Ung Företagsamhet

Stiftelsen fortsätter sin satsning att som nationell partner stödja organisationen Ung Företagsamhet (UF) för att främja företagande bland ungdomar. Anslaget gör det möjligt för organisationen att särskilt fokusera på landsbygdskommuner […]

Läs mer

Cancervård

19 projekt får anslag inom området cancervård. Projekten ska förbättra vårdkvaliteten för patienter med cancer, från vägen till diagnos och genom hela vårdförloppet. Stiftelsen har lagt särskild vikt vid att […]

Läs mer