Öppna utlysningar 2017, 2018

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja forskning och utbildning. Stiftelsen stödjer också social hjälpverksamhet bland behövande äldre. Beviljade projekt 2016: http://familjenkampradsstiftelse.se/beviljadeanslag/2016/ På vår hemsida publiceras öppna utlysningar då […]

Läs mer