveckling av industriell värmekameramätning för energieffektiv styrning av virkestorkning, 2020 - 2023

Peter Lerman, Linnéuniversitetet, 2 900 000 kronor, ref. nr. 20200107

I samverkan med RISE, JGA och Termisk Systemteknik

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Integrating sustainable environmental policies for Electricity, Hydrogen, Steel production and Transportation, 2020 - 2022

Ou Tang, Linköpings universitet, 1 800 000 kronor, ref. nr. 20200103

I samverkan med Mariestads kommun, Oskarshamns kommun, OKG, Toyota, Siemens, Stockholm Energi, Sustainable Innovation, Göteborg energi och Vattenfall

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Intelligenta kontor med återbruk och arbetsmiljö i centrum, 2020 - 2022

Axel Nordin, Lunds universitet, 2 200 000 kronor, ref. nr. 20200099

I samverkan med Inredo, Gedigen, Lindab, Brainlit, Ecophon, Wihlborgs och Mindpark

 

Forskning, 2020

Empowering Regenerative Businesses for Increased Resource Productivity and Sustainable Business Growth, 2020 - 2023

Murat Mirata, Linköpings universitet, 6 900 000 kronor, ref. nr. 20200089

I samverkan med WA3RM AB, Econova AB, Swedish Algae Factory AB, Ecoloop AB, RagnSells AB, Ectogrid och EON

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Digital Stewardship: Infrastructuring Waste Management Through Digital Platforms, 2020 - 2023

Chiara Rossitto, Stockholms universitet, 6 000 000 kronor, ref. nr. 20200087

I samverkan med KTH, Södertörns Högskola och RISE

Forskning, 2020

Värdeskapande av koldioxid från biogasproduktion, 2020 - 2023

Marcus Gustafsson, Linköpings universitet, 3 600 000 kronor, ref. nr. 20200041

I samverkan med Gasum, Scandinavian Biogas, E.ON, Tekniska verken i Linköping och Wärtsilä Puregas Solutions

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Omställningslabb med backcasting för hållbarhetsdriven innovation, 2020 - 2023

John Holmberg, Chalmers tekniska högskola, 4 200 000 kronor, ref. nr. 20200037

I samverkan med bland annat Ale Kommun samt Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Montageförband på byggarbetsplatsen, 2020 - 2023

Lars Blomqvist, RISE, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20200013

I samverkan med Södra och Fristad Bygg

Läs mer om projektet

Forskning, 2020

Mot ett grönt digitalt folkhem – nya institutionella arrangemang som stöttar innovativ resurshushållning med digitala tjänster i kommuner, 2020 - 2023

Karin Skill, Linköpings universitet, 3 700 000 kronor, ref. nr. 20200151

I samverkan med Ydre kommun, Linköping kommun och Sveriges Kommuner och Regioner

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Leveraging keystone actors in Nordic food systems, 2020 - 2023

Line Gordon, Stockholms universitet, 4 500 000 kronor, ref. nr. 20200149
Forskning, 2020

Mindre plats för plast: en psykologisk och ekotoxikologisk ansats för att minska plastanvändning och nedskräpning, 2020 - 2023

Magnus Bergquist, Göteborgs universitet, 3 800 000 kronor, ref. nr. 20200135

I samverkan med Västra Götalandsregionen

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

When it rains it pours: biogeophysical drivers and societal responses to compound natural hazard events in Sweden, 2020 - 2023

Johanna Mård, Uppsala universitet, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20200092

I samverkan med bland annat Stockholms resilienscentrum, Centrum för natur­katastrof­­lära, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Akvatiska cirkulära system för hållbar matproduktion, 2020 - 2023

Kristina Sundell, Göteborgs universitet, 15 000 000 kronor, ref. nr. 20200158

I samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet, Svenska Miljöinstitutet, Innovatum, Smögen­lax AB och Swedish algae factory

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Identifying en­vironmentally friendly retail locations: Creating a web-based decision support system for retailers, 2020 - 2023

Niklas Rudholm, Handelns forskningsinstitut, 3 700 000 kronor, ref. nr. 20200049

I samverkan med Kungliga Tekniska Högskolan och Högskolan Dalarna

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Samverkan för ett spelifierat miljöhus, 2021 - 2022

Joacim Rosenlund, Linnéuniversitetetet, 1 300 000 kronor, ref. nr. 20200017

I samverkan med Högskolan i Skövde, Kalmarsundsregionens renhållare, Fastighetsägarna, SCB, Projektbyggaren Teknik AB

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Proaktiv utveckling och styrning av miljöarbete i godstransportföretag, 2020 - 2023

Peter Cronemyr, Linköpings universitet , 4 000 000 kronor, ref. nr. 20200006

I samverkan med Alfredsson Transport AB och och Malmö LBC

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Innovativ processdrift för ökad biogasproduktion från lignocellulosa, 2020 - 2022

Maria Westerholm, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2 300 000 kronor, ref. nr. 20200126

I samverkan med RISE, Hitachi och Härnösand Energi & Miljö AB

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Högpresterande biobaserad och återvunnen härdplast, 2020 - 2023

Tommy Öman, RISE, 5 900 000 kronor, ref. nr. 20200124

I samverkan med Podcomp AB och ABB

Forskning, 2020

Multifunktionella landskap, biomassaproduktion och kolinlagring i landskap som upprätthåller biologisk mångfald, 2020 - 2023

Göran Berndes, Chalmers tekniska högskola, 4 900 000 kronor, ref. nr. 20200119

I samverkan med Aquammodate AB

Forskning, 2020

Fish from ethanol residues – environmentally friendly feed for future farmed fish, 2020 - 2022

Aleksandar Vidakovic, Sveriges Lantbruksuniversitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20200097

I samverkan med Högskolan i Borås och Lantmännen Agroetanol AB

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Utveckling av filter för energieffektiv och tillgänglig produktion av dricksvatten från havsvatten, 2020 - 2022

Martin Andersson, Chalmers tekniska högskola, 1 300 000 kronor, ref. nr. 20200078
Forskning, 2020

Biokatalytisk depolymerisation av plast, BioBreak, 2020 - 2023

Per-Olof Syrén, KTH, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20200076

I samverkan med RISE, intressenter inom kemi- och polymerindustri och företag inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Ny teknik att tillverka hållbara kemikalier och bränslen direkt från koldioxid och solenergi, 2020 - 2022

Peter Lindblad, Uppsala universitet , 1 700 000 kronor, ref. nr. 20200053
Forskning, 2020

eHälsa för hållbar vård och omsorg i Kronoberg, 2020 - 2023

Stefan Lagrosen, Linnéuniversitetet, 9 000 000 kronor, ref. nr. 20200142

I samverkan med Region Kronoberg, Nationella rådet för eHälsa, Socialstyrelsens råd för eHälsa och digital omställning och svensk förening för medicinsk informatik

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2020

Miljökemisk exponering bidrar till uppkomsten av amyotrofisk lateral skleros, ALS, 2020 - 2023

Per Roos, Karolinska Institutet, 3 900 000 kronor, ref. nr. 20200063

I samverkan med Sveriges Geologiska Undersökning och Geologiska Forsknings­centralen i Finland

Forskning, 2020

Kraftsamling i Småland - kompetensinsatser för människor i branscher som drabbas särskilt hårt

Linnéuniversitetet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20202008
Forskning, Utbildning, 2020

2019

Vad gör vi, när mjölken smakar blåbär?

