2012

Följande projekt beviljats bidrag 2012:

Forskning & utbildning

Entreprenöriella landsbygdsenklaver

Anders W Johansson, Linnéuniversitetet, 2 700 000 kronor, ref #

Framgångsrikt åldrande efter 65, effekter av miljöstimulering på kognitiv hälsa och neural plasticitet

Abdul Mohammed, Linnéuniversitetet, 10 500 000 kronor, ref #

God läkemedelsanvändning för äldre i Småland

Göran Petersson, Linnéuniversitetet, 2 000 000 kronor, ref #

Kapitalförsörjning och socialt företagande

Jan Alpenberg, Linnéuniversitetet, 1 600 000 kronor, ref #

Om att vara gammal i Småland på 2000-talet! Vad vet vi och hur upplever de gamla sin vardag? En kartläggning av kunskapsläget och inblick i de gamlas upplevelser

Ulla Melin-Emilsson, Linnéuniversitetet, 1 800 000 kronor, ref #

Palliativt centrum för samskapad vård, utbildning, forskning och klinisk verksamhet

Eva Benzein, Linnéuniversitetet, 5 800 000 kronor, ref #

Towards Sustainable Food Systems: Exploring food, tourism and regional development in Småland

Stefan Gössling, Linnéuniversitetet, 1 900 000 kronor, ref #

Utbildningsstipendier för samarbete med MGIMO, Moscow State Institute of International Relations, Ryssland

Nils Nilsson, Linnéuniversitetet, 1 000 000 kronor, ref #