Digitalisering av organisatoriska mellanrum i cancer­vården

Fredrik Nilsson, Lunds universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190139.

Projektet genomförs i samverkan med Nätverket mot cancer, Kraftens hus, Ung cancer, Cancerkompisar, läkare från Region Skåne och Region Kronoberg, Uppsala universitet, Malmö universitet och Regionala Cancercentrum.

Läs mer