Beviljade anslag

Beviljade anslag

Välj kategori eller årtal

Beviljade anslag 2020

Kraftsamling i Småland - entreprenörskap för ökad livskvalitet

Eksjö kommun, 500 000 kronor, ref. nr. 20202007
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Kraftsamling i Småland - entreprenörskap för ökad livskvalitet

Växjö kommun, 500 000 kronor, ref. nr. 20202007
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Kraftsamling i Småland - entreprenörskap för ökad livskvalitet

Vimmerby kommun, 1 000 000 kronor, ref. nr. 20202007
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Kommer covid-19 innebära ett uppsving för landsbygden? Entreprenörskap, digitalisering och ekonomisk omställning

Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, 1 750 000 kronor, ref. nr. 20202015

I samverkan med Blekinge tekniska högskola och Internationella handelshögskolan i Jönköping

Forskning, 2020

Mobil röntgenmaskin med tillhörande bil

Region Jönköpings län, 2 500 000 kronor, ref. nr. 20202009
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Mobil röntgenmaskin med tillhörande bil

Region Kalmar län, 2 500 000 kronor, ref. nr. 20202009
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Mobil röntgenmaskin med tillhörande bil

Region Kronoberg, 2 500 000 kronor, ref. nr. 20202009
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Nationell forskarskola i allmänmedicin

Umeå universitet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20202014
Forskning, 2020

Terapisamtal för äldre

S:t Lukas i Kronobergs län, 2 250 000 kronor, ref. nr. 20201024
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Äldres rätt till kultur 2.0

ABF Kronoberg, 700 000 kronor, ref. nr. 20201055
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Guldkant på tillvaron

ABF Kalmar län, 700 000 kronor, ref. nr. 20201056
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Stipendieprogram för forskare m. fl. på Villa San Michele, 2020 - 2021

Stiftelsen San Michele, 2 100 000 kronor, ref. nr. 20202011
Forskning, 2020

Trivselbussar i Kronobergs län (projektet har en årlig finansiering från stiftelsen under åren 2020 - 2024)

Region Kronoberg Länstrafiken, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20192013
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Utbildningsanslag till Ung Företagsamhet (UF)

7 500 000 kronor, ref. nr. 20192006

Anslaget avser ett årligt anslag under perioden 2020 – 2024 och ska leda till att fler ungdomar får möjlighet att prova sitt entreprenörskap. Landsbygdskommuner och elever på gymnasieskolans yrkesprogram är fortsatt prioriterat i stiftelsens satsning. Anslaget omfattar även en särskild Norrlandssatsning enligt Ingvar Kamprads vilja och testamente.

Läs mer

Forskning, 2020, 2021

Kraftsamling i Småland - kompetensinsatser för människor i branscher som drabbas särskilt hårt

Linnéuniversitetet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20202008
Forskning, Utbildning, 2020

Kraftsamling i Småland - att minska äldres isolering

5 000 000 kronor, ref. nr. 20202006

Stiftelsen vill bidra till att minska isoleringen hos människor på Smålands äldreboenden. Stiftelsen stödjer aktiviteter som genomförs med digital teknik, inköp av utrustning eller förstärkning av personella resurser. Samtliga kommuner i de tre länen i Småland omfattas. Läs mer om hur respektive kommun ska använda bidraget

 

Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

NorrlandsNavet - ett center för utveckling av företagsverksamhet i Norrland

Luleå tekniska universitet, 100 000 000 kronor, ref. nr. 20202010

Kontaktperson: Marita Holst, projektledare, telefon: 0920-492289

Läs mer om NorrlandsNavet

Forskning, 2020, 2021

Minnas tillsammans

Mönsterås kommun, 80 000 kronor, ref. nr. 20201058
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Utrustning, grammofon som väcker härliga minnen

Värnamo kommun, 10 000 kronor, ref. nr. 20201045
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Upplevelse, stimulering, glädje och gemenskap på demensboende

Ljungsätra Ljungby, 20 000 kronor, ref. nr. 20201043
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Kom nära min hembygd

Nybro kommun, 50 000 kronor, ref. nr. 20201040
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Utrustning: demensgungstolar, digitala terapidjur och tovertafel för välbefinnandet

Växjö kommun, 740 000 kronor, ref. nr. 20201014, 20201036, 20201050
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Hälsofrämjande aktiviteter för äldre

Tranås kommun, 20 000 kronor, ref. nr. 20201033
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Meningsfullhet för de som har kommit allra längst in i demenssjukdomarna

Tranås kommun, 75 000 kronor, ref. nr. 20201030
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Utrustning, inmu - en musikkudde

Västerviks kommun, 30 000 kronor, ref. nr. 20201025
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Utrustning, sinnessäck

