_Z3A2117

Kommande forskningsutlysning: Bättre miljö genom hållbara produkt- och processkedjor

Resultat ska bidra till en förbättring av produkters och processers samlade bidrag till samhällets hållbarhet. Det handlar om hur olika aktörer, tekniska lösningar i processer/produkter kan samverka med syfte att bibehålla eller öka kundnyttan och samtidigt minska naturresurs- material- och energianvändningen. Projekten kan vara specifikt disciplinära, interdisciplinära eller transdisciplinära och omfatta såväl offentliga som privata aktörer.

Vår utlysning öppnar den 15 september 2017 och stänger den 15 november 2017. Stiftelsen välkomnar ansökningar från alla svenska universitet och högskolor. Läs mer