Bättre livskvalitet för äldre (hjälpverksamhet)

Familjen Kamprads stiftelse utlyser bidrag inom ändamålet ”hjälpverksamhet för behövande äldre”. Vi tar emot ansökningar från kommuner, ideella föreningar och organisationer med allmännyttigt ändamål. Projektet ska ha anknytning till Småland.

Stiftelsen ser gärna projekt där kommunen, föreningen eller organisationen bidrar med finansiering till projektet. Stiftelsen lämnar inte bidrag till privatpersoner, politiska partier eller aktiebolag.

Ansökan ska vara insänd via stiftelsens elektroniska ansökningssystem (FundPro) senast den 25 mars kl. 16.00

Ansök – villkor och instruktioner