2015

Följande projekt har beviljats bidrag:

Forskning & utbildning

A nationwide study of the function of the social worker in cancer care and rehabilitation: the present status and future prospects

Pär Salander, Umeå universitet, 2 900 000 kronor, ref # 20150039

Advanced modelling of normal tissue responses in radiotherapy

Caroline Olsson, Göteborgs universitet, 900 000 kronor, ref # 20150062

Aktiv patientmedverkan – implementering av en metod för att överbrygga gap i cancervårdens övergångar

Mirjam Ekstedt, Kungliga Tekniska högskolan, 3 000 000 kronor, ref # 20150067

Att göra det ofattbara fattbart: metaforers betydelse för det goda samtalet inom palliativ cancervård

Charlotte Hommerberg, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref # 2015008

Att möta män och deras anhöriga i palliativ cancervård i Sverige

Ásgeir R. Helgason, Karolinska institutet, 4 500 000 kronor, ref # 20150034

Can healthcare be improved for women who are notified of having an abnormal Pap smear result – an intervention in Southeast of Sweden

Katarina Swahnberg, Linnéuniversitetet, 2 800 000 kronor, ref # 20150012

En snabbare återgång till normal vardag med hjälp av en strukturerad individualiserad rehabilitering efter behandling av huvud- och halscancer

Göran Laurell, Uppsala universitet, 1 800 000 kronor, ref # 20150003

En utvärdering av proteinet RBM3 som biomarkör för identifiering och optimal behandlingsstratifiering av potentiellt långtidsöverlevande cancerpatienter

Karin Jirström, Lunds universitet, 1 100 000 kronor, ref # 20150055

Ett instrument för enklare provtagning av cancermisstänkta förändringar – EndoDrill

Bruno Walther, Lunds universitet, 2 200 000 kronor, ref # 20150035

Identification of tumor-derived negative regulators of erythropoiesis – towards novel therapies for cancer-related anemia

Kenichi Miharada, Lunds universitet, 2 000 000 kronor, ref # 20150010

Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Äldres livsberättelser och utställningen ”Ett län i beredskap”

Kalmar läns museum, , 120 000 kronor, ref # 20155017

Äldres rätt till kultur, kulturevenemang på äldreboende

Studieförbundet ABF Kronoberg, , 738 000 kronor, ref # 20151007

Äldretelefonen, stöd till äldre och anhöriga

, Föreningen Mind, 100 000 kronor, ref # 20155004

Angeläget – en mötesplats för äldre

Equmeniakyrkan, , 40 000 kronor, ref # 20155006

Även-turen en upplevelseresa med aktivitetsteam och anhörigstöd

Nybro Kommun, omsorgsförvaltningen, , 64 000 kronor, ref # 20155025

Färre timmar sjukvård med friskvårdande tennis för äldre

Kalmar Tennisklubb, , 40 000 kronor, ref # 20151010

Gungstolen, verktyg i vardagen

Lessebo kommun, omsorgsförvaltningen , , 205 000 kronor, ref # 20151023

Gungstolsterapi för ökat välbefinnande hos äldre

Växjö kommun, demensenheter på särskilt boende för äldre, , 204 000 kronor, ref # 20155020

Inomhusgym för träning och aktivitet

Västerviks kommun, Gertrudsgården, , 85 000 kronor, ref # 20151032

Kultur för äldre, kulturevenemang på äldreboende

Studieförbundet ABF Östra Småland/Öland, , 700 000 kronor, ref # 20155012