Mårten Hetta, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20192007
Forskning, 2019

Maskrosföretag – en studie av entreprenörskap 2019 – 2020

Carin Holmquist och Leif Lindmark, Handelshögskolan i Stockholm, 1 000 000 kronor, ref. nr. 20192002
Forskning, 2019

Centrum för ledarskap i Småland, 2020-2022

Kerstin Årmann och Magnus Forslund, Linnéuniversitetet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20192004

Ett projekt vid Linnéuniversitetet i samverkan med Jönköping University (Tekniska högskolan och Jönköping International Business School), Region Kronoberg, Region Jönköpings län och Regionförbundet i Kalmar län.

Läs mer om projektet

Forskning, 2019

Digitalisering av organisatoriska mellanrum i cancer­vården

Fredrik Nilsson, Lunds universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190139

Projektet genomförs i samverkan med Nätverket mot cancer, Kraftens hus, Ung cancer, Cancerkompisar, läkare från Region Skåne och Region Kronoberg, Uppsala universitet, Malmö universitet och Regionala Cancercentrum.

Forskning, 2019

Integrerad vård för ungdomar med missbruksproblem

Mats Anderberg, Linnéuniversitetet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20190173

Projektet genomförs i samverkan med Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping och Stockholms universitet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2019

Tillitskapande organisering: gränsöverskridande koordinering för barns bästa 2019-2022

Torbjörn Forkby, Linnéuniversitetet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20190094

Projektet genomförs i samverkan med Region Kronoberg, åtta primär­kommuner, Polisen och Jönköping academy for improvement of Health and Welfare

Läs om resultat från projektet

Forskning, 2019

Digital healthcare platforms to the needs of elderly patients

Johan Frishammar, Luleå tekniska universitet, ref. nr. 20190067

Projektet genomförs i samverkan med Pensionärernas riksorganisation PRO, Kry.se, Mindoktor.se, SKL, Region Norrbotten och eHälsomyndigheten

Läs mer om projektet

Forskning, 2019

Språk för kroppsliga upplevelser hos personer med autism­spektrumtillstånd

Jenny Hartman, Lunds universitet, 4 200 000 kronor, ref. nr. 20190045

Projektet genomförs i samverkan med Sahlgrenska universitetssjukhuset och Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2019

Förbättrat vårdflöde mellan primärvård och specialistvård för demens­sjukdomar: fokus på nya metoder för enkel och korrekt diagnostik

Oskar Hansson, Lunds universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190282

Projektet genomförs i samverkan med Göteborgs universitet, Alzheimer Sverige, patient- och anhörig­organisation och Förening för Kognitiv medicin

Forskning, 2019

Improving quality and safety in rural acute care – redefining teamwork and patient centeredness in distributed teams

Johan Creutzfeldt, Karolinska Institutet, 4 200 000 kronor, ref. nr. 20190292

Projektet genomförs i samverkan med Sofiahemmet, Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman och hälsocentraler i Norrlands inland

Forskning, 2019

Implementation and evaluation of Primary Care Behavioral Health

Viktor Kaldo, Linnéuniversitetet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20190277

Projektet genomförs i samverkan med Karolinska Institutet, Region Kronoberg, Capio Närsjukvård, Landstingen Öster­götland och Sörmland Beteendefokus AB

Läs mer om forskaren

Forskning, 2019

Stöd i koordinering av rehabiliteringsprocessen för sjukskrivna personer med mång­sjuklighet

Veronica Svärd, Karolinska Institutet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190271

Projektet genomförs i samverkan med patientföreträdare, företrädare från hälso- och sjukvården (ortopedi, psykiatri och primärvård), referensgrupp från Försäkringskassa, Socialstyrelsen, SKL, och AF Svenska läkare­sällskapet

Forskning, 2019

Palliativ vård utan gränser - en gemensam vision för en bättre, tryggare och ett mer medkännande slut på livet

Carl Johan Fürst, Lunds universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190264

Projektet genomförs i samverkan med Simrishamn kommun, primärvård, specialiserad palliativ vård, Simrishamns sjukhus och stiftelsen Hospice Österlen

Forskning, 2019

Varierande behov av behandling av atopisk dermatit (hudsjukdom)

Laura Beate von Kobyletzki, Region Skåne, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190258

Projektet genomförs i samverkan med Astma och allergi­förbundet, Hud­mottagning Malmö, Skånes Universitets­sjukhus, Yrkes­dermatologi Skåne Örebro universitet och Lunds universitet

Forskning, 2019

Bättre vård till alla - ett landstings­övergripande program för integrerad vård till äldre och deras anhöriga

Mirjam Ekstedt, Linnéuniversitetet, 6 800 000 kronor, ref. nr. 20190249

Projektet genomförs i samverkan med Landstinget i Kalmar län, tolv kommuner, Karolinska Institutet, Oskarshamns sjukhus, Hälsocentraler, SKL, regionala cancer­centrum, patientföreningar och Anhörigas riksförbund

Läs mer om forskaren

Forskning, 2019

Mobile stroke units in Sweden? An enabler for equal and effective stroke treatment

Johan Holmgren, Malmö universitet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20190228

Projektet genomförs i samverkan med Malmö universitet, Skånes ­sjukhus, Region Skåne och Malmö universitet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2019

Developing an open source platform for 3D surgical data videos of elderly

Phan-Kiet Tran, Region Skåne, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190194

Projektet genomförs i samverkan med Lunds universitet och hjärtkirurgiska centra vid flera universitetssjukhus

Forskning, 2019

Person-centred care transitions for people with complex health conditions: a co-design project

Charlotte Ytterberg, Karolinska institutet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190185

Projektet genomförs i samverkan med strokeenheter vid Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset, hemrehabiliteringsteam inom primärvården, strokesamordnare vid Akademiskt primärvårdscentrum, Strokeförbundet och Afasiförbundet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2019

Mobil närvård i hemmet i Skaraborg

Catharina Gillsjö, Högskolan i Skövde, 2 800 000 kronor, ref. nr. 20190175

Projektet genomförs i samverkan med mobil närvård Skaraborg och Högskolan i Jönköping

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2019

Vård­planering med personer med långvariga och komplexa behov - kontinuitet, brukar­medverkan och kvalitet

Ulla-Karin Schön, Stockholms universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190157

Projektet genomförs i samverkan med Umeå Universitet, Högskolan Dalarna, brukarorganisationen nationell samling för psykisk hälsa, Stockholms läns samordningsförbund, Stockholms läns landsting och Socialstyrelsen

Läs mer om forskaren

Forskning, 2019

Beslutsfattande i akuta förlossnings­situationer

Stefan Hansson, Lunds universitet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20190142

Projektet genomförs i samverkan med förlossningsenheter i Region Skåne, Östergötland, Stockholms Läns Landsting, Lunds tekniska högskola, Karolinska institutet, Chalmers och Uppsala universitet

Forskning, 2019

Effektiviserad vårdprocess och förbättrad prognos för höft­frakturpatienter

Karin Moding, Karolinska Institutet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190135

Projektet genomförs i samverkan med Ortopediska kliniken Huddinge Karolinska sjukhuset och  Stockholms läns landsting

Läs mer om forskaren

Forskning, 2019

Svårläkta sår - samskapande lösning för en personlig egenvårds­planeringsprocess för att förebygga återfall

Cecilia Fagerström, Linnéuniversitetet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20190132

Projektet genomförs i samverkan med landsting och kommuner i Blekinge län, Region Kronoberg och Region Jämtland/Härjedalen och Blekinge Tekniska Högskola

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2019

Remote Exercise SWEDEHEART study

Maria Bäck, Västra Götalandsregionen, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20190122

Projektet genomförs i samverkan med Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet, Uppsala universitet, KI, hjärtrehabcenter, Uppsala Clinical Research Center/ SWEDEHEART och patient­föreningen Riksförbundet HjärtLung

