Följande projekt har beviljats bidrag:

Forskning & Utbildning

Alternativa affärsmodeller och korta försörjningskedjor: analys av bönders direktkanaler till konsument

Andreas Norrman, Lunds universitet, 2 900 000 kronor, ref # 20160012

Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akutvård

Carina Elmqvist, Linnéuniversitetet, 3 600 000 kronor, ref # 20160158

Centrum för ledarskap i Småland (tidigare Smålea)

Magnus Forslund, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref # 20162005

Ett projekt vid Linnéuniversitetet i samverkan med Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län.

Den blå våtmarken

Catherine Legrand, Linnéuniversitetet, 3 000 000 kronor, ref # 20160169

En levande landsbygd genom entreprenörskap i nya verksamheter

Johan Eklund, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 4 000 000 kronor, ref # 20160188

Projektet är ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum, Blekinge Tekniska Högskola och Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Entreprenörskap i lokala medier på landsbygden

Elisabeth Stúr, Mittuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref # 20160046

Projektet bedrivs i samarbete mellan Mittuniversitetet och Lunds universitet samt ett urval av kommuner och entreprenörer på landsbygden.

Ett projekt om den sociala betydelsen av äldre skogsägares förtrogenhetskunskaper

Ann-Mari Sellerberg, Lunds universitet, 2 000 000 kronor, ref # 20160018

Experimentellt kulturarv och entreprenörskap: utveckling av kulturarv och konstnärlig utövning

Bodil Petersson, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref # 20160056

Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Mörbylånga kommun, hembygdsrörelsen, IT-företag och Kalmar läns museum.

Huseby i världen

Gunnel Cederlöf, Linnéuniversitetet, 5 200 000 kronor, ref # 2016001

Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Huseby Bruk AB.

Hållbar processledning inom logistiksektorn

Peter Cronemyr, Linköpings universitet, 4 000 000 kronor, ref # 20160085

Identifiering och kvantifiering av garvaktiva ämnen i barkextrakt

Erik Hedenström, Mittuniversitetet, 1 700 000 kronor, ref # 20160106

Improved utilization of regionally grown protein feeds for Swedish dairy cows by adapted handling technology and monitoring of milk urea concentration

Torsten Eriksson, Sveriges lantbruksuniversitet, 3 600 000 kronor, ref # 20160144

Innovativt hållbarhetsarbete i logistikförsörjningskedjor – aktörssamarbete för kunskap, lönsamhet och kundnytta

Maria Björklund, Linköpings universitet, 4 000 000 kronor, ref # 20160039

Integrated quality management from fork to farm to increase efficiency and profitability in the production of Swedish added-value cheese

Åse Lundh, Sveriges lantbruksuniversitet, 3 200 000 kronor, ref # 20160098

Klassrum för undervisning utomhus

Grimslövs folkhögskola, 250 000 kronor, ref # 20162009

Gåva till folkhögskolan i samband med Ingvar Kamprads 90-årsdag.

Kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd?

Helene Ahl, Högskolan i Jönköping, 5 000 000 kronor, ref # 20160060

Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Jönköping, Linköpings universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms universitet.

MGIMO, Moscow State Institute of International Relations, Ryssland, utbildningsstipendier

Nils Nilsson, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, 2 000 000 kronor, ref # 20162007

New technology, coopetition and business model for Eco-innovation

Maria Bengtsson, Umeå universitet, 4 000 000 kronor, ref # 20160063

Nycklar till en levande landsbygd – olika former av entreprenörskap i samspel med omgivningen

Johan Gaddefors, Sveriges lantbruksuniversitet, 4 600 000 kronor, ref # 20160015

Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och tre regioner: Gotland, Uppland och Västmanland.

One-stop-shop business model for energy renovation of detached houses

Krushna Mahapatra, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref # 20160042

Palliativt centrum för samskapad vård, utbildning, forskning och klinisk verksamhet Kronoberg

Eva Benzein, Linnéuniversitetet, 6 400 000 kronor, ref # 20162002

Palliativt Centrum Skåne

Carl Johan Fürst, Lunds universitet/Region Skåne, 3 000 000 kronor, ref # 20162003

Produkters livscykler ur ett brukarperspektiv

Oskar Rexfelt, Chalmers tekniska högskola, 1 700 000 kronor, ref # 20160136

SAILOR – dynamic last mile logistics reducing CO2-emissions and costs

Kenneth Carling, Högskolan i Dalarna, 3 700 000 kronor, ref # 20160044

Sustainable Product Chains for Plastics

Lars J Nilsson, Lunds universitet, 2 900 000 kronor, ref # 20160072

Sustainable use of virgin and recovered raw material streams for innovative bio-based products and business stimulation in Southern Sweden

Stergios Adamopoulos, Linnéuniversitetet, 4 200 000 kronor, ref # 20160052

Så ett frö – restaurering av regnskog på Borneo

Ulrik Ilstedt, Sveriges lantbruksuniversitet, 2 200 000 kronor, ref # 20162001

Ung Företagsamhet (UF)

Ung Företagsamhet (2015-2019), 5 000 000 kronor, ref # 20162006

Anslaget omfattar fem miljoner kronor årligen och används för att få fler ungdomar att prova sitt entreprenörskap. Landsbygdskommuner och elever på gymnasieskolans yrkesprogram prioriteras.

