Ansök

Familjen Kamprads stiftelse utlyser härmed anslag till forskning och utbildning.

  • Miljö – hållbara produktkedjor
  • Entreprenörskap – utveckling av en levande landsbygd

Sista ansökningsdag är den 12 november 2015 kl. 16.00

Anslag kan ges till universitet, forskningsinstitut och högskolor som förvaltande huvudman. Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet. Resultat ska komma de många människorna till del och vara av hög vetenskaplig kvalitet.

Villkor och ansökningsinstruktioner finns på stiftelsens hemsida under ansöknings­perioden. Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningssystem (FundPro). Det är möjligt att stegvis fylla i ansökan och att spara informationen. Stiftelsen godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum.

Ansök

Miljö – hållbara produktkedjor
Kunskapsuppbyggnad inom miljöområdet för ökad hållbarhet skall bidra till en förståelse för, eller direkt förbättring av, hur olika aktörer, tekniska lösningar och informationsflöden kan samverka i en eller flera produktkedjor/verksamheter med syfte att bibehålla eller öka kundnyttan och samtidigt minska naturresurs-, material- och energianvändningen. Projekten kan vara mer eller mindre specifikt disciplinära, interdisciplinära (fördjupad samverkan mellan forsknings­discipliner), eller transdisciplinära (involverar också forskningens avnämare) och beröra eller involvera såväl privata som offentliga och ideella aktörer. Projekt som är transformativa till sin natur och tydligt visar hur resultaten kan genomföras i praktiken prioriteras.

Entreprenörskap – utveckling av en levande landsbygd
Kunskapsuppbyggnad inom entreprenörskapsområdet skall bidra till utveckling av en levande landsbygd. Projekten kan inbegripa ett brett spektra av discipliner. Projekt som tydligt visar hur resultaten kan genomföras i praktiken prioriteras.