Läs mer om projektet

Forskning, 2019

Hjärnteknik i stroke­rehabilitering för ökad motorisk återhämtning

Elaine Åstrand, Mälardalens högskola, 4 900 000 kronor, ref. nr. 20190119

Projektet genomförs i samverkan med strokeföreningar i Sverige

Läs mer om forskaren

Forskning, 2019

Träning av förmåga till samarbete och problemlösning hos unga med problem­beteenden

Mats Johnson, Göteborgs universitet, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20190113

Projektet genomförs i samverkan med Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Statens Institutions­styrelses regi i södra Sverige

Forskning, 2019

En stark kedja med läkemedelsinformation över vårdgränserna och med patienten vid rodret

Ulrika Gillespie, Landstinget i Uppsala län, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190109

Projektet genomförs i samverkan med anhörigförening och PRO i Uppsala

Forskning, 2019

Digitaliserad vård­process för diabetes­retinopati (kärlen i ögats näthinna är skadade på grund av diabetes)

Marita Andersson Grönlund, Västra Götalandsregionen, 2 500 000 kronor, ref. nr. 20190108

Projektet genomförs i samverkan med Sahlgrenska universitetssjukhuset, ögon­kliniker, medicin­mottagningar och vårdcentraler

Forskning, 2019

Patientdelaktighet vid komplex ohälsa och långvarig nedsättning av arbetsförmågan

Dominique Hange, Göteborgs universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190087

Projektet genomförs i samverkan med Samordningsförbundet, Försäkrings-kassan, Arbetsförmedlingen och Chalmers Centre for Healthcare Improvement

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2019

IT-verktyg baserat på systemdynamisk modellering för bättre verksamhetsplanering och organisation av strålbehandling

Caroline Olsson, Göteborgs universitet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20190083

Projektet genomförs i samverkan med Regionalt Cancercentrum väst i Göteborg, strålbehandlings­avdelningarna inom Västra sjukvårdsregionen (Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus

Läs mer om forskaren

Forskning, 2019

Mot ett aktivare liv, enklare tillgång till rehabilitering genom ett integrerat webbprogram

Maria Larsson-Lund, Luleå tekniska universitet, 4 500 000 kronor, ref. nr. 20190070

Projektet genomförs i samverkan med Lunds Universitet, Rehabiliterings-medicinsk klinik vid Sunderby sjukhus och Region Norrbotten

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2019

Utveckling, implementering och behandling av restriktiv ätstörning

Ulf Wallin, Region Skåne, 2 200 000 kronor, ref. nr. 20190058

Projektet genomförs i samverkan med fyra landsting, ät­störningsteam i Skåne, Halland, Blekinge och Kalmar län

Forskning, 2019

Continuity of care across care levels along the patient trajectory in COPD (KOL)

Lowie Vanfleteren, Göteborgs universitet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20190024

Projektet genomförs i samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandregionen, Karolinska Institutet och Föreningen Hjärt Lung Göteborg

Forskning, 2019

Leva bättre och längre med kronisk sjukdom: effekter av personcentrerad primär­vård med stöd av mobil teknik

Ann Langius-Eklöf, Karolinska Institutet, 3 900 000 kronor, ref. nr. 20190022
Forskning, 2019

Barnmorska hela vägen, en ny vårdform

Ingegerd Hildingsson, Uppsala universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190008

Projektet genomförs i samverkan med Kvinnosjukvården i Region Västernorrland, Uppsala universitet och Mittuniversitetet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2019

2018

Så ett frö - restaurering av regnskog på Borneo

Ulrik Ilstedt, Sveriges Lantbruksuniversitet, 1 500 000 kronor, ref. nr. 20182001
Forskning, 2018

Smarta elnät för de många människorna – ett tvärvetenskapligt forskningsprogram

Lunds universitet, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Kungliga tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola, 25 000 000 kronor, ref. nr. 20182014
Forskning, 2018

Utbildningsstipendier MGIMO, Moscow State Institute of International Relations, Ryssland

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, 10 000 000 kronor, ref. nr. 20182007

Ett femårigt anslag för studier vid Linnéuniversitetet respektive MGIMO, Moscow State Institute of International Relations, Ryssland

Forskning, 2018

Utbildningsstipendier Lehmanns verkstad i Bodafors, Småland

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet, 1 000 000 kronor, ref. nr. 20182004

Ett femårigt anslag till Linköpings universitet för verksamhet vid Wood Art Residence, Bodafors, Småland

Läs mer

Forskning, 2018

Utveckling av svenskt kretsloppsbaserat fiskfoder

Markus Langeland, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 4 900 000 kronor, ref. nr. 20180318

Projektet genomförs av SLU i samverkan med Göteborgs universitet, matforskningsinstitutet Nofima och Smögenlax AB

Läs mer om forskaren

Forskning, 2018

Utveckling av värmekameramätning för styrning av virkestorkning

Peter Lerman, Linnéuniversitetet, 980 000 kronor, ref. nr. 20180286

Projektet genomförs av Linnéuniversitetet i samverkan med forskningsinstitutet RISE

Forskning, 2018

Hållbart underhåll av grusväg

Mirka Kans, Linnéuniversitetet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20180275

Projektet genomförs av Linnéuniversitetet i samverkan med bland annat Tingsryds kommun, Statens väg- och transportforskningsinstitut, samt branschorganisationerna Riksförbundet enskilda vägar och Maskinentreprenörerna

Läs mer om projektet

Forskning, 2018

Digitala seniorer: anpassningsbara användargränssnitt möjliggör fortsatt teknikanvändning i takt med åldrandet

Alexandra Weilenmann, Göteborgs universitet, 4 200 000 kronor, ref. nr. 20180271

Projektet genomförs av Göteborgs universitet i samverkan SeniorNet och RISE Interactive

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2018

Förstudie av utmaningar för äldres livskvalitet ur ett nomadiskt välfärdsperspektiv

Stefan Holmlid, Linköpings universitet, 440 000 kronor, ref. nr. 20180269
Forskning, 2018

Miljövänlig och biobaserade förpackningsmaterial som kan ersätta plast

Gunilla Pettersson, Mittuniversitetet, 3 700 000 kronor, ref. nr. 20180234

Projektet genomförs av Mittuniversitetet i samverkan med Stora Enso, SCA, Valmet, BIM Kemi AB, Sundsvalls kommun, Mittsverige Vatten & Avfall, RISE, MoRe Research och Sandvik

Forskning, 2018

Prefabricerad infrakulvert en hållbar lösning för stadens ledningsbundna infrastruktur?

