Beviljade forskningsanslag 2018

Familjen Kamprads stiftelse har vid sitt styrelsesammanträde beslutat att dela ut 114 miljoner kronor till
Förbättrad livskvalitet för äldre
och Bättre miljö genom hållbara produkt- och processkedjor. Anslagen går till universitet, högskolor och landsting som i samverkan med andra aktörer bidrar till kunskapsuppbyggnad i samhället.

Stiftelsen stödjer projekt som är av hög vetenskaplig kvalitet och som kännetecknas av att resultatet på ett tydligt sätt kommer ”de många människorna till del”.

Se beviljade forskningsanslag 2018

Publicerat den 4 april 2018