2013

Familjen Kamprads stiftelse har under 2013 prioriterat området förbättrad livskvalitet för äldre. Att åldras innebär för många en förändrad livssituation. Stiftelsen vill bidra till att äldre kan leva ett rikt liv långt upp i åren. De projekt som Stiftelsen stöder utgår från behov i vården där ny kunskap ska komma de många människorna till del.

Ny teknik, som utvecklas i samverkan med äldre, kan leda till ett självständigare liv. Ny medicinsk kunskap kan bidra till att vården gör prioriteringar som har sin grund i äldres behov. Kunskap om äldres sociala situation behöver fördjupas för att motverka isolering med ohälsa som följd. Tillsammans bildar delprojekten en helhet där kunskap om äldres livsvillkor fördjupas i ett brett perspektiv.

Forskning & utbildning

Betydelsen av bra D-vitaminstatus för äldres hälsa

Martin Carlsson, Linnéuniversitetet, 2 000 000 kronor, ref # 2013-0084

Blåscancer och urinstensbehandling

Jonas Richthoff, Ljungby Lasarett, 795 000 kronor, ref # 2013-2001

Canceröverlevnad i äldre befolkning: Bäckenbottenmuskelträngningseffekter på inkontinens, livskvalitet och aktivitetsgrad

Anna Enblom, Linköpings universitet, 1 000 000 kronor, ref # 2013-0002

Förbättrad hälsa för Smålands äldre med hjärtsvikt – med hjälp av egenvård och IT-stöd

Linda Askenäs, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref # 2013-0072

Förbättrad vård och omsorg för personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Katarina Nägga, Lunds universitet, 1 400 000 kronor, ref # 2013-0024

God läkemedelsanvändning för äldre i Småland

Göran Petersson, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref # 2013-0065

Intelligent rollator

Thomas Hellström, Umeå universitet, 1 900 000 kronor, ref # 2013-0055

Inverkan av fysisk aktivitet på hjärnans funktioner

Lars Nyberg, Umeå universitet, 2 100 000 kronor, ref # 2013-0154

Mat och måltidsteknik för hälsosamt och oberoende åldrande

Karin Wendin, Högskolan i Kristianstad, 4 000 000 kronor, ref # 2013-0136

På väg mot en annan vardag. Individens meningsskapande vid pensioneringens inträde ur ett socialt ojämlikhetsperspektiv

Anna Lund, Linnéuniversitetet, 3 000 000 kronor, ref # 2013-0049