Stefan Anderberg, Linköpings universitet, 2 900 000 kronor, ref. nr. 20180218

Projektet genomförs av Linköpings universitet i samverkan med bland annat Tekniska verken och Linköpings kommun

Läs mer om projektet

Forskning, 2018

Cirkulär ekonomi och hållbara affärsmodeller: utveckling och konsumtion i symbios för hållbara produktkedjor

Thomas Zobel, Luleå tekniska universitet, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20180120
Forskning, 2018

Patient-centred pharmaceutical packaging design for enhanced life quality of older people

Annika Olsson , Lunds universitet, 2 100 000 kronor, ref. nr. 20180091

Projektet genomförs av Lunds universitet i samverkan med Health Care Compliance Packaging Council (HCPC), Leo Pharma, Astra Zeneca, NovoNordisk, Apoteket AB och Svenska Reumatikerförbundet

Forskning, 2018

Integrering och demonstration av affärsmodell/teknisk plattform för transporteffektiv sammanlänkning av lokalproducenter och kunder

Johan Håkansson, Högskolan i Dalarna, 3 300 000 kronor, ref. nr. 20180076

Projektet har genomförts av Högskolan i Dalarna i samverkan med Dalakassen AB, Handelns utredningsinstitut och Nationellt resurscentrum för mathantverk

Forskning, 2018

Hur påverkar arbete, pensionering och livsförändringar livskvaliteten hos äldre i Sverige

Loretta Platts, Stockholms universitet, 2 900 000 kronor, ref. nr. 20180313

Projektet genomförs av Stockholms universitet i samverkan med Göteborgs universitet, Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) och Pensionärernas riksorganisation

Läs mer om forskaren

Forskning, 2018

Äldres livskvalitet: ekonomiska konflikter, relationskvalitet och jämställdhet

Ann-Zofie Duvander, Stockholms universitet , 3 300 000 kronor, ref. nr. 20180307
Forskning, 2018

Förbättrad diagnostik för psykisk ohälsa hos äldre: implementering av beslutsstöd baserat på beskrivande ord och artificiell intelligens

Sverker Sikström, Lunds universitet, 4 300 000 kronor, ref. nr. 20180281

Projektet genomförs av Lunds universitet i samverkan med bland annat Riksförbundet för depression och Sveriges Pensionärsförbund

Forskning, 2018

Äldre i e-samhället: Projekt för digitalt deltagande

Tobias Olsson, Malmö universitet, 4 200 000 kronor, ref. nr. 20180210

Projektet genomförs av Malmö universitet i samverkan med Lunds universitet, Linnéuniversitetet och föreningen SeniorNet

Forskning, 2018

Språket som verktyg för att förstå konsumentattityder som kan förbättra produktionsprocesser för ett hållbart samhälle

Vasiliki Simaki , Lunds universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20180178

Projektet genomförs av Lunds universitet i samverkan med Linné-universitetet, University of London, University of Hertfordshire, University of Patras, European Research Network on Social and Economic Policy och Centrum för handelsforskning

Läs mer om projektet

Forskning, 2018

Hållbart ledarskapande genom delaktighet - värdegrundsarbete för äldres livskvalitet

Lise-Lotte Jonasson, Högskolan i Borås, 2 500 000 kronor, ref. nr. 20180166

Projektet genomförs av Högskolan i Borås i samverkan med Bollebygd och Ulricehamns kommun

Forskning, 2018

Gröna ytor i hållbar stadsutveckling

Agnieszka Zalejska-Jonsson, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), 2 600 000 kronor, ref. nr. 20180145

Projektet genomförs av KTH i samverkan med Handelshögskolan Stockholm, University Technology Sydney, Skanska, Ikano, Stockholms Stad och Svenska Bostäder

Läs mer om forskaren

Forskning, 2018

Intim omsorg i hemtjänsten – en kvalitativ studie av brukares och personalens erfarenheter

Hildur Kalman, Umeå universitet, 4 100 000 kronor, ref. nr. 20180140
Forskning, 2018

Hållbar lönsamhet och hållbarhet: analys av framgångsrika kombinationer av miljö- och konkurrensstrategier utifrån lednings- och ägarperspektivet

Jim Andersén , Högskolan i Skövde, 2 400 000 kronor, ref. nr. 20180048

Projektet genomförs av Högskolan i Skövde i samverkan med Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg

Forskning, 2018

Vems röst? Biståndshandläggning och demens

Titti Mattsson, Lunds universitet, 2 100 000 kronor, ref. nr. 20180020

Projektet genomförs av Lunds universitet i samverkan med bland annat Lnu, kommuner i Småland och brukarorganisationernas paraplyorganisation i Kronoberg

Läs mer

Forskning, 2018

Innebörder av digital kulturtillgång bland vård- och omsorgstagare

Helle Wijk, Göteborgs universitet, 1 600 000 kronor, ref. nr. 20180327

Projektet genomförs av Göteborgs universitet i samarbete med Kulturarenan, Göteborgs symfoniker och Musik i Syd

Forskning, 2018

Ett äldreboende att längta till

Lena Rosenberg, Karolinska Institutet, 4 200 000 kronor, ref. nr. 20180317

Projektet genomförs av Karolinska Institutet i samverkan med bland annat KTH, Lnu, Stockholms stad, Verklighetslabbet vid Stureby vård och omsorgsboende, Alzheimerfonden och Svenskt Demenscentrum

Forskning, 2018

Hälsoeffekter av vistelse i naturen och fysisk aktivitet

Jonas Ahnesjö, Linnéuniversitetet, 2 100 000 kronor, ref. nr. 20180238
Forskning, 2018

Stöd till personer som vårdar partner med demens (Promoting quality of life in carer and care-receiver: meeting the needs of spouse carers of older persons with dementia)

Lena Marmstål Hammar, Högskolan i Dalarna, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20180191

Projektet genomförs av Högskolan i Dalarna i samverkan med Mälardalens högskola, nationellt kompetenscentrum anhörig, landstinget/kommuner som driver vård- och omsorgsverksamhet i Dalarna, Västerås stad, Eskilstuna kommun

Läs mer om projektet

Forskning, 2018

Patient- och samhällsnytta av internetbaserad kognitiv beteendeterapi för patienter med icke-kardiell bröstsmärta

Ghassan Mourad, Linköpings universitet, 2 700 000 kronor, ref. nr. 20180168
Forskning, 2018

Riskfaktorer för fraktur på grund av benskörhet – implementering av en innovativ, kostnadseffektiv metod inom allmäntandvård

Christina Lindh, Malmö universitet, 2 100 000 kronor, ref. nr. 20180164
Forskning, 2018

Förbättrad hjärnhälsa hos äldre - studier av fysisk aktivitet och kognitiv träning

Abdul Mohammed, Linnéuniversitetet, 4 200 000 kronor, ref. nr. 20180159

Projektet genomförs av Linnéuniversitetet i samverkan Karolinska Institutet och Umeå universitet (Cedar, enheten för demografi och åldrandeforskning)

Forskning, 2018

Etiskt god vård för äldre för att motverka orättvis behandling

Anders Bremer, Linnéuniversitetet, 4 200 000 kronor, ref. nr. 20180157

Projektet genomförs av Linnéuniversitetet i samverkan med medicinkliniken vid lasarettet i Ljungby och ambulansverksamheten vid Region Kronoberg

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2018

Översättning och kulturell anpassning av instrument inom den palliativa vården

Lisa Martinsson, Norrlands universitetssjukhus, 275 000 kronor, ref. nr. 20180149 |
Forskning, 2018

Kostnadseffektiva behandlingar vid kärlsjukdom i benen

Mikael Svensson, Göteborgs universitet, 1 800 000 kronor, ref. nr. 20180122

Projektet genomförs av Göteborgs universitet i samverkan med Sahlgrenska universitetssjukhuset

Forskning, 2018

Integrerad vård vid multisjuklighet hos äldre: en mottagning för patienter med samtidig hjärtsjukdom, njursvikt och diabetes

Jonas Spaak, Karolinska Institutet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20180115

Projektet genomförs av Karolinska Institutet i samverkan med bland annat Danderyds sjukhus, primärvård vid Stockholms läns sjukvårdsområde, patientorganisationer (Hjärt-lungsjukas förening, Njurförbundet) samt pensionärsföreningar

Forskning, 2018

Effekter av ett stödinriktat program i en mobilapp för ökad livskvalitet hos äldre närstående till personer med demens och hjärtsvikt

Zarina Kabir, Karolinska Institutet, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20180087

Projektet genomförs av Karolinska Institutet i samverkan med KTH och Bräcke Diakoni (vårdcentraler och äldreomsorg i Stockholms och Östergötland)

