Styrelsen

Styrelsen

Hans-Göran Stennert, Lena Fritzén, Kristina Alsér, Ingvar Kamprad (1926-2018, stiftelsens grundare och förste ordförande), Lennart Nilsson, kanslichef Anna Carlström, Katarina Olsson, Leif B Bengtsson

 • Familjen Kampradstiftelsen
  Katarina Olsson
  ordförande
 • Familjen Kampradstiftelsen
  Lena Fritzén
  verkställande ledamot
 • Familjen Kampradstiftelsen
  Kristina Alsér
  ledamot
 • Familjen Kampradstiftelsen
  Leif B Bengtsson
  ledamot
 • Familjen Kampradstiftelsen
  Lennart Nilsson
  ledamot
 • Familjen Kampradstiftelsen
  Hans-Göran Stennert
  ledamot

Styrelsen

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse
Hans-Göran Stennert, Lena Fritzén, Kristina Alsér, Ingvar Kamprad, Lennart Nilsson, Anna Carlström (styrelsens sekreterare), Katarina Olsson, Leif B Bengtsson

Styrelsens ledamöter

Ingvar Kamprad, ordförande


Katarina Olsson, vice ordförande


Lena Fritzén, verkställande ledamot


Kristina Alsér, ledamot


Leif B Bengtsson, ledamot


Lennart Nilsson, ledamot


Hans-Göran Stennert, ledamot

Styrelseledamöterna väljs för en period om tre år. Den första styrelsens mandatperiod löper till och med den sista december 2015.