Särskilt boende Luddö Värnamo, 15 000 kronor, ref. nr. 20201013
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Lanthandel i glesbygd

Gällaryds lanthandel genom Voxtorps pastorat, 100 000 kronor, ref. nr. 20201007
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Vårdkatt för att minska oro

Kvarnbacken äldreboende , 5 000 kronor, ref. nr. 20201004
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Äldre höjer sina röster - del av "En egen röst"

Skådebanan i Jönköpings län, 150 000 kronor, ref. nr. 20201057
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Äldres hälsa och livsmod

Vävförening Växjö, 20 000 kronor, ref. nr. 20201052
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Digital gemenskap för seniorer 2020

Växjö kommun, 300 000 kronor, ref. nr. 20201051
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Ungas delaktighet inom äldreomsorgen

Markaryds kommun, 100 000 kronor, ref. nr. 20201010
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Utflykt för kommunens äldre

Tranås kommun, 15 000 kronor, ref. nr. 20201037
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Resor som ger mening, upplevelser och glädje: Även-Turen

Nybro kommun, 130 000 kronor, ref. nr. 20201032
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Torsdagscafé med utfärder i Småland

Equmeniakyrkan Alstermo, 50 000 kronor, ref. nr. 20201026
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Utflykter för personer med demenssjukdom

Jönköpings kommun, 275 000 kronor, ref. nr. 20201016
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Medlemsresa till Skåne

NEURO Kalmar län, 40 000 kronor, ref. nr. 20201002
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Underhållning med kör- och allsång på äldreboende

Sångkören Stämbandet, 8 000 kronor, ref. nr. 20201031
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Äldre spelar för äldre – musik som läkande kraft för äldre på boenden i Småland

Språkforum Småland Öland, 100 000 kronor, ref. nr. 20201019
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Seniorer sjunger för äldre

Tonträffen, 40 000 kronor, ref. nr. 20201017
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

I småländska författares sällskap

Kalmar läns museum, 275 000 kronor, ref. nr. 20201011
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Kultur för äldre

Södra Tjusts pastorat, 40 000 kronor, ref. nr. 20201009
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Äldre sjunger tillsammans

Växjö manskör, 40 000 kronor, ref. nr. 20201008
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Teaterresa för seniorer i Jönköpings kommun

Jönköpings kommun, 40 000 kronor, ref. nr. 20201006
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Drottning Victorias Vilohem

Stiftelsen Drottning Victorias Vilohem på Öland, 500 000 kronor, ref. nr. 20201062
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Ofrivillig ensamhet bland äldre personer med psykisk funktionsnedsättning

Atrium ideell förening, 300 000 kronor, ref. nr. 20201061
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Tillsammans – psykosocialt stöd för äldre

Växjö Rödakorskrets, 300 000 kronor, ref. nr. 20201047
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Hälsogrupp senior – ålderns vår!

Solvändans Simförening, 300 000 kronor, ref. nr. 20201039
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Livskvalitet för äldre personer som lever med hiv i Småland

Föreningen Noaks Ark Småland & Halland, 300 000 kronor, ref. nr. 20201034
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Möten Med Minnen

Stiftelsen Museum Vandalorum, 300 000 kronor, ref. nr. 20201054
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Livets berättelse

Berättarnätet Kronoberg, 200 000 kronor, ref. nr. 20201046
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Äldreverksamhet

Equmeniakyrkan Växjö, 50 000 kronor, ref. nr. 20201005
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Hållbar räddningstjänst i svensk landsbygd - det lokala engagemangets betydelse, 2020 - 2023

Bengt Nilsson, Linnéuniversitetet, 4 600 000 kronor, ref. nr. 20202001

I samverkan med bland annat Lunds tekniska högskola, Räddningstjänsten i Ljungby, Räddningstjänsten Västra Blekinge, samt Förbundet för Sveriges frivilliga brandkårer.

Läs mer

Forskning, 2020

Samordnade logistiklösningar för aktörer inom producerat livsmedel i den privata sektorn, 2020 - 2023

Chris Dominic, Högskolan i Gävle, 2 700 000 kronor, ref. nr. 20200184

I samverkan med Högskolan i Jönköping och Region Gävleborg

Läs mer om Chris Dominic forskning

 

Forskning, 2020

Från brunmark till business: regionala effekter på brunmarksområden, 2020 - 2022

Oana Mihaescu, Handelns utredningsinstitut, 1 900 000 kronor, ref. nr. 20200026

I samverkan med SKR, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, och Naturvårdsverket

Läs mer

Forskning, 2020

Circular clothing dichotomies in global-local supply chain dispersion, 2020 - 2023

