Beviljade anslag

Beviljade anslag

Välj kategori eller årtal

Beviljade anslag 2012

God läkemedelsanvändning för äldre i Småland

Göran Petersson, Linnéuniversitetet, 2 000 000 kronor,
Forskning, 2012

Entreprenöriella landsbygdsenklaver

Anders W Johansson, Linnéuniversitetet, 2 700 000 kronor,
Forskning, 2012

Palliativt centrum för samskapad vård, utbildning, forskning och klinisk verksamhet

Eva Benzein, Linnéuniversitetet, 5 800 000 kronor,
Forskning, 2012

Framgångsrikt åldrande efter 65, effekter av miljöstimulering på kognitiv hälsa och neural plasticitet

Abdul Mohammed, Linnéuniversitetet, 10 500 000 kronor,
Forskning, 2012

Kapitalförsörjning och socialt företagande

Jan Alpenberg, Linnéuniversitetet, 1 600 000 kronor,
Forskning, 2012

Towards Sustainable Food Systems: Exploring food, tourism and regional development in Småland

Stefan Gössling, Linnéuniversitetet, 1 900 000 kronor,
Forskning, 2012

Om att vara gammal i Småland på 2000-talet! Vad vet vi och hur upplever de gamla sin vardag? En kartläggning av kunskapsläget och inblick i de gamlas upplevelser

Ulla Melin-Emilsson, Linnéuniversitetet, 1 800 000 kronor,
Forskning, 2012

Utbildningsstipendier för samarbete med MGIMO, Moscow State Institute of International Relations, Ryssland

Nils Nilsson, Linnéuniversitetet, 1 000 000 kronor,
Forskning, 2012