_Z3A1961

Bättre livskvalitet för äldre

Stiftelsen utlyser härmed bidrag inom ändamålet ”social hjälpverksamhet för behövande äldre”. Ideella föreningar och offentliga organisationer med verksamhet för äldre kan ansöka om projektbidrag hos Familjen Kamprads stiftelse. Projektet ska ha anknytning till Småland.

Stiftelsen ser gärna projekt där föreningen eller organisationen bidrar med egen finansiering. Stiftelsen lämnar inte bidrag till privatpersoner och endast i undantagsfall till stiftelser och aktiebolag.

Ansökan vill vi ha via stiftelsens elektroniska ansökningssystem senast senast den 8 mars kl. 16.00

Ansök här – villkor och instruktioner