Beviljade anslag

Beviljade anslag

Välj kategori eller årtal

Beviljade anslag 2021

Det goda åldrandet

Promenadhjälp i samverkan med Röda Korset, Växjökretsen, ref. nr. 20212005

Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2021

Det goda åldrandet

Stiftelsens eget programinitiativ och inriktat mot temat fysisk aktivitet och rörelse,

I centrum för initiativet står den åldrande människan. Vi stödjer insatser som på ett tydligt, direkt och kostnadseffektivt sätt gör skillnad för och kommer den äldre till godo. Samtliga aktiviteter genomförs i samverkan med stiftelsen.

Stiftelsen välkomnar projektidéer som avser fysisk aktivitet och rörelse från organisationer, ideella föreningar eller kommuner som bedriver verksamhet inriktad mot äldre i Jönköpings län, Kronobergs län eller Kalmar län. För mer information kontakta oss på info@familjenkampradsstiftelse.se och märk ditt meddelande med ”Det goda åldrandet”. Stiftelsen fattar beslut löpande.

Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2021

Sven Ljungberg berättar i bilder

Sven och Ann-Margret Ljungbergs Stiftelse, 190 000 kronor, ref. nr. 20212003
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2021

Nationell forskarskola i allmänmedicin

Stiftelsens pågående projektinitiativ beviljat 2020, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20202014
Forskning, 2021

Diakonal verksamhet riktad mot behövande äldre

Stiftelsens pågående projektinitiativ 2020-2022 (beviljat 2019), Växjö stift, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20192014
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2021

Trivselbussar i Kronobergs län

Stiftelsens pågående projektinitiativ 2020-2024 (beviljat 2019), Länstrafiken Kronoberg, 15 000 000 kronor, ref. nr. 20192013
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2021

Youth Up North

9 000 000 kronor, ref. nr. 20192009

Avser ett treårigt projektstöd. Projektet genomförs i samarbete med Hugo Stenbecks stiftelse.

Läs mer

Forskning, 2021

Utbildningsanslag till en nordisk forskarskola i innovation och entreprenörskap för etablering av en svensk nod 2021-2024

Åsa Lindholm Dahlstrand, Stiftelsen IMIT, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20212001
Forskning, 2021

Lisa – vardagens närvarande äldreteknologi, 2021-2023

Nils-Krister Persson, Högskolan i Borås, 5 400 000 kronor, ref. nr. 20210257

I samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset

Forskning, 2021

Levande berättelser: metod inom vård och omsorg för att skapa förutsättningar för personcentrerad vård, 2022-2024

Marie Sjölinder, RISE Research Institutes of Sweden, 5 400 000 kronor, ref. nr. 20210240

I samverkan med Betaniastiftelsen, Aging 2.0, Piteå kommun, Kalix Visningsrum samt Minnity

Forskning, 2021

Spatial strategies in times of corona in residental care. The staff perspective and older people’s everyday quality of life, 2021-2023

Catharina Nord, Blekinge tekniska högskola, 1 900 000 kronor, ref. nr. 20210033
Forskning, 2021

Säkra och tillgängliga leveranser för äldre, 2021-2022

Klas Hjort, Lunds universitet, 2 100 000 kronor, ref. nr. 20210262

I samverkan med Helsingborgs stad samt E-Drop

Forskning, 2021

Förbättrade samtal i äldreomsorgen: implementering av en forskningsbaserad metod för utredande samtal med äldre par, 2022-2024

Anna Olaison, Linköpings universitet, 2 600 000 kronor, ref. nr. 20210209

I samverkan med Centrum för demensforskning, Välfärdsgruppen vid Uppsala universitet, Socialvetenskapliga äldrenätverket samt European Social Work Association

Forskning, 2021

Hälso- och sjukvård för äldre: Den svenska apoteksmarknaden, 2021-2023

Matilda Orth, Institutet för Näringlivsforskning IFN, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20210199

I samverkan med Tand- och Läkemedelsförmånsverket, Sveriges Apoteksförening, E-hälsomyndigheten, Göteborgs universitet.