Rudrajeet Pal, Högskolan i Borås, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20200105

I samverkan med Linköpings universitet och Naturvårdsverket

Läs mer

Forskning, 2020

Design för cirkulär konsumtion, 2020 - 2023

Oskar Rexfelt, Chalmers tekniska högskola, 2 900 000 kronor, ref. nr. 20200190
Forskning, 2020

Utveckling av systemlösningar för resurseffektiva återvinningssystem för plastförpackningar, 2020 - 2023

Stefan Anderberg , Linköpings universitet, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20200187
Forskning, 2020

Climate and Cost Effective Packaging: A Decision-Support Tool, 2020 - 2022

Henrik Pålsson, Lunds universitet, 4 600 000 kronor, ref. nr. 20200175

I samverkan med Tetra Pak och WWF

Läs mer om Henrik Pålssons forskning

Forskning, 2020

Enabling a trustworthy second-life market chain for electric vehicle batteries, 2020 - 2023

Patrik Johansson , Chalmers tekniska högskola, 2 400 000 kronor, ref. nr. 20200165

I samverkan med EVLedger

Läs mer om Patrik Johanssons forskning

Forskning, 2020

Utveckling av industriell värmekameramätning för energieffektiv styrning av virkestorkning, 2020 - 2023

Peter Lerman , Linnéuniversitetet, 2 900 000 kronor, ref. nr. 20200107

I samverkan med RISE, JGA och Termisk Systemteknik

Läs mer om Peter Lermans forskning

Forskning, 2020

Integrating sustainable environmental policies for Electricity, Hydrogen, Steel production and Transportation, 2020 - 2022

Ou Tang, Linköpings universitet, 1 800 000 kronor, ref. nr. 20200103

I samverkan med Mariestads kommun, Oskarshamns kommun, OKG, Toyota, Siemens, Stockholm Energi, Sustainable Innovation, Göteborg energi och Vattenfall

Läs mer om Ou Tangs forskning

Forskning, 2020

Intelligenta kontor med återbruk och arbetsmiljö i centrum, 2020 - 2022

Axel Nordin, Lunds universitet, 2 200 000 kronor, ref. nr. 20200099

I samverkan med Inredo, Gedigen, Lindab, Brainlit, Ecophon, Wihlborgs och Mindpark

Läs mer

Forskning, 2020

Empowering Regenerative Businesses for Increased Resource Productivity and Sustainable Business Growth, 2020 - 2023

Murat Mirata, Linköpings universitet, 6 900 000 kronor, ref. nr. 20200089

I samverkan med WA3RM AB, Econova AB, Swedish Algae Factory AB, Ecoloop AB, RagnSells AB, Ectogrid och EON

Forskning, 2020

Digital Stewardship: Infrastructuring Waste Management Through Digital Platforms, 2020 - 2023

Chiara Rossitto, Stockholms universitet, 6 000 000 kronor, ref. nr. 20200087

I samverkan med KTH, Södertörns Högskola och RISE

Läs mer

 

Forskning, 2020

Värdeskapande av koldioxid från biogasproduktion, 2020 - 2023

Marcus Gustafsson, Linköpings universitet, 3 600 000 kronor, ref. nr. 20200041

I samverkan med Gasum, Scandinavian Biogas, E.ON, Tekniska verken i Linköping och Wärtsilä Puregas Solutions

Forskning, 2020

Omställningslabb med backcasting för hållbarhetsdriven innovation, 2020 - 2023

John Holmberg, Chalmers tekniska högskola, 4 200 000 kronor, ref. nr. 20200037

I samverkan med bland annat Ale Kommun samt Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg

Läs mer om John Holmbergs forskning

Forskning, 2020

Montageförband på byggarbetsplatsen, 2020 - 2023

Lars Blomqvist, RISE, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20200013

I samverkan med Södra och Fristad Bygg

Läs mer

Forskning, 2020

Mot ett grönt digitalt folkhem – nya institutionella arrangemang som stöttar innovativ resurshushållning med digitala tjänster i kommuner, 2020 - 2023

Karin Skill, Linköpings universitet, 3 700 000 kronor, ref. nr. 20200151

I samverkan med Ydre kommun, Linköping kommun och Sveriges Kommuner och Regioner

Läs mer om Karin Skills forskning

Forskning, 2020

Leveraging keystone actors in Nordic food systems, 2020 - 2023

Jacob Hileman, Stockholms universitet, 4 500 000 kronor, ref. nr. 20200149
Forskning, 2020

Mindre plats för plast: en psykologisk och ekotoxikologisk ansats för att minska plastanvändning och nedskräpning, 2020 - 2023

