Vanliga frågor

Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor och svar om stiftelsens utlysning av forskningsanslag.

Vilka kan söka?
Stiftelsens utlysning är öppen för forskare vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och regioner/landsting.

Kan näringsliv och offentlig sektor söka?
Ja, som medsökande. Det ska i projektplanen tydligt framgå att medverkan är en förutsättning för projektets genomförande.

Kan utländska universitet delta?
Ja, som medsökande men inte som huvudsökande.

Vad innebär huvudsökande?
Den person som lämnar in ansökan och som är ansvarig för projektet. Huvudsökande ska ha en doktorsexamen och vara anställd vid svenskt universitet/högskola eller forskningsinstitut.

Vad innebär medsökande?
Forskande och undervisande personal vid svenskt eller utländskt universitet/högskola, forskningsinstitut eller landsting/region som ingår i det aktuella projektet. Företrädare för näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle där medverkan är en förutsättning för projektets genomförande.

Är det möjligt att söka anslag för forskning och utbildning som bedrivs utanför Småland?
Ja, stiftelsen välkomnar ansökningar från alla svenska universitet/högskolor, forskningsinstitut och landsting/regioner.

Är det möjligt att lämna flera ansökningar inom samma utlysning?
Nej, det går endast att vara huvudsökande på en ansökan. Däremot kan forskaren vara medsökande i flera projekt.

Vilka personalkostnader godkänner stiftelsen?
Familjen Kamprads stiftelse godkänner personalkostnader för forskande och undervisande personal. Personalkostnad för doktorand kan högst utgå med 80 %  upp till tre år. Förvaltande huvudman ska dock garantera finansiering av doktorand under hela anställningsperioden. Stiftelsen godkänner inte stipendiefinansiering.

Stiftelsen kan också finansiera del av tjänst för medverkande från näringsliv och offentlig sektor där det av ansökan tydligt framgår att arbetsinsatsen är en förutsättning för projektets genomförande.

Kan tilläggsanslag sökas utanför ordinarie utlysningsperiod?
Nej.

Vad innebär förvaltande huvudman?
Det universitet/högskola, forskningsinstitut eller region/landsting som tar emot och förvaltar anslaget.

Vem beslutar om projektet tilldelas finansiering?
Det slutgiltiga beslutet fattas av stiftelsens styrelse. Beslutet föregås av en granskningsprocess med externa vetenskapliga granskare inom stiftelsens olika utlysningsområden. Ansökningar i steg ett och steg två kommer att bedömas av stiftelsens externa vetenskapliga granskare.

Kan man få ta del av utlåtanden om varför projektet inte beviljades finansiering?
Nej, stiftelsen motiverar inte styrelsens beslut.

Är ansökan offentlig handling och hur hanteras personuppgifter?
Nej, ansökan är inte offentlig handling. För hantering av personuppgifter, läs Stiftelsens integritetspolicy

Hur gör man om man glömt sitt lösenord till ansökningssystemet FundPro?
Nytt lösenord kan begäras på adressen: https://www.fundpro.se/forgotpassword

Vem kontaktar jag om jag får problem med att skicka in min ansökan via ansökningssystemet FundPro?
Om du har problem i FundPro med att skicka in ansökan eller att lägga till bilagor kontakta FundPro-support