Beviljade anslag

Beviljade anslag

Beviljade anslag inom Utbildning

2021

Utbildningskonferens, tio år

1 500 000 kronor, ref. nr. 20212006
Forskning, Hjälpverksamhet bland behövande äldre, Utbildning, 2021

Utbildningsanslag till Ung Företagsamhet (UF)

7 500 000 kronor, ref. nr. 20192006

Anslaget avser ett årligt anslag under perioden 2020 – 2024 och ska leda till att fler ungdomar får möjlighet att prova sitt entreprenörskap. Landsbygdskommuner och elever på gymnasieskolans yrkesprogram är fortsatt prioriterat i stiftelsens satsning. Anslaget omfattar även en särskild Norrlandssatsning enligt Ingvar Kamprads vilja och testamente.

Läs mer

Utbildning, 2021

Nationell forskarskola i allmänmedicin

Stiftelsens pågående projektinitiativ beviljat 2020, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20202014
Utbildning, 2021

Youth Up North

9 000 000 kronor, ref. nr. 20192009

Avser ett treårigt projektstöd. Projektet genomförs i samarbete med Hugo Stenbecks stiftelse.

Läs mer

Utbildning, 2021

Nordisk forskarskola i innovation och entreprenörskap och etablering av en svensk nod 2021-2024

Åsa Lindholm Dahlstrand, Stiftelsen IMIT, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20212001
Utbildning, 2021

2020

Kraftsamling i Småland - kompetensinsatser för människor i branscher som drabbas särskilt hårt

Linnéuniversitetet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20202008
Forskning, Utbildning, 2020

Nationell forskarskola i allmänmedicin

Umeå universitet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20202014
Utbildning, 2020

Utbildningsanslag till Ung Företagsamhet (UF)

7 500 000 kronor, ref. nr. 20192006

Anslaget avser ett årligt anslag under perioden 2020 – 2024 och ska leda till att fler ungdomar får möjlighet att prova sitt entreprenörskap. Landsbygdskommuner och elever på gymnasieskolans yrkesprogram är fortsatt prioriterat i stiftelsens satsning. Anslaget omfattar även en särskild Norrlandssatsning enligt Ingvar Kamprads vilja och testamente.

Läs mer

Utbildning, 2020

2019

Utbildningsanslag till Ung Företagsamhet (UF)

7 500 000 kronor, ref. nr. 20192006

Anslaget avser ett årligt anslag under perioden 2020 – 2024 och ska leda till att fler ungdomar får möjlighet att prova sitt entreprenörskap. Landsbygdskommuner och elever på gymnasieskolans yrkesprogram är fortsatt prioriterat i stiftelsens satsning. Anslaget omfattar även en särskild Norrlandssatsning enligt Ingvar Kamprads vilja och testamente.

Läs mer

Utbildning, 2019

2018

Utbildningsanslag till UF, Ung Företagsamhet Sverige

5 000 000 kronor, ref. nr. 20182006

Anslaget omfattar fem miljoner kronor under 2015-2019 och handlar om att få fler ungdomar att prova sitt entreprenörskap. Landsbygdskommuner och elever på gymnasieskolans yrkesprogram prioriteras i stiftelsens satsning.

Utbildning, 2018

2017

Ung Företagsamhet (UF)

Ung Företagsamhet (2015-2019), 5 000 000 kronor, ref. nr. 20172006

Anslaget omfattar fem miljoner kronor årligen och används för att få fler ungdomar att prova sitt entreprenörskap. Landsbygdskommuner och elever på gymnasieskolans yrkesprogram prioriteras.

Utbildning, 2017

2016

Ung Företagsamhet (UF)

Ung Företagsamhet (2015-2019), 5 000 000 kronor, ref. nr. 20162006

Anslaget omfattar fem miljoner kronor årligen och används för att få fler ungdomar att prova sitt entreprenörskap. Landsbygdskommuner och elever på gymnasieskolans yrkesprogram prioriteras.

Utbildning, 2016

2014

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet (2015-2019), 25 000 000 kronor, ref. nr. 20142005

Anslaget till organisationen Ung Företagsamhet omfattar fem miljoner kronor årligen och ska användas för att få fler ungdomar att prova sitt entreprenörskap. Landsbygdskommuner och elever på gymnasieskolans yrkesprogram kommer särskilt att prioriteras.

Läs mer om anslaget till Ung Företagsamhet

Utbildning, 2014