Läs mer om forskaren

Forskning, 2018

Policy för aktivt och hälsosamt åldrande: Implementering, effekter och kostnadseffektivitet i samband med broddutdelning

Carl Bonander, Karlstads universitet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20180067
Forskning, 2018

Ögonbottenundersökning vid diabetes

Karl-Johan Hellgren, Landstinget i Värmland, 2 800 000 kronor, ref. nr. 20180060

Projektet genomförs av Landstinget i Värmland i samverkan Örebro universitet och ögonsjukvården i Värmland

Forskning, 2018

Delaktighet i livet utanför hemmet: personer med demens möter offentliga miljöer

Louise Nygård, Karolinska Institutet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20180057

Projektet genomförs av Karolinska Institutet i samverkan med Svenskt Demenscentrum och Myndigheten för Delaktighet

Läs mer om forskaren

Forskning, 2018

Förbättrad livskvalitet för äldre med inriktning mot läkemedel, skeletthälsa och D-vitamin

Martin Carlsson, Landstinget i Kalmar län, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20180032

Projektet genomförs av Landstinget i Kalmar län i samverkan med Linnéuniversitetet, Linköpings universitet och Lunds universitet

Forskning, 2018

Fingerfoods – en väg till ökad matglädje, självständighet och välmående bland äldre

Karin Wendin, Högskolan i Kristianstad, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20180029

Projektet genomförs av Högskolan i Kristianstad i samverkan med Lnu, forskningsinstitutet RISE, Findus Special Foods, NÄVER, ”Nätverket för Ätande & Näring – Nordöstra Skåne” och Parkinsonförbundet Parkinson Skåne

Läs mer om projektet

Forskning, 2018

2017

MGIMO, Moscow State Institute of International Relations, Ryssland, utbildningsstipendier

Ann Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet (Ekonomihögskolan), 2 000 000 kronor, ref. nr. 20172007
Forskning, 2017

Centrum för ledarskap i Småland

Magnus Forslund och Kerstin Årmann, Linnéuniversitetet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20172005

Ett projekt vid Linnéuniversitetet i samverkan med Jönköping University (Tekniska högskolan och Jönköping International Business School), Region Kronoberg, Region Jönköpings län och Regionförbundet i Kalmar län.

Läs mer

Forskning, 2017

Personcentrerad behandling av högt blodtryck

Patrik Midlöv, Lunds universitet, 10 000 000 kronor, ref. nr. 20170102

Projektet genomförs av Lunds universitet i samarbete med Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Primärvården i Region Skåne, Västra Götaland och Östergötland, Patientorganisation Riksförbundet, HjärtLung 21st Century Mobile AB, Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, Forum Sydost och Gothia Forum

Läs mer om projektet

Forskning, 2017

Smarta elnät - en forskningsöversikt

Johnn Andersson, Helena Lindquist och Sverker Molander (Relogos), Chalmers tekniska högskola, 280 000 kronor, ref. nr. 20172009

Rapporten är beställd och finansierad av Familjen Kamprads stiftelse

Ladda ner rapporten ”smarta elnät – en översikt av svensk forskning med potential att accelerera utvecklingen av effektiva och hållbara system”, bilaga 1 ”samlad projektkartläggning” och bilaga 2 ”pågående och relevanta projekt”.

Forskning, 2017

Så ett frö - restaurering av regnskog på Borneo

Ulrik Ilstedt, Sveriges lantbruksuniversitet, 1 400 000 kronor, ref. nr. 20172001
Forskning, 2017

Palliativt utvecklingscentrum Skåne

Carl Johan Fürst, Region Skåne, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20172003
Forskning, 2017

Palliativt centrum för samskapad vård, utbildning, forskning och klinisk verksamhet Kronoberg

Eva Benzein, Linnéuniversitetet, 6 300 000 kronor kronor, ref. nr. 201702002
Forskning, 2017

Sjukhusstudien NEXit (nikotin-exit): sms-baserat stöd för att sluta röka inför operation

Preben Bendtsen, Linköpings universitet, 2 400 000 kronor, ref. nr. 20170008
Forskning, 2017

Tillväxt och trygghet - integration genom odling

Sammar Khalil, Sveriges lantbruksuniversitet, 1 700 000 kronor, ref. nr. 20170132

Projektet genomförs av Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp i samverkan med Malmö högskola, Hushållningssällskapet, Xenofilia AB och Arbetsförmedlingen.

Läs mer om forskaren

Forskning, 2017

Integration av nyanlända i glesbygd genom Komvux, SFI och högskoleutbildning via kommuners lokala lärcentra

Per-Åke Rosvall, Umeå universitet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20170059
Forskning, 2017

Effektivare väg till arbete för läkare med examen från land utanför EU/EES

Terese Stenfors-Hayes, Karolinska Institutet, 3 800 000 kronor, ref. nr. 20170068

Projektet genomförs av Karolinska Institutet i samarbete med Göteborgs universitet.

Forskning, 2017

Characteristics, Conditions and Scope of Entrepreneurship among Newcomers

Hans Landström, Lunds universitetet, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20170266

Projektet genomförs av Lunds universitet i samarbete med Institute for Innovation Management Johannes Kepler Universität, Linz, Arbetsförmedlingen, Fores och Region Skåne.

Forskning, 2017

Integration of immigrants: the role of self-employment and entrepreneurship

Spencer Bastani, Linnéuniversitetet, 3 800 000 kronor, ref. nr. 20170116

Projektet genomförs av Linnéuniversitetet i samverkan med ALMI Företagspartner Kronoberg.

Läs mer om projektet

Forskning, 2017

Vänta barn på arabiska och svenska! Effektiv och integrerande design för interaktiv mödrahälsovård

Gunilla Byrman, Linnéuniversitetet, 2 200 000 kronor, ref. nr. 20170074

Projektet genomförs av Linnéuniversitetet i samverkan med Landstinget i Kalmar län, Region Kronoberg och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Läs mer om projektet

Forskning, 2017

Multikulturell marknadsföring och social integration

Sofia Ulver, Lunds universitet, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20170327
Forskning, 2017

Ömsesidiga ekonomiska och rättsliga förutsättningar för lyckad integration

Mats Tjernberg, Lunds universitet, 3 700 000 kronor, ref. nr. 20170061
Forskning, 2017

Föräldrastöd till somaliska föräldrar – långtidseffekter på hälsa, självtillit och integration

Marie Klingberg-Allvin, Högskolan Dalarna, 2 400 000 kronor, ref. nr. 20170069

Projektet genomförs av Högskolan Dalarna i samverkan med bland annat socialtjänst, intresseorganisationen Umis samt landstingets vårdcentraler.

Forskning, 2017

Advancing, failing or disappearing after immigration: assimilation and adaption through entreprenurship?

Sara Thorgren, Luleå tekniska universitet, 3 600 000 kronor, ref. nr. 20170045
Forskning, 2017

Egenprovtagning vid livmoderhalscancerscreening - ett alternativ för effektivisering av vårdprocessen och ökad deltagandefrekvens

Mats G Karlsson, Region Örebro län, 5 500 000 kronor, ref. nr. 20170237

Projektet genomförs av Universitetssjukhuset (Region Örebro län) i samarbete med Örebro universitet, Landstinget Dalarna, Landstinget i Värmland, Landstinget i Västmanland, regionalt biobankscentrum och Karolinska Institutet.

Forskning, 2017

Etniska och sociala skillnader i bröstcancer: behandling och överlevnad i en historisk kohort

Tahereh Moradi, Karolinska Institutet, 2 500 000 kronor, ref. nr. 20170261

Projektet genomförs av Karolinska Institutet i samverkan med Karolinska sjukhuset, Stockholms län landsting och RCC (regionala cancercentrum).