Forskning, 2021

Drugs for Better or Worse? Equity, Effectiveness, and Cost-Effectiveness of an Intervention in Inappropriate Prescribing in the Elderly, 2021-2023

Ulf-Göran Gerdtham, Lunds universitet, 3 700 000 kronor, ref. nr. 20210167

I samverkan med Region Skåne, Alzheimer Sverige samt Global Brain Health Institute

Forskning, 2021

Causes and Actions of Late-life Loneliness (CALL), 2021-2024

Lena Dahlberg, Högskolan Dalarna, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20210138

I samverkan med Karolinska institutet

Läs mer om projektet

Forskning, 2021

Ökad trygghet för personer med demens vid försvinnande – för effektivare efterforskningsinsatser före-under-efter ett försvinnande, 2021-2024

Maria Wolmesjö, Högskolan i Borås, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20210137

I samverkan med Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Polisen, Svenskt Demenscentrum samt kommunal äldreomsorg

Läs mer om projektet

Forskning, 2021

Intervening for Increased Quality of Life among Older People in Sweden - Comparing Different Forms of Physical Activity, 2021-2024

Linda Beckman, Karlstads universitet, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20210102

I samverkan med Friskis & Svettis, Friskvården Värmland samt Region Värmland. 

Forskning, 2021

Tillgängliga naturmiljöer för att främja aktivt och hälsosamt åldrande, 2022-2024

Sandra Wall-Reinius, Mittuniversitetet, 4 600 000 kronor, ref. nr. 20210090

I samverkan med Östersunds kommun

Läs mer om projektet

Forskning, 2021

Digitalization of Pension Claiming in Sweden, 2022-2024

Johannes Hagen, Högskolan i Jönköping, 2 600 000 kronor, ref. nr. 20210086

I samverkan med MinPension

Forskning, 2021

COVID-19 effects on life-quality of Sweden’s elderly and the importance of the place of residence, 2022-2023

Charlotta Mellander, Högskolan i Jönköping, 3 100 000 kronor, ref. nr. 20210062

I samverkan med SPF Seniorerna samt Sveriges kommuner och regioner

Forskning, 2021

The Achilles’ Heel of Men: Prostate cancer and men’s physical and mental health in old age, 2022-2024

Jesper Andreasson, Linnéuniversitetet, 5 500 000 kronor, ref. nr. 20210010

I samverkan med Göteborgs universitet och Kirurgkliniken vid Växjö sjukhus

Läs mer om projektet

Forskning, 2021

Health promotion and disease prevention in the elderly, 2021-2024

Anna Nordström, Västerbottens läns landsting, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20210253
Forskning, 2021

En utbildningsintervention med simulering i äldredräkt för ökad insikt och förståelse om åldersrelaterade hälsoproblem, 2021-2024

Catharina Gillsjö, Högskolan i Skövde, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20210227

I samverkan med Västra Götalandsregionen samt del i EU-projektet BaltSe@nioR 2.0

Läs mer om projektet

Forskning, 2021

eHealth to support motor-cognitive training in everyday life for Parkinson's disease, 2021-2024

Breiffni Leavy, Karolinska institutet, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20210201

I samverkan med Stockholms sjukhem och Exorlive

Läs mer

Forskning, 2021

Automatisk detektering, effektiv larmkedja och digitaliserad informationsdelning för en bättre fallskadeprocess, Autumn Leaves

Bengt Arne Sjöqvist, Chalmers tekniska högskola, 5 400 000 kronor, ref. nr. 20210195

I samverkan med Högskolan Borås, PICTA, Ambulansen Sahlgrenska sjukhuset, Sjukvårdens larmcentral i Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad

Forskning, 2021

Knowledge for Sustainability in Care in Cognitive Disorders - KnowDem, 2021-2024

Agneta Malmgren Fänge, Lunds universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20210190

I samverkan med bland annat kommuner i Skåne.