Utbildningsstipendier till internationella studenter

Lunds universitets stipendiestiftelse, 350 000 kronor, ref # 20162012

Växtnäring från organiska restprodukter för hållbar grönsaksproduktion i moderna odlingssystem

Håkan Asp, Sveriges lantbruksuniversitet, 900 000 kronor, ref # 20160053

When new product development doesn’t add value – Causes, consequences and policy implications for Swedish Farmers

Erik Hunter, Sveriges lantbruksuniversitet, 2 900 000 kronor, ref # 20160186

Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Dagverksamhet på Service/Trygghetsboende

Västerviks kommun, 5 000 kronor, ref # 20161020

Från topp till tå – livskvalitét för äldre

Aneby kommun, 100 000 kronor, ref # 20161021

Gemenskap och lärande bland äldre

Alvesta Missionsförsamling, 35 000 kronor, ref # 20161055 |

Gym för pensionärer

Kvarngården, Växjö kommun, 60 000 kronor, ref # 20161001

Individanpassade microresor för personer med demenssjukdom och deras anhöriga

Omsorgsförvaltningen, Värnamo kommun, 57 000 kronor, ref # 20161036

Kallt krig i Kalmar län – äldre som medproducenter till en utställning på länsmuseet

Kalmar läns museum, 275 000 kronor, ref # 20161014

KulTur för äldre – att åldras på landsbygden

Hallingebergs Hembygdsförening, 20 000 kronor, ref # 20161017

Kultur för äldre 3.0

ABF Östra Småland/Öland, 800 000 kronor, ref # 20161034

Minnesstöd och ökad självbild för personer med demens på dagverksamhet

Västersol, Ängsbacken och Solgläntan, Värnamo kommun, 15 000 kronor, ref # 20161032

Musicerande för bättre hälsa (Bunnemetoden)

Vård och Omsorgsförvaltningen, Vetlanda kommun, 80 000 kronor, ref # 20161050

Musiknostalgi

Lammengatan, Växjö kommun, 10 000 kronor, ref # 20161029

Må bra i naturen

Friluftsfrämjandet Region Öst, 110 00 kronor, ref # 20161054

Möten med minnen, specialanpassade museivisningar för personer med demenssjukdom och deras anhöriga

Museum Vandalorum, 300 000 kronor, ref # 20161011

Seniorer som gör skillnad – sociala aktiviteter på äldreboenden

Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen, ref # 20162008

Seniorlots för äldre

Växjö kommun, Kommunledningsförvaltningen, 500 000 kronor, ref # 20161044

Social hjälpverksamhet med fokus på aktiviteter i landsbygdsförsamlingar i Småland

Växjö stift, 4 000 000 kronor, ref # 20162011

Församlingsenheten Växjö stift, stiftsadjunkt Jonas Löhnn
Läs mer

Strandbäddar

Västerviks kommun, 30 000 kronor, ref # 20161051

Studiecirkel, rehab social kompetens

Höglandets strokeförening Eksjö, 80 000 kronor, ref # 20161002

Surfplattor till äldre i Småland

Smålands kommuner, ref # 20162004

Samtliga kommuner i Småland (Omsorgsförvaltningen) har erbjudits iPads som placerats på äldreboenden eller annan verksamhet, s.k. ”Träffpunkter” där de kan göra skillnad i äldres vardag.

Projektet har genomförts i samarbete med föreningen SeniorNet.
Ny teknik får äldre att må bättre

Teaterresa

Neuroförbundet kalmar län, 40 000 kronor, ref # 20161023

Tisdagsträffen, öppen verksamhet för äldre

Älmhults Missionsförsamling, 15 000 kronor, ref # 20161031

Verksamhet för äldre

Equmeniakyrkan i Växjö, 40 000 kronor, ref # 20161007

Verksamhet för äldre

Ryssby seniorerna, 20 000 kronor, ref # 20161008

Vävstuga för förbättrad livskvalitét

Föreningen Vävstugan Skytteln, 40 000 kronor, ref # 20161018

Växthus

Bågen, Växjö kommun, 65 000 kronor, ref # 20161025

Äldre spelar för äldre – musik som läkande kraft för behövande äldre på serviceboenden i Småland

Stråkforum Malmö, 100 000 kronor, ref # 20161047

Äldres psykiska hälsa och livskvalitét

S:t Lukas i Kronobergs län (Kronobergs län och södra Kalmar län), 3 960 000 kronor, ref # 20161022

Äldres rätt till kultur

ABF Kronoberg, 870 000 kronor, ref # 20161013

Även-Turen, en upplevelseresa för återhämtning och glädje

Omsorgsförvaltningen, Nybro kommun, 75 000 kronor, ref # 20161038

Öppna torsdagsträffar

Equmeniakyrkan Alstermo, 40 000 kronor, ref # 20161003