Forskning, 2017

Teknik för avancerad patientnära diagnostik i virtuella hälsorum

Klas Hjort, Uppsala universitet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20170169

Projektet genomförs av Uppsala universitet i samverkan med Västerbottens läns landsting, Storumans kommun, Umeå universitet och Nordic Health Innovation AB.

Forskning, 2017

E-behandling vid urininkontinens hos kvinnor, män, äldre och sköra äldre

Eva Samuelsson, Umeå universitet, 3 900 000 kronor, ref. nr. 20170202

Projektet genomförs av Umeå universitet i samarbete med Lunds universitet, Örebro universitet, Region Jämtland Härjedalen, Skånes sjukvård och patientföreningar.

Forskning, 2017

En frisk skolstart, plus för barn och föräldrar i resurssvaga områden: samverkan mellan elevhälsa och primärvård för att förebygga fetma och diabetes

Liselotte Schäfer Elinder, Karolinska Institutet, 2 800 000 kronor, ref. nr. 20170238

Projektet genomförs av Karolinska Institutet i samverkan med Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (Stockholms läns landsting), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Forskning, 2017

Södertäljebron - samskapande för förbättring av vården vid barnafödande för kvinnor som inte pratar svenska

Helena Lindgren, Karolinska Institutet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20170140

Projektet genomförs av Karolinska Institutet i samverkan med Södertälje sjukhus och patientorganisationer.

Forskning, 2017

Ökad kvalitet och effektivitet i vårdkedjor

Ingela Bäckström, Mittuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20170084

Projektet genomförs av Mittuniversitetet i samverkan med Landstinget Västernorrland, region Jämtland-Härjedalen samt patientföreningar.

Forskning, 2017

Är vård med ett geriatriskt sjukhusanslutet team bättre än vanlig vård?

Anne Ekdahl, Lunds universitet, 3 900 000 kronor, ref. nr. 20170077

Projektet genomförs av Lunds universitet i samverkan med offentlig/privat primärvård, företrädare för bland annat sjukhusets akutmottagning, ambulans och klinik för internmedicin, läkarspecialistföreningar (internmedicin, primärvård och geriatrik) samt lokala pensionärsföreningar.

Forskning, 2017

Hur kan e-hälsa bidra till ökad effektivitet genom förändrad interaktion mellan vårdgivare och patienter

Ulrica von Thiele Schwarz, Karolinska Institutet, 4 400 000 kronor, ref. nr. 20170012

Projektet genomförs av Karolinska Institutet i samverkan med Stockholms läns landsting, Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sabbatsbergs sjukhus, patientorganisationer och Hälsans Nya Verktyg.

Forskning, 2017

Symtomskattning vid misstänkt infektion hos äldre: validering och utvärdering av early detection scale of infection

Märta Sund Levander, Linköpings universitet, 650 000 kronor, ref. nr. 20170006

Projektet genomförs av Linköpings universitet i samverkan med Linköpings kommun, Region Östergötland och Universitetssjukhuset Linköping.

Forskning, 2017

Akut omhändertagande, rehabilitering och prognos efter en hjärtinfarkt

Joakim Alfredsson, Region Östergötland, Kardiologiska kliniken, 2 200 000 kronor, ref. nr. 20170258
Forskning, 2017

Utveckling och utvärdering av strukturerad uppföljning under första året efter stroke

Hélène Pessah-Rasmussen, Lunds universitet, 4 500 000 kronor, ref. nr. 20170290

Projektet genomförs av Lunds universitet i samverkan med Skånes universitetssjukhus, primärvården Skåne, Centrum för Primärvårds-forskning, Malmö Stad, Eslövs kommun samt strokeföreningen i Malmö.

Forskning, 2017

Behandling av kroniska sår med ny teknik

Johan Junker, Region Östergötland, 5 200 000 kronor, ref. nr. 20170287

Projektet genomförs av Katastrofmedicinskt Centrum (Region Östergötland) i samverkan med Linköping Hand- och Plastikkirurgiska Kliniken, Linköpings Universitetssjukhus Hudkliniken och Infektionsmedicin, Harvard Medical School och Linköping universitet.

Läs mer om projektet

Forskning, 2017

2016

Utbildningsstipendier till internationella studenter

Lunds universitets stipendiestiftelse, 350 000 kronor, ref. nr. 20162012
Forskning, 2016

Klassrum för undervisning utomhus

Grimslövs folkhögskola, 250 000 kronor, ref. nr. 20162009

Gåva till folkhögskolan i samband med Ingvar Kamprads 90-årsdag.

Forskning, 2016

Centrum för ledarskap i Småland (tidigare Smålea)

Magnus Forslund, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20162005

Ett projekt vid Linnéuniversitetet i samverkan med Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län.

Forskning, 2016

MGIMO, Moscow State Institute of International Relations, Ryssland, utbildningsstipendier

Nils Nilsson, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20162007
Forskning, 2016

Sustainable use of virgin and recovered raw material streams for innovative bio-based products and business stimulation in Southern Sweden

Stergios Adamopoulos, Linnéuniversitetet, 4 200 000 kronor, ref. nr. 20160052
Forskning, 2016

Alternativa affärsmodeller och korta försörjningskedjor: analys av bönders direktkanaler till konsument

Andreas Norrman, Lunds universitet, 2 900 000 kronor, ref. nr. 20160012
Forskning, 2016

Så ett frö - restaurering av regnskog på Borneo

Ulrik Ilstedt, Sveriges lantbruksuniversitet, 2 200 000 kronor, ref. nr. 20162001
Forskning, 2016

Palliativt Centrum Skåne

Carl Johan Fürst, Lunds universitet/Region Skåne, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20162003
Forskning, 2016

Palliativt centrum för samskapad vård, utbildning, forskning och klinisk verksamhet Kronoberg

Eva Benzein, Linnéuniversitetet, 6 400 000 kronor, ref. nr. 20162002
Forskning, 2016

Produkters livscykler ur ett brukarperspektiv

Oskar Rexfelt, Chalmers tekniska högskola, 1 700 000 kronor, ref. nr. 20160136
Forskning, 2016

Hållbar processledning inom logistiksektorn

Peter Cronemyr, Linköpings universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20160085
Forskning, 2016

Innovativt hållbarhetsarbete i logistikförsörjningskedjor - aktörssamarbete för kunskap, lönsamhet och kundnytta

Maria Björklund, Linköpings universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20160039
Forskning, 2016

SAILOR – dynamic last mile logistics reducing CO2-emissions and costs

Kenneth Carling, Högskolan i Dalarna, 3 700 000 kronor, ref. nr. 20160044
Forskning, 2016

En levande landsbygd genom entreprenörskap i nya verksamheter

Johan Eklund, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20160188

Projektet är ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum, Blekinge Tekniska Högskola och Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Forskning, 2016

Kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd?

Helene Ahl, Högskolan i Jönköping, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20160060

Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Jönköping, Linköpings universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms universitet.

Forskning, 2016

Entreprenörskap i lokala medier på landsbygden

Elisabeth Stúr, Mittuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20160046

Projektet bedrivs i samarbete mellan Mittuniversitetet och Lunds universitet samt ett urval av kommuner och entreprenörer på landsbygden.

Forskning, 2016

Experimentellt kulturarv och entreprenörskap: utveckling av kulturarv och konstnärlig utövning

Bodil Petersson, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20160056

Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Mörbylånga kommun, hembygdsrörelsen, IT-företag och Kalmar läns museum.

