Följande projekt har beviljats bidrag:

Forskning & utbildning

Aspekter av ätande, munhälsa, sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende

Lena Olai, Högskolan Dalarna, 1 700 000 kronor, ref # 20132115

BoConnect – reliable assistive technologies to empower elderly people to live independently longer

Danny Weyns, Linnéuniversitetet, 3 000 000 kronor, ref # 20132032

Bättre behandling av multisjuka äldre genom strukturerat vårdomhändertagande

Peter Engfeldt, Örebro universitet, 1 700 000 kronor, ref # 20132091

Commercializing Technology for the Elderly: a social-psychology study on the supplier, users, and intermediaries

Rana Mostaghel, Linnéuniversitetet, 3 600 000 kronor, ref # 20132100

Diabetes hos vuxna i Kronoberg

Maria Thunander, Landstinget Kronoberg/Lunds universitet, 1 800 000 kronor, ref # 20132137

Diabetes och hjärtkärlkomplikationer

Anna Norhammar, Karolinska institutet, 1 400 000 kronor, ref # 20132106

Efter Hultsfred: Kulturella entreprenörer i spåren efter festivalen

Mats Trondman, Linnéuniversitetet, 5 900 000 kronor, ref # 20132110

Entreprenörskap efter pensioneringen – ett sätt att främja livskvalitet?

Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet, 3 200 000 kronor, ref # 20132002

Ett framtida kompetenscentrum – skogen och dess produkter för en levande småländsk landsbygd

Åsa Blom, Linnéuniversitetet, 900 000 kronor, ref # 20132111

Fysiologiska och psykologiska effekter hos äldre av att vara ute

Jonas Ahnesjö, Linnéuniversitetet, 3 200 000 kronor, ref # 20132082

Förmågor och kunskaper via entreprenöriellt lärande i matematik i förskoleklass-årskurs 6

Invandrarföretagande och mentorskap – politik och praktik med fokus på somalier

Benny Carlsson, Lunds universitet, 2 700 000 kronor, ref # 20132055

Konkurrensutsatt äldreomsorg – utmaningar och dilemman

Jan Petersson, Linnéuniversitetet, 1 500 000 kronor, ref # 20132010

Livskvalitén hos äldre med AD/HD i Kronobergs län: en populationsstudie

Siegbert Warkentin, Linnéuniversitetet, 2 000 000 kronor, ref # 20132103

MGIMO, Moscow State Institute of International Relations, Ryssland, utbildningsstipendier

Nils Nilsson, Linnéuniversitetet, 2 000 000 kronor, ref # 20142006

Palliativt centrum för samskapad vård, utbildning, forskning och klinisk verksamhet Kronoberg

Eva Benzein, Linnéuniversitetet/Landstinget Kronoberg, 6 100 000 kronor, ref # 20142001

Palliativt centrum Skåne

Carl-Johan Fürst, Lunds universitet/Region Skåne, 3 500 000 kronor, ref # 20142002

Samhällets restprodukter – framtidens resurser

Bo Bergbäck, Linnéuniversitetet, 2 200 000 kronor, ref # 20132049

Sjuksköterskan och patienten i samverkan för säker läkemedelshantering av äldre

Lene Martin, Mälardalens högskola, 144 000 kronor, ref # 20132045

Socialt entreprenörskap inom idrotten

Katarina Schenker, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref # 20132046

Så ett frö

Ulrik Ilstedt, Sveriges Lantbruksuniversitet, 1 700 000 kronor, ref # 20142003

To reduce the risk of major non-communicable diseases in the elderly by prevention with emphasis on physical activity

Anna Nordström, Umeå universitet, 4 000 000 kronor, ref # 20132089

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet (2015-2019), 25 000 000 kronor, ref # 20142005

Anslaget till organisationen Ung Företagsamhet omfattar fem miljoner kronor årligen och ska användas för att få fler ungdomar att prova sitt entreprenörskap. Landsbygdskommuner och elever på gymnasieskolans yrkesprogram kommer särskilt att prioriteras.

Läs mer om anslaget till Ung Företagsamhet

Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Bättre livskvalitet och ökad psykisk hälsa för äldre

Sankt Lukas i Kronobergs län, 780 000 kronor, ref # 20140010

En kul tur, samtalscirkel och resa för äldre

Kalmar kommun, 120 000 kronor, ref # 20140021

Kultur för äldre

ABF Östra Småland/Öland, 688 000 kronor, ref # 20140008

Kultur för äldre 3.0

ABF Östra Småland/Öland, 800 000 kronor, ref # 20161034

Måndagsträffar riktade till äldre ”Angeläget”

Equmeniakyrkan i Växjö, 40 000 kronor, ref # 20140012

Natur och kultur i vården

Studiefrämjandet Småland-Gotland, 50 000 kronor, ref # 20140020

Parcykel

Högsby kommun, Välengårdens äldreboende, ref # 20140019

Parcykel

Växjö kommun, Östregårdens äldreboende, ref # 20140013

Solrum på äldreboende

Mörbylånga kommun, 250 000 kronor, ref # 20140018

Utveckling av äldretelefonen

Föreningen för psykisk hälsa-MIND, 128 000 kronor, ref # 20140007

Övriga initiativ

ref # 20142004

I tillägg till ovanstående, har stiftelsens styrelse beslutat att erbjuda samtliga kommuner i Småland att ta emot s.k. ”parcykel”, en specialutformad cykel för två personer med batteridriven motor. Det är stiftelsens förhoppning att cykeln ska bidra till träning, social samvaro och glädje och på så sätt främja förbättrad livskvalitet bland äldre.

Kommunernas äldreboenden erbjuds också specialanpassade träbänkar s.k. ”ljugarbänkar” som ska inbjuda till en stund av samtal och avkoppling. Gåvorna lämnas inom ramen för ändamålet hjälpverksamhet bland behövande äldre.