Utveckling av företagsverksamhet i Norrland

Ingvar Kamprad har testamenterat hälften av sina tillgångar till Familjen Kamprads stiftelse. Beloppet uppgår till cirka 600 miljoner kronor. Stiftelsen arbetar med formerna för hur medlen ska användas för att tillgodose Ingvar Kamprads vilja och stiftelsens stadgar.

Vi känner stor tacksamhet över att vår grundare tänkte på stiftelsen i sitt testamente. Den inriktning som anges – ”utveckling av företagsverksamhet i Norrland” – ligger väl inom ramen för stiftelsens övergripande mål. Ta del av stiftelsens stadgar

Stiftelsen tar inte emot ansökningar och kommer inte att lämna bidrag direkt till företag.

Publicerat: 7 juni 2019