Forskning, 2016

New technology, coopetition and business model for Eco-innovation

Maria Bengtsson, Umeå universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20160063
Forskning, 2016

When new product development doesn't add value – Causes, consequences and policy implications for Swedish Farmers

Erik Hunter, Sveriges lantbruksuniversitet, 2 900 000 kronor, ref. nr. 20160186
Forskning, 2016

Ett projekt om den sociala betydelsen av äldre skogsägares förtrogenhetskunskaper

Ann-Mari Sellerberg, Lunds universitet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20160018
Forskning, 2016

Nycklar till en levande landsbygd – olika former av entreprenörskap i samspel med omgivningen

Johan Gaddefors, Sveriges lantbruksuniversitet, 4 600 000 kronor, ref. nr. 20160015

Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och tre regioner: Gotland, Uppland och Västmanland.

Läs mer om forskaren

Forskning, 2016

Huseby i världen

Gunnel Cederlöf, Linnéuniversitetet, 5 200 000 kronor, ref. nr. 2016001

Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Huseby Bruk AB.

Forskning, 2016

Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akutvård

Carina Elmqvist, Linnéuniversitetet, 3 600 000 kronor, ref. nr. 20160158
Forskning, 2016

One-stop-shop business model for energy renovation of detached houses

Krushna Mahapatra, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20160042
Forskning, 2016

Improved utilization of regionally grown protein feeds for Swedish dairy cows by adapted handling technology and monitoring of milk urea concentration

Torsten Eriksson, Sveriges lantbruksuniversitet, 3 600 000 kronor, ref. nr. 20160144
Forskning, 2016

Identifiering och kvantifiering av garvaktiva ämnen i barkextrakt

Erik Hedenström, Mittuniversitetet, 1 700 000 kronor, ref. nr. 20160106
Forskning, 2016

Integrated quality management from fork to farm to increase efficiency and profitability in the production of Swedish added-value cheese

Åse Lundh, Sveriges lantbruksuniversitet, 3 200 000 kronor, ref. nr. 20160098
Forskning, 2016

Sustainable Product Chains for Plastics

Lars J Nilsson, Lunds universitet, 2 900 000 kronor, ref. nr. 20160072
Forskning, 2016

Växtnäring från organiska restprodukter för hållbar grönsaksproduktion i moderna odlingssystem

Håkan Asp, Sveriges lantbruksuniversitet, 900 000 kronor, ref. nr. 20160053
Forskning, 2016

Den blå våtmarken

Catherine Legrand, Linnéuniversitetet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20160169
Forskning, 2016

2015

Smålea - en småländsk ledarskapsarena

Magnus Forslund, Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20152005
Forskning, 2015

MGIMO, Moscow State Institute of International Relations, Ryssland, utbildningsstipendier

Nils Nilsson, Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20152007
Forskning, 2015

Can healthcare be improved for women who are notified of having an abnormal Pap smear result - an intervention in Southeast of Sweden

Katarina Swahnberg, Linnéuniversitetet, 2 800 000 kronor, ref. nr. 20150012

Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitet, kvinnoklinikens primärvård och slutenvård samt laboratoriet för klinisk cytologi i Kalmar.

Läs mer om projektet

Forskning, 2015

Advanced modelling of normal tissue responses in radiotherapy

Caroline Olsson, Göteborgs universitet, 900 000 kronor, ref. nr. 20150062
Forskning, 2015

Individual patient-centric cancer treatment

Mattias Magnusson, Lunds universitet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20150054

Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus

Forskning, 2015

En utvärdering av proteinet RBM3 som biomarkör för identifiering och optimal behandlingsstratifiering av potentiellt långtidsöverlevande cancerpatienter

Karin Jirström, Lunds universitet, 1 100 000 kronor, ref. nr. 20150055

Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet och Karolinska institutet  i samverkan med samtliga landets universitetssjukhus

Forskning, 2015

Palliativt Centrum Skåne

Carl Johan Fürst, Lunds universitet/Region Skåne, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20152003
Forskning, 2015

Säker och lättillgänglig vård för cancerpatienter med stöd av en interaktiv applikation för mobil/läsplatta

Ann Langius-Eklöf, Karolinska institutet, 2 300 000 kronor, ref. nr. 20150015

Projektet är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms läns landsting.

Forskning, 2015

En snabbare återgång till normal vardag med hjälp av en strukturerad individualiserad rehabilitering efter behandling av huvud- och halscancer

Göran Laurell, Uppsala universitet, 1 800 000 kronor, ref. nr. 20150003

Projektet är ett samarbete mellan tre universitetssjukhus i Umeå, Uppsala och Örebro.

Forskning, 2015

Kunskap och kommunikation för en minskad cancerrisk i Glasriket

Anna Augustsson, Linnéuniversitetet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20150046

Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Linköpings universitet.

Forskning, 2015

Karolinska Pankreascancer Belysning

Matthias Löhr, Karolinska institutet, 6 700 000 kronor, ref. nr. 20150057
Forskning, 2015

A nationwide study of the function of the social worker in cancer care and rehabilitation: the present status and future prospects

Pär Salander, Umeå universitet, 2 900 000 kronor, ref. nr. 20150039
Forskning, 2015

Palliativt Centrum för samskapad vård, utbildning, forskning och klinisk verksamhet Kronoberg

Eva Benzein, Linnéuniversitetet, 6 400 000 kronor, ref. nr. 20152002
Forskning, 2015

Tvärvetenskaplig studie om de centrala katetrar som används vid cytostatikabehandling hos kvinnor med bröstcancer (PICC & PAC-studien)

Gunilla Björling, Röda Korsets högskola, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20150017

Projektet är ett samarbete mellan Röda Korsets Högskola och Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska institutet Danderyds sjukhus och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Forskning, 2015

Nanopartiklar i rörelse för att avslöja om cancer spridits i lymfsystemet

Tomas Jansson, Lunds universitet, 3 700 000 kronor, ref. nr. 20150065
Forskning, 2015

Att göra det ofattbara fattbart: metaforers betydelse för det goda samtalet inom palliativ cancervård

Charlotte Hommerberg, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 2015008

Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Lunds universitet och Lancaster University

Forskning, 2015

Att möta män och deras anhöriga i palliativ cancervård i Sverige

Ásgeir R. Helgason, Karolinska institutet, 4 500 000 kronor, ref. nr. 20150034
Forskning, 2015

To lose a parent during childhood: impact on long-term psychological health and intervention

Ulrika Kreicbergs, Ersta Sköndal högskola, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20150044
Forskning, 2015

Aktiv patientmedverkan - implementering av en metod för att överbrygga gap i cancervårdens övergångar

Mirjam Ekstedt, Kungliga Tekniska högskolan, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20150067

Projektet är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, och sker i samverkan med Kalmar och Kronobergs läns sjukhus

Forskning, 2015

Så ett frö

Ulrik Ilstedt, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 2 000 000 kronor, ref. nr. 20152001
Forskning, 2015

Individuell prevention av bröstcancer - ett paradigmskifte inom svensk bröstcancervård ("Karisma")

Per Hall, Karolinska institutet, 9 000 000 kronor, ref. nr. 20150052

Projektet är ett samarbete mellan Karolinska institutet och lasaretten i Helsingborg, Landskrona, Lund och Södersjukhuset i Stockholm.

Forskning, 2015

Ett instrument för enklare provtagning av cancermisstänkta förändringar - EndoDrill

Bruno Walther, Lunds universitet, 2 200 000 kronor, ref. nr. 20150035

Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne.

