Styrelsen

Styrelsen

Hans-Göran Stennert, Lena Fritzén, Kristina Alsér, Ingvar Kamprad, Lennart Nilsson, Anna Carlström (stiftelsens kanslichef), Katarina Olsson, Leif B Bengtsson

 • Familjen Kampradstiftelsen
  Ingvar Kamprad, ordförande
 • Familjen Kampradstiftelsen
  Katarina Olsson, vice ordförande
 • Familjen Kampradstiftelsen
  Lena Fritzén, verkställande ledamot
 • Familjen Kampradstiftelsen
  Kristina Alsér, ledamot
 • Familjen Kampradstiftelsen
  Leif B Bengtsson, ledamot
 • Familjen Kampradstiftelsen
  Lennart Nilsson, ledamot
 • Familjen Kampradstiftelsen
  Hans-Göran Stennert, ledamot

Styrelseledamöterna väljs för en period om tre år. Den första styrelsens mandatperiod löper till och med den sista december 2015.

Styrelsen

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse
Hans-Göran Stennert, Lena Fritzén, Kristina Alsér, Ingvar Kamprad, Lennart Nilsson, Anna Carlström (styrelsens sekreterare), Katarina Olsson, Leif B Bengtsson

Styrelsens ledamöter

Ingvar Kamprad, ordförande


Katarina Olsson, vice ordförande


Lena Fritzén, verkställande ledamot


Kristina Alsér, ledamot


Leif B Bengtsson, ledamot


Lennart Nilsson, ledamot


Hans-Göran Stennert, ledamot

Styrelseledamöterna väljs för en period om tre år. Den första styrelsens mandatperiod löper till och med den sista december 2015.