Riktlinjer

Utbildning och forskning

Stiftelsen lämnar bidrag till kunskapsuppbyggnad genom utbildning och forskning inom områden som medicin och hälsa, samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknikvetenskap/design. Anslag kan ges till universitet, forskningsinstitut och högskolor som förvaltande huvudman. Stiftelsen ser gärna projekt som genomförs i samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet.

Villkor för bidrag

Hjälpverksamhet bland behövande

Stiftelsen lämnar bidrag till Hjälpverksamhet bland behövande. Bidrag kan ges till organisationer som bedriver verksamhet för äldre, exempelvis ideella föreningar och enheter inom offentlig verksamhet. Bidrag ges till projekt med anknytning till Småland och som främjar äldres livskvalitet. Stiftelsen ser gärna projekt där den sökande organisationen kan bidra med delfinansiering.  Stiftelsen beviljar endast i undantagsfall bidrag till stiftelser och aktiebolag. Stiftelsen lämnar inte bidrag till privatpersoner eller politiska partier.

Stiftelsen har för närvarande ingen utlysning inom området ”Hjälpverksamhet bland behövande äldre”.