Forskning, 2021

Kronobergsmodellen – samtal vid allvarlig sjukdom. Ett strukturerat arbetssätt för att stödja ett gott liv för patienter och familjer som lever med allvarlig sjukdom, 2021-2024

Anna Sandgren, Linnéuniversitetet, 8 000 000 kronor, ref. nr. 20210163

I samverkan med Region Kronoberg

Forskning, 2021

Det nya åldrandet - vad händer när 50-talisterna blir 70? 2022-2024

Ingmar Skoog, Göteborgs universitet, 10 000 000 kronor, ref. nr. 20210152

I samverkan med Västra Götalandsregionen, Karolinska institutet, Lunds universitet samt Databasnätverket NEAR

Läs mer om projektet

Forskning, 2021

Förbättrad behandling och livskvalitet för äldre med hjärtsjukdom- med skörhet som ett mått på biologisk ålder, 2021-2024

Joakim Alfredsson, Region Östergötland, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20210119

I samverkan med NU-sjukvården i Trollhättan, SWEDEHEART, Geriatriska kliniken i Linköping samt Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg

Forskning, 2021

Evidence-Based Promotion of Healthy Dietary and Physical Activity Habits in Aging Populations with Culturally Diverse Backgrounds, 2021-2024

Fawzi Kadi, Örebro universitet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20210070

I samverkan med Region Örebro län

Forskning, 2021

Development of a home-based self-care support programme for elderly patients with heart failure, 2021-2024

Naoko Perkiö Kato, Linköpings universitet, 3 900 000 kronor, ref. nr. 20210053

I samverkan med CESAR-nätverket, Högskolan i Jönköping och Karolinska institutet

Forskning, 2021

Förbättrad livskvalitet hos patienter med svårläkta sår med hjälp av ett digitalt dialog- och kunskapsstöd, 2021-2024

Rut Öien, Landstinget Blekinge, 4 500 000 kronor, ref. nr. 20210052

I samverkan med RiksSår 

Forskning, 2021

Rehabiliteringsstöd för personer med nedsatt hörsel-hörselstöd med individuell aktiv kommunikation (internetbaserat), 2021-2024

Marie Öberg, Region Östergötland, 1 600 000 kronor, ref. nr. 20210017

I samverkan med Region Skåne

Forskning, 2021

Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar för patienter i ordinärt boende - utvärdering av utfall och kartläggning av ny målgrupp, 2021-2023

Sara Modig, Lunds universitet, 650 000 kronor, ref. nr. 20210001

I samverkan med Skånes universitetssjukhus och Region Skåne

Läs mer

Forskning, 2021

Welfare@home – Challenges with welfare technology for older social service recipients and their home care service staff, 2021-2023

Sofi Fristedt, Lunds universitet, 3 700 000 kronor, ref. nr. 20210242

I samverkan med Högskolan i Jönköping, PRO och SPF Seniorerna, Lunds kommun samt Nässjö kommun

Läs mer om projektet

Forskning, 2021

Att våga vara skör, sjuk och äldre – vårdens kompetens och empatiska bemötande ger ökad livskvalitet, 2022-2024

Maria Schelin, Lunds universitet, 4 900 000 kronor, ref. nr. 20210221

I samverkan med Region Skåne, Skånes Universitetssjukvård, Helsingborgs kommun, Svenska Palliativregistret, Region Kronoberg samt Stockholms Sjukhem

Läs mer om projektet

Forskning, 2021

Värmeböljor och individuella riskbedömningar för att främja hälsa och välbefinnande, 2022-2024

Christofer Åström, Umeå universitet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20210220
Forskning, 2021

Transdisciplinary research to optimize healthy ageing in and out of the home, 2021-2024

Steven Schmidt, Lunds universitet, 4 900 000 kronor, ref. nr. 20210160

I samverkan med Lunds universitet och Högskolan i Jönköping

Läs mer

Forskning, 2021

Optimizing and implementing physical exercise for older individuals, a HIT?, 2021-2024

Carl-Johan Boraxbekk, Umeå universitet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20210153

I samverkan med lokala träningsanläggningar, seniororganisationer samt seniorboenden

Forskning, 2021

Reagera - Demens. Att upptäcka och motverka övergrepp mot äldre personer med demenssjukdom, 2021-2024

Johanna Simmons, Region Östergötland, 3 800 000 kronor, ref. nr. 20210151

I samverkan med Högskolan i Jönköping, Sophiahemmets Högskola, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet samt Länssjukhuset Ryhov och Höglandssjukhuset i Eksjö

Läs mer

Forskning, 2021

Teach Back to enhance self-management of prescribed medication - a feasibility study, 2021-2023

Lena von Koch, Karolinska institutet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20210133

I samverkan med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse Oslo, Högskolan Dalarna samt Region Stockholm

