Forskning & utbildning

Betydelsen av bra D-vitaminstatus för äldres hälsa

Martin Carlsson, Linnéuniversitetet, 2 000 000 kronor, ref # 2013-0084

Blåscancer och urinstensbehandling

Jonas Richthoff, Ljungby Lasarett, 795 000 kronor, ref # 2013-2001

Canceröverlevnad i äldre befolkning: Bäckenbottenmuskelträngningseffekter på inkontinens, livskvalitet och aktivitetsgrad

Anna Enblom, Linköpings universitet, 1 000 000 kronor, ref # 2013-0002

Förbättrad hälsa för Smålands äldre med hjärtsvikt – med hjälp av egenvård och IT-stöd

Linda Askenäs, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref # 2013-0072

Förbättrad vård och omsorg för personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Katarina Nägga, Lunds universitet, 1 400 000 kronor, ref # 2013-0024

God läkemedelsanvändning för äldre i Småland

Göran Petersson, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref # 2013-0065

Intelligent rollator

Thomas Hellström, Umeå universitet, 1 900 000 kronor, ref # 2013-0055

Inverkan av fysisk aktivitet på hjärnans funktioner

Lars Nyberg, Umeå universitet, 2 100 000 kronor, ref # 2013-0154

Mat och måltidsteknik för hälsosamt och oberoende åldrande

Karin Wendin, Högskolan i Kristianstad, 4 000 000 kronor, ref # 2013-0136

På väg mot en annan vardag. Individens meningsskapande vid pensioneringens inträde ur ett socialt ojämlikhetsperspektiv

Anna Lund, Linnéuniversitetet, 3 000 000 kronor, ref # 2013-0049

Towards sustainable ageing: a life course perspective beyond retirement: staying on the labour market

Dominque Anxo, Linnéuniversitetet, 4 000 000 kronor, ref # 2013-0093

Utbildningsstipendier, MGIMO, Moscow Institute of International Relations

Nils Nilsson, Linnéuniversitetet, 2 000 000 kronor, ref # 2013-2000

Vårdkvalitet, vårdkedja och livskvalitet när man lever med eller är närstående till person med demens

Ingalill Rahm-Hallberg, Lunds universitet, 2 500 000 kronor, ref # 2013-0121