Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar om stiftelsens utlysning av forskningsanslag.
Sidan uppdateras kontinuerligt.

Vem kan söka?
Stiftelsens utlysning är öppen för forskare vid alla svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.
Företag, offentlig sektor och civilsamhälle kan söka som medsökande. Det ska i projektplanen tydligt framgå att medverkan är en förutsättning för projektets genomförande.

Kan utländska universitet delta?
Ja, som medsökande men inte som huvudsökande.

Vad innebär huvudsökande?
Den person som lämnar in ansökan och som är ansvarig för projektet. Huvudsökande ska ha en doktorsexamen och vara anställd vid svenskt universitet/högskola eller forskningsinstitut. Stiftelsen ser gärna både juniora och seniora forskare som huvudsökande.

Vad innebär medsökande?
Forskande och undervisande personal vid svenskt eller utländskt universitet/högskola eller forskningsinstitut som ingår i det aktuella projektet. Företrädare för företag, offentlig sektor och civilsamhälle där medverkan är en förutsättning för projektets genomförande.

Hur går ansökan till?
Ansökan görs via ansökningssystemet FundPro. Ansökan kan endast lämnas via detta system. Ansökningsprocessen är indelad i två steg, viktiga datum finns på stiftelsens hemsida under ansökningsperioden.

Inom vilka områden kan man söka?
Stiftelsen utlyser årligen forskningsanslag under perioden augusti – september. Bidrag kan lämnas till följande övergripande ämnesområden:

Arkitektur, inredning och design
Entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd
Medicin
Miljö
Äldreforskning

På stiftelsens hemsida meddelas i maj månad vilket område som stiftelsen utlyser innevarande år.

Är det möjligt att lämna flera ansökningar inom samma utlysning?
Nej, det går endast att vara huvudsökande på en ansökan. Däremot kan forskaren vara medsökande i flera projekt.

Finns det något lägsta eller högsta belopp man kan söka?
Nej, det finns inget mini- eller maxbelopp. Se tidigare beviljade anslag för en fingervisning.

Vilka personalkostnader godkänner stiftelsen?
Familjen Kamprads stiftelse godkänner personalkostnader för forskande och undervisande personal. Personalkostnad för doktorand kan högst utgå med 80 %  upp till tre år. Förvaltande huvudman ska dock garantera finansiering av doktorand under hela anställningsperioden. Det behövs inget intyg, stiftelsen förutsätter att övrig finansiering garanteras. Stiftelsen godkänner inte stipendiefinansiering.

Stiftelsen kan också finansiera del av tjänst för medverkande från företag och offentlig sektor där det av ansökan tydligt framgår att arbetsinsatsen är en förutsättning för projektets genomförande.

Vilka omkostnadsbidrag/indirekta kostnader godkänner stiftelsen?
Stiftelsen godkänner omkostnadsbidrag/indirekta kostnader (inklusive kostnader för lokaler) med högst 35 % beräknat på projektets personalkostnader.
Stiftelsen godkänner inte omkostnadsbidrag/indirekta kostnader på övriga projektkostnader.

Kan tilläggsanslag sökas utanför ordinarie utlysningsperiod?
Nej.

Vad innebär förvaltande huvudman?
Det universitet/högskola eller forskningsinstitut som tar emot och förvaltar anslaget.

Vem beslutar om projektet tilldelas finansiering?
Det slutgiltiga beslutet fattas av stiftelsens styrelse. Beslutet föregås av en granskningsprocess med externa vetenskapliga granskare inom stiftelsens olika utlysningsområden. Ansökningar i steg ett och steg två kommer att bedömas av stiftelsens externa vetenskapliga granskare.

Kan man få ta del av utlåtanden om varför projektet inte gick vidare/beviljades finansiering?
Nej, stiftelsen motiverar inte styrelsens beslut.

Är ansökan offentlig handling och hur hanteras personuppgifter?
Nej, ansökan är inte offentlig handling. För hantering av personuppgifter, läs Stiftelsens integritetspolicy.

Hur gör man om man glömt sitt lösenord till ansökningssystemet FundPro?
På inloggningssidan finns en länk för att återställa ditt lösenord.

Vem kontaktar jag om jag får problem med att skicka in min ansökan via ansökningssystemet FundPro?
Om du har problem i FundPro med att skicka in ansökan eller att lägga till bilagor kontakta FundPro-support.

Övriga frågor
Välkommen att kontakta stiftelsens kansli