Tillgångar

Stiftelsens tillgångar

Familjen Kamprads stiftelse har ett kapital på cirka 2,6 miljarder SEK.

Ingvar Kamprad har donerat 50 miljoner SEK och Inter IKEA Group ca 900 miljoner SEK (100 miljoner euro) hösten 2011. Ikano Group donerade ca 900 miljoner SEK (100 miljoner EUR) våren 2012. Företagsgruppens donation är formaliserad i ett gåvobrev för 2012 – 2016. Gåvobrevet innebär att Inter IKEA Group kommer att donera 29 miljoner euro per år, under förutsättning att resultatet i den egna verksamheten medger detta.

Innan stiftelsens kapital uppgår till 300 miljoner euro får maximalt ett belopp motsvarande föregående års avkastning delas ut. När stiftelsens kapital uppnått motsvarande 300 miljoner euro, får allt som överstiger detta kapital delas ut.