Beviljade anslag

Beviljade anslag

Välj kategori eller årtal

Beviljade anslag 2013

Canceröverlevnad i äldre befolkning: Bäckenbottenmuskelträngningseffekter på inkontinens, livskvalitet och aktivitetsgrad

Anna Enblom, Linköpings universitet, 1 000 000 kronor, ref. nr. 2013-0002
Forskning, 2013

Förbättrad vård och omsorg för personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Katarina Nägga, Lunds universitet, 1 400 000 kronor, ref. nr. 2013-0024
Forskning, 2013

På väg mot en annan vardag. Individens meningsskapande vid pensioneringens inträde ur ett socialt ojämlikhetsperspektiv

Anna Lund, Linnéuniversitetet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 2013-0049
Forskning, 2013

Intelligent rollator

Thomas Hellström, Umeå universitet, 1 900 000 kronor, ref. nr. 2013-0055
Forskning, 2013

God läkemedelsanvändning för äldre i Småland

Göran Petersson, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 2013-0065
Forskning, 2013

Förbättrad hälsa för Smålands äldre med hjärtsvikt – med hjälp av egenvård och IT-stöd

Linda Askenäs, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 2013-0072
Forskning, 2013

Betydelsen av bra D-vitaminstatus för äldres hälsa

Martin Carlsson, Linnéuniversitetet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 2013-0084
Forskning, 2013

Towards sustainable ageing: a life course perspective beyond retirement: staying on the labour market

Dominque Anxo, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 2013-0093
Forskning, 2013

Vårdkvalitet, vårdkedja och livskvalitet när man lever med eller är närstående till person med demens

Ingalill Rahm-Hallberg, Lunds universitet, 2 500 000 kronor, ref. nr. 2013-0121
Forskning, 2013

Mat och måltidsteknik för hälsosamt och oberoende åldrande

Karin Wendin, Högskolan i Kristianstad, 4 000 000 kronor, ref. nr. 2013-0136
Forskning, 2013

Inverkan av fysisk aktivitet på hjärnans funktioner

Lars Nyberg, Umeå universitet, 2 100 000 kronor, ref. nr. 2013-0154
Forskning, 2013

Utbildningsstipendier, MGIMO, Moscow Institute of International Relations

Nils Nilsson, Linnéuniversitetet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 2013-2000
Forskning, 2013

Blåscancer och urinstensbehandling

Jonas Richthoff, Ljungby Lasarett, 795 000 kronor, ref. nr. 2013-2001
Forskning, 2013