_Z3A1920

Kommande forskningutlysning: Förbättrad livskvalitet för äldre

Resultat ska bidra till att förbättra livskvaliteten inom områden som äldres fysiska hälsa, psykiska välbefinnande, villkor för social gemenskap och förutsättningar för en meningsfull vardag. Anslag ges till universitet, högskolor och forskningsinstitut gärna i samverkan med näringsliv och offentlig sektor.

Vår utlysning öppnar den 15 september 2017 och stänger den 15 november 2017. Stiftelsen välkomnar ansökningar från alla svenska universitet och högskolor. Läs mer