Läs mer

Forskning, 2021

Anhörigstöd via 1177 vårdguiden till anhöriga som stödjer en person med hjärtsvikt (internetbaserat), 2022-2024

Anna Strömberg, Linköpings universitet, 7 000 000 kronor, ref. nr. 20210130

I samverkan med Linneuniversitetet, Högskolan i Jönköping, Region Östergötland, Region Kalmar, Region Jönköping och Region Sörmland, Nationellt kompetenscentrum anhöriga samt 1177 vårdguiden

Forskning, 2021

Vilka hälsofrämjande kvaliteter i fysisk utemiljö bör prioriteras för äldre personer på särskilt boende - från kartläggningar till arbetsmetod för design och planering, 2021-2024

Helle Wijk, Göteborgs universitet, 2 900 000 kronor, ref. nr. 20210117

I samverkan med Chalmers Tekniska Högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer om projektet

Forskning, 2021

Läkande ljus - för bättre sömn och välmående, 2021-2022

Madeleine Selvander, Lunds universitet, 1 600 000 kronor, ref. nr. 20210112

I samverkan med Lunds tekniska högskola, Skånes universitetssjukhus och Brainlit AB.

Forskning, 2021

Förebyggande av blindhet hos äldre - nytt arbetssätt för ökad tillgänglighet till vård, 2021-2024

Helen Setterud, Region Östergötland, 3 800 000 kronor, ref. nr. 20210104

I samverkan med Linköpings universitet, Karolinska institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus

Forskning, 2021

Exergaming to increase physical activity and quality of life in elderly patients with chronic heart disease, 2022-2024

Trijntje Jaarsma, Linköpings universitet, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20210074

I samverkan med Högskolan i Jönköping och Karolinska Institutet

Forskning, 2021

Home-based oral hygiene support for improved quality of life, 2021-2024

Inger Wårdh, Karolinska Institutet, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20210055

I samverkan med Umeå universitet, Göteborgs universitet samt Folktandvården i Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Uppsala

Läs mer

 

Forskning, 2021

Utveckling och utvärdering av ny förebyggande kognitiv rehabilitering och psykologisk behandling av kognitiv svikt, 2021-2023

Urban Ekman, Karolinska institutet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20210020
Forskning, 2021

Kan användning av Uricap, en urindroppssamlare leda till bättre vård för kvinnor med urininkontinens?, 2021-2024

Yvonne Freund-Levi, Region Örebro län, 2 100 000 kronor, ref. nr. 20210034

I samverkan med bland annat TillaCare Ltd. 

Läs mer om projektet

Forskning, 2021

Choir Singing and Healthy Aging: Efficacy and Underlying Neural Mechanisms, 2021-2024

Harmat László, Linnéuniversitetet, 5 500 000 kronor, ref. nr. 20210125

I samverkan med Stockholms universitet och Karolinska institutet

Läs mer

Forskning, 2021

Utbildningsanslag till Ung Företagsamhet (UF)

7 500 000 kronor, ref. nr. 20192006

Anslaget avser ett årligt anslag under perioden 2020 – 2024 och ska leda till att fler ungdomar får möjlighet att prova sitt entreprenörskap. Landsbygdskommuner och elever på gymnasieskolans yrkesprogram är fortsatt prioriterat i stiftelsens satsning. Anslaget omfattar även en särskild Norrlandssatsning enligt Ingvar Kamprads vilja och testamente.

Läs mer

Forskning, 2020, 2021

NorrlandsNavet - ett center för utveckling av företagsverksamhet i Norrland

Luleå tekniska universitet, 100 000 000 kronor, ref. nr. 20202010

Kontaktperson: Marita Holst, projektledare, telefon: 0920-492289

Läs mer om NorrlandsNavet

Forskning, 2020, 2021

Smarta elnät för de många människorna – ett tvärvetenskapligt forskningsprogram

Lunds universitet, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Kungliga tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola, 25 000 000 kronor, ref. nr. 20182014
Forskning, 2018, 2021

Utbildningsstipendier MGIMO, Moscow State Institute of International Relations, Ryssland

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, 10 000 000 kronor, ref. nr. 20182007

Ett femårigt anslag för studier vid Linnéuniversitetet respektive MGIMO, Moscow State Institute of International Relations, Ryssland

Forskning, 2018, 2021