Magnus Bergquist, Göteborgs universitet, 3 800 000 kronor, ref. nr. 20200135

I samverkan med Västra Götalandsregionen

Forskning, 2020

When it rains it pours: biogeophysical drivers and societal responses to compound natural hazard events in Sweden, 2020 - 2023

Johanna Mård, Uppsala universitet, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20200092

I samverkan med bland annat Stockholms resilienscentrum, Centrum för natur­katastrof­­lära, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens väg- och transportforskningsinstitut

Forskning, 2020

Akvatiska cirkulära system för hållbar matproduktion, 2020 - 2023

Kristina Sundell, Göteborgs universitet, 15 000 000 kronor, ref. nr. 20200158

I samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet, Svenska Miljöinstitutet, Innovatum, Smögen­lax AB och Swedish algae factory

Läs mer

Forskning, 2020

Identifying en­vironmentally friendly retail locations: Creating a web-based decision support system for retailers, 2020 - 2023

Niklas Rudholm, Handelns forskningsinstitut, 3 700 000 kronor, ref. nr. 20200049

I samverkan med Kungliga Tekniska Högskolan och Högskolan Dalarna

Läs mer om Niklas Rudholms forskning

Forskning, 2020

Samverkan för ett spelifierat miljöhus, 2021 - 2022

Joacim Rosenlund, Linnéuniversitetetet, 1 300 000 kronor, ref. nr. 20200017

I samverkan med Högskolan i Skövde, Kalmarsundsregionens renhållare, Fastighetsägarna, SCB, Projektbyggaren Teknik AB

Läs mer om Joacim Rosenlunds forskning

Forskning, 2020

Proaktiv utveckling och styrning av miljöarbete i godstransportföretag, 2020 - 2023

Peter Cronemyr, Linköpings universitet , 4 000 000 kronor, ref. nr. 20200006

I samverkan med Alfredsson Transport AB och och Malmö LBC

Läs mer om Peter Cronemyrs forskning

Forskning, 2020

Innovativ processdrift för ökad biogasproduktion från lignocellulosa, 2020 - 2022

Maria Westerholm, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2 300 000 kronor, ref. nr. 20200126

I samverkan med RISE, Hitachi och Härnösand Energi & Miljö AB

Läs mer om Maria Westerholms forskning

Forskning, 2020

Högpresterande biobaserad och återvunnen härdplast, 2020 - 2023

Tommy Öman, RISE, 5 900 000 kronor, ref. nr. 20200124

I samverkan med Podcomp AB och ABB

Forskning, 2020

Multifunktionella landskap, biomassaproduktion och kolinlagring i landskap som upprätthåller biologisk mångfald, 2020 - 2023

Göran Berndes, Chalmers tekniska högskola, 4 900 000 kronor, ref. nr. 20200119

I samverkan med Aquammodate AB

Läs mer om Göran Berndes forskning

Forskning, 2020

Fish from ethanol residues – environmentally friendly feed for future farmed fish, 2020 - 2022

Aleksandar Vidakovic, Sveriges Lantbruksuniversitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20200097

I samverkan med Högskolan i Borås och Lantmännen Agroetanol AB

Läs mer

Forskning, 2020

Utveckling av filter för energieffektiv och tillgänglig produktion av dricksvatten från havsvatten, 2020 - 2022

Martin Andersson , Chalmers tekniska högskola, 1 300 000 kronor, ref. nr. 20200078
Forskning, 2020

Biokatalytisk depolymerisation av plast, BioBreak, 2020 - 2023

Per-Olof Syrén, KTH, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20200076

I samverkan med RISE, intressenter inom kemi- och polymerindustri och företag inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Läs mer om Per-Olof Syréns forskning

Forskning, 2020

Ny teknik att tillverka hållbara kemikalier och bränslen direkt från koldioxid och solenergi, 2020 - 2022

Peter Lindblad, Uppsala universitet , 1 700 000 kronor, ref. nr. 20200053
Forskning, 2020

eHälsa för hållbar vård och omsorg i Kronoberg, 2020 - 2023

Stefan Lagrosen , Linnéuniversitetet, 9 000 000 kronor, ref. nr. 20200142

I samverkan med Region Kronoberg, Nationella rådet för eHälsa, Socialstyrelsens råd för eHälsa och digital omställning och svensk förening för medicinsk informatik

Läs mer

Forskning, 2020

Miljökemisk exponering bidrar till uppkomsten av amyotrofisk lateral skleros, ALS, 2020 - 2023

Per Roos, Karolinska Institutet , 3 900 000 kronor, ref. nr. 20200063

I samverkan med Sveriges Geologiska Undersökning och Geologiska Forsknings­centralen i Finland

Forskning, 2020