Beviljade anslag

Beviljade bidrag 2014

 

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att bevilja 65 miljoner kronor till utbildning, forskning och hjälpverksamhet bland behövande äldre. Följande projekt har beviljats bidrag:


UTBILDNING OCH FORSKNING


Entreprenörskap efter pensioneringen – ett sätt att främja livskvalitet?

Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet, 3 200 000 kronor, ref. 20132002

Konkurrensutsatt äldreomsorg – utmaningar och dilemman
Jan Petersson, Linnéuniversitetet, 1 500 000 kronor, ref. 20132010

BoConnect – reliable assistive technologies to empower elderly people to live independently longer
Danny Weyns, Linnéuniversitetet, 3 000 000 kronor, ref. 20132032

Förmågor och kunskaper via entreprenöriellt lärande i matematik i förskoleklass-årskurs 6
Christine Tidåsen, Linnéuniversitetet, 6 600 000 kronor, ref. 20132036

Sjuksköterskan och patienten i samverkan för säker läkemedelshantering av äldre
Lene Martin, Mälardalens högskola, 144 000 kronor, ref. 20132045

Socialt entreprenörskap inom idrotten
Katarina Schenker, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref. 20132046

Samhällets restprodukter – framtidens resurser
Bo Bergbäck, Linnéuniversitetet, 2 200 000 kronor, ref. 20132049

Invandrarföretagande och mentorskap –
politik och praktik med fokus på somalier

Benny Carlsson, Lunds universitet, 2 700 000 kronor, ref. 20132055

Fysiologiska och psykologiska effekter hos äldre av att vara ute
Jonas Ahnesjö, Linnéuniversitetet, 3 200 000 kronor, ref. 20132082

To reduce the risk of major non-communicable diseases in the elderly by prevention with emphasis on physical activity
Anna Nordström, Umeå universitet, 4 000 000 kronor, ref. 20132089

Bättre behandling av multisjuka äldre genom strukturerat vårdomhändertagande
Peter Engfeldt, Örebro universitet, 1 700 000 kronor, ref. 20132091

Commercializing Technology for the Elderly: a social-psychology study on the supplier, users, and intermediaries
Rana Mostaghel, Linnéuniversitetet, 3 600 000 kronor, ref. 20132100

Livskvalitén hos äldre med AD/HD i Kronobergs län: en populationsstudie
Siegbert Warkentin, Linnéuniversitetet, 2 000 000 kronor, ref. 20132103

Diabetes och hjärtkärlkomplikationer
Anna Norhammar, Karolinska institutet, 1 400 000 kronor, ref. 20132106

Efter Hultsfred: Kulturella entreprenörer i spåren efter festivalen
Mats Trondman, Linnéuniversitetet, 5 900 000 kronor, ref. 20132110

Ett framtida kompetenscentrum – skogen och dess produkter för en levande småländsk landsbygd
Åsa Blom, Linnéuniversitetet, 900 000 kronor, ref. 20132111

Aspekter av ätande, munhälsa, sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende
Lena Olai, Högskolan Dalarna, 1 700 000 kronor, ref. 20132115

Diabetes hos vuxna i Kronoberg
Maria Thunander, Landstinget Kronoberg/Lunds universitet, 1 800 000 kronor, ref. 20132137

Palliativt centrum för samskapad vård, utbildning, forskning och klinisk verksamhet Kronoberg
Eva Benzein, Linnéuniversitetet/Landstinget Kronoberg, 6 100 000 kronor,
ref. 20142001

Palliativt centrum Skåne
Carl-Johan Fürst, Lunds universitet/Region Skåne, 3 500 000 kronor,
ref. 20142002

Så ett frö
Ulrik Ilstedt, Sveriges Lantbruksuniversitet, 1 700 000 kronor, ref 20142003


HJÄLPVERKSAMHET BLAND BEHÖVANDE ÄLDRE

 

Utveckling av äldretelefonen, Föreningen för psykisk hälsa-MIND, 128 000 kronor, ref. 20140007

Kultur för äldre, ABF Östra Småland/Öland, 688 000 kronor, ref. 20140008

Bättre livskvalitet och ökad psykisk hälsa för äldre, Sankt Lukas i Kronobergs län, 780 000 kronor, ref. 20140010

Måndagsträffar riktade till äldre ”Angeläget”, Equmeniakyrkan i Växjö, 40 000 kronor, ref. 20140012

Parcykel, Växjö kommun, 55 000 kronor, ref. 20140013

Solrum på äldreboende, Mörbylånga kommun, 250 000 kronor,
ref. 20140018

Parcykel, Välengårdens äldreboende, Högsby kommun, 55 000 kronor,
ref. 20140019

Natur och kultur i vården, Studiefrämjandet Småland-Gotland,
50 000 kronor, ref. 20140020

En kul tur, samtalscirkel och resa för äldre, Kalmar kommun,
120 000 kronor, ref. 20140021

______________________________________________________

I tillägg till ovanstående, har stiftelsens styrelse beslutat att anslå 3.6 miljoner kronor för att kunna erbjuda samtliga kommuner i Småland att ta emot s.k. ”parcykel”, en specialutformad cykel för två personer med batteridriven motor. Det är stiftelsens förhoppning att cykeln ska bidra till träning, social samvaro och glädje och på så sätt främja förbättrad livskvalitet bland äldre.

Kommunernas äldreboenden erbjuds också specialanpassade träbänkar s.k. ”ljugarbänkar” som ska inbjuda till en stund av samtal och avkoppling. Gåvorna lämnas inom ramen för ändamålet hjälpverksamhet bland behövande äldre.

 

Publiceringsdatum: 2014-06-05