Forskning, 2015

2014

MGIMO, Moscow State Institute of International Relations, Ryssland, utbildningsstipendier

Nils Nilsson, Linnéuniversitetet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20142006
Forskning, 2014

Konkurrensutsatt äldreomsorg – utmaningar och dilemman

Jan Petersson, Linnéuniversitetet, 1 500 000 kronor, ref. nr. 20132010
Forskning, 2014

BoConnect – reliable assistive technologies to empower elderly people to live independently longer

Danny Weyns, Linnéuniversitetet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20132032
Forskning, 2014

Förmågor och kunskaper via entreprenöriellt lärande i matematik i förskoleklass-årskurs 6

Christine Tidåsen, Linnéuniversitetet, 6 600 000 kronor, ref. nr. 20132036
Forskning, 2014

Sjuksköterskan och patienten i samverkan för säker läkemedelshantering av äldre

Lene Martin, Mälardalens högskola, 144 000 kronor, ref. nr. 20132045
Forskning, 2014

Socialt entreprenörskap inom idrotten

Katarina Schenker, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20132046
Forskning, 2014

Samhällets restprodukter – framtidens resurser

Bo Bergbäck, Linnéuniversitetet, 2 200 000 kronor, ref. nr. 20132049
Forskning, 2014

Invandrarföretagande och mentorskap – politik och praktik med fokus på somalier

Benny Carlsson, Lunds universitet, 2 700 000 kronor, ref. nr. 20132055
Forskning, 2014

Fysiologiska och psykologiska effekter hos äldre av att vara ute

Jonas Ahnesjö, Linnéuniversitetet, 3 200 000 kronor, ref. nr. 20132082
Forskning, 2014

To reduce the risk of major non-communicable diseases in the elderly by prevention with emphasis on physical activity

Anna Nordström, Umeå universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20132089
Forskning, 2014

Bättre behandling av multisjuka äldre genom strukturerat vårdomhändertagande

Peter Engfeldt, Örebro universitet, 1 700 000 kronor, ref. nr. 20132091
Forskning, 2014

Commercializing Technology for the Elderly: a social-psychology study on the supplier, users, and intermediaries

Rana Mostaghel, Linnéuniversitetet, 3 600 000 kronor, ref. nr. 20132100
Forskning, 2014

Livskvalitén hos äldre med AD/HD i Kronobergs län: en populationsstudie

Siegbert Warkentin, Linnéuniversitetet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20132103
Forskning, 2014

Diabetes och hjärtkärlkomplikationer

Anna Norhammar, Karolinska institutet, 1 400 000 kronor, ref. nr. 20132106
Forskning, 2014

Efter Hultsfred: Kulturella entreprenörer i spåren efter festivalen

Mats Trondman, Linnéuniversitetet, 5 900 000 kronor, ref. nr. 20132110
Forskning, 2014

Ett framtida kompetenscentrum – skogen och dess produkter för en levande småländsk landsbygd

Åsa Blom, Linnéuniversitetet, 900 000 kronor, ref. nr. 20132111
Forskning, 2014

Aspekter av ätande, munhälsa, sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende

Lena Olai, Högskolan Dalarna, 1 700 000 kronor, ref. nr. 20132115
Forskning, 2014

Diabetes hos vuxna i Kronoberg

Maria Thunander, Landstinget Kronoberg/Lunds universitet, 1 800 000 kronor, ref. nr. 20132137
Forskning, 2014

Palliativt centrum Skåne

Carl-Johan Fürst, Lunds universitet/Region Skåne, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20142002
Forskning, 2014

Så ett frö

Ulrik Ilstedt, Sveriges Lantbruksuniversitet, 1 700 000 kronor, ref. nr. 20142003
Forskning, 2014

Entreprenörskap efter pensioneringen – ett sätt att främja livskvalitet?

Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet, 3 200 000 kronor, ref. nr. 20132002
Forskning, 2014

2013

Canceröverlevnad i äldre befolkning: Bäckenbottenmuskelträngningseffekter på inkontinens, livskvalitet och aktivitetsgrad

Anna Enblom, Linköpings universitet, 1 000 000 kronor, ref. nr. 2013-0002
Forskning, 2013

Förbättrad vård och omsorg för personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Katarina Nägga, Lunds universitet, 1 400 000 kronor, ref. nr. 2013-0024
Forskning, 2013

På väg mot en annan vardag. Individens meningsskapande vid pensioneringens inträde ur ett socialt ojämlikhetsperspektiv

Anna Lund, Linnéuniversitetet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 2013-0049
Forskning, 2013

Intelligent rollator

Thomas Hellström, Umeå universitet, 1 900 000 kronor, ref. nr. 2013-0055
Forskning, 2013

God läkemedelsanvändning för äldre i Småland

Göran Petersson, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 2013-0065
Forskning, 2013

Förbättrad hälsa för Smålands äldre med hjärtsvikt – med hjälp av egenvård och IT-stöd

Linda Askenäs, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 2013-0072
Forskning, 2013

Betydelsen av bra D-vitaminstatus för äldres hälsa

Martin Carlsson, Linnéuniversitetet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 2013-0084
Forskning, 2013

Towards sustainable ageing: a life course perspective beyond retirement: staying on the labour market

Dominque Anxo, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 2013-0093
Forskning, 2013

Vårdkvalitet, vårdkedja och livskvalitet när man lever med eller är närstående till person med demens

Ingalill Rahm-Hallberg, Lunds universitet, 2 500 000 kronor, ref. nr. 2013-0121
Forskning, 2013

Mat och måltidsteknik för hälsosamt och oberoende åldrande

Karin Wendin, Högskolan i Kristianstad, 4 000 000 kronor, ref. nr. 2013-0136
Forskning, 2013

Inverkan av fysisk aktivitet på hjärnans funktioner

Lars Nyberg, Umeå universitet, 2 100 000 kronor, ref. nr. 2013-0154
Forskning, 2013

Utbildningsstipendier, MGIMO, Moscow Institute of International Relations

Nils Nilsson, Linnéuniversitetet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 2013-2000
Forskning, 2013

Blåscancer och urinstensbehandling

Jonas Richthoff, Ljungby Lasarett, 795 000 kronor, ref. nr. 2013-2001
Forskning, 2013

2012

God läkemedelsanvändning för äldre i Småland

Göran Petersson, Linnéuniversitetet, 2 000 000 kronor,
Forskning, 2012

Entreprenöriella landsbygdsenklaver

Anders W Johansson, Linnéuniversitetet, 2 700 000 kronor,
Forskning, 2012

Palliativt centrum för samskapad vård, utbildning, forskning och klinisk verksamhet

Eva Benzein, Linnéuniversitetet, 5 800 000 kronor,
Forskning, 2012

Framgångsrikt åldrande efter 65, effekter av miljöstimulering på kognitiv hälsa och neural plasticitet

Abdul Mohammed, Linnéuniversitetet, 10 500 000 kronor,
Forskning, 2012

Kapitalförsörjning och socialt företagande

Jan Alpenberg, Linnéuniversitetet, 1 600 000 kronor,
Forskning, 2012

Towards Sustainable Food Systems: Exploring food, tourism and regional development in Småland

Stefan Gössling, Linnéuniversitetet, 1 900 000 kronor,
Forskning, 2012

Om att vara gammal i Småland på 2000-talet! Vad vet vi och hur upplever de gamla sin vardag? En kartläggning av kunskapsläget och inblick i de gamlas upplevelser

Ulla Melin-Emilsson, Linnéuniversitetet, 1 800 000 kronor,
Forskning, 2012

Utbildningsstipendier för samarbete med MGIMO, Moscow State Institute of International Relations, Ryssland

Nils Nilsson, Linnéuniversitetet, 1 000 000 kronor,
Forskning, 2012