2014

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att bevilja 73,5 miljoner kronor till utbildning, forskning och hjälpverksamhet bland behövande äldre.

Följande projekt har beviljats bidrag:

Forskning & utbildning

Aspekter av ätande, munhälsa, sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende

Lena Olai, Högskolan Dalarna, 1 700 000 kronor, ref # 20132115

Bättre behandling av multisjuka äldre genom strukturerat vårdomhändertagande

Peter Engfeldt, Örebro universitet, 1 700 000 kronor, ref # 20132091

BoConnect – reliable assistive technologies to empower elderly people to live independently longer

Danny Weyns, Linnéuniversitetet, 3 000 000 kronor, ref # 20132032

Commercializing Technology for the Elderly: a social-psychology study on the supplier, users, and intermediaries

Rana Mostaghel, Linnéuniversitetet, 3 600 000 kronor, ref # 20132100

Diabetes hos vuxna i Kronoberg

Maria Thunander, Landstinget Kronoberg/Lunds universitet, 1 800 000 kronor, ref # 20132137

Diabetes och hjärtkärlkomplikationer

Anna Norhammar, Karolinska institutet, 1 400 000 kronor, ref # 20132106

Efter Hultsfred: Kulturella entreprenörer i spåren efter festivalen

Mats Trondman, Linnéuniversitetet, 5 900 000 kronor, ref # 20132110

Entreprenörskap efter pensioneringen – ett sätt att främja livskvalitet?

Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet, 3 200 000 kronor, ref # 20132002

Ett framtida kompetenscentrum – skogen och dess produkter för en levande småländsk landsbygd

Åsa Blom, Linnéuniversitetet, 900 000 kronor, ref # 20132111

Förmågor och kunskaper via entreprenöriellt lärande i matematik i förskoleklass-årskurs 6

Christine Tidåsen, Linnéuniversitetet, 6 600 000 kronor, ref # 20132036

Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Bättre livskvalitet och ökad psykisk hälsa för äldre

Sankt Lukas i Kronobergs län, , 780 000 kronor, ref # 20140010

En kul tur, samtalscirkel och resa för äldre

Kalmar kommun, , 120 000 kronor, ref # 20140021

Kultur för äldre

ABF Östra Småland/Öland, , 688 000 kronor, ref # 20140008

Måndagsträffar riktade till äldre ”Angeläget”

Equmeniakyrkan i Växjö, , 40 000 kronor, ref # 20140012

Natur och kultur i vården

, Studiefrämjandet Småland-Gotland, 50 000 kronor, ref # 20140020

Övriga initiativ

, , kronor, ref # 20142004

Parcykel

Högsby kommun, Välengårdens äldreboende, kronor, ref # 20140019

Parcykel

Växjö kommun, Östregårdens äldreboende, kronor, ref # 20140013

Solrum på äldreboende

Mörbylånga kommun, , 250 000 kronor, ref # 20140018

Utveckling av äldretelefonen

Föreningen för psykisk hälsa-MIND, , 128 000 